Şevki Yılmaz
Köşe Yazarı
Şevki Yılmaz
 

“Kur’an’ımıza saldıran içimizdeki Belam’lara dikkat!”

Ana hayat yasamız, değişmez ve asla değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan anayasamız Kur’an-ı Kerim okunmasın, anlaşılmasın, yaşanmasın ve yayılmasın diye İslami harflerimizin değiştirilmesine, dâhili ve harici menfur saldırılara, iftiralara rağmen Müslümanların Kur’an-ı Kerim’e bağlılığı, sevgi ve saygısı önlenemedi ve asla da önlenemeyecek Elhamdülillah! Yüz yıl evvel Kur’an-ı Kerim’in hayata müteallik hükümlerini ‘’şimdilik’’ yürürlükten kaldırdılar, ama yüreklerden asla sökemediler! Ve asla sökemeyecekler! Ve Kitabımız Kur’an-ı Kerim indirildiğinden beri asırlardır saldırganlara Meydan okumaya devam ediyor;  ‘’Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimizden (Kur’an-ı Kerim’den) şüphe ediyorsanız ve (bu iddianızda) sadıklardan (ve samimi olanlardan) sanız; haydi Allah’tan başka hazır bulunan tüm güvendiklerinizi (yardıma) çağırın ve onun surelerine benzeyen bir sure (meydana) getirin (bakalım). (Ama bunu)Yapamazsınız ki (elbette) asla yapamayacaksınız; (öyle ise) kâfirler için hazırlanmış bulunan ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. (Bakara S.23-24) Dünya’da İncil’i ezberleyen hafız bir Papaz ve Tevrat’ı ezberleyen Hafız bir Haham duyuldu mu? Allah’ımızın gönderdiği şekilde tek bir Mukaddes İncil ve Tevrat yok ki ezberlenebilsin! Ama Dünya’da ezberlenebilen ve Hafızları sayesinde korunan tek Kitab Kur’an’ımız! Yıllarca öğretmenlik yapan bir kişinin derslerde yıllarca okuttuğu (Tarih, Coğrafya, Edebiyat Matematik vs) Kitabını ezberleyemezken, beş-altı yaşlarında Arapça bilmeyen bir çocuğun 114 Sure 600 sayfa Kur’an-ı Kerim’i çok kısa bir zamanda ezberleyebilmesi O’nun Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük mucizelerden biri değil midir? “O’nu biz indirdik ve mutlaka biz koruyacağız!”(Hicr S.9) İlahi Mesajı bu teknolojik çağda mucize olarak tecelli etmiştir! Tüm Hafızlar yok edilse bile, ta ki kıyamet gününe kadar Kur’an-ı Kerim; CD’ler, flaş bellekler, bulut teknolojisiyle cloud’larda ebediyen muhafaza edilmeye ve hayatımızda olmaya devam edecektir Elhamdülillah! Kur’an-ı Kerim; okuma yazma bilmeyen ve hayatta tek bir öğretmeni olmayan Hz. Muhammed (s.a) Efendimize indiği çağda; teyp, telefon vb. gibi kayıt aletleri yoktu! Cebrail (a.s) kalbine vahyettiği anda ezberleyip Ashabına aynı anda Ayet-i Kerime’leri okuması Kur’an-ı Kerim’in Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük mucizelerden biri değil midir? Uzay İlimlerinin Astronominin olmadığı ve galaksilerin bilinmediği bir Çağda Kur’an-ı Kerim’in Kevni (kâinatı anlatan) Ayetleriyle bugün birçoğunun bile hâlâ çözülemediği bilgileri anlatması O’nun Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük Mucizelerden biri değil midir? MR’ın, röntgenin olmadığı O çağda Kur’an-ı Kerim’in, Nur ve Mü’minun Surelerinde ana karnındaki yavrunun 9 ay geçireceği devrelerden bahsetmesi O’nun Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük Mucizelerden biri değil midir? Kur’an-ı Kerim, Nisa Suresindeki Miras Ayetlerinde anlatılan bölme, çarpma vs. hesapları çözebilecek kaç Matematik Profesörü vardı?!! Bugün bile Feraiz(Miras) ilmini bilen kaç Alim var! Bütün bu ve bunlara ilave edilecek nice Kur’an Mucizesine rağmen İman etmiş gibi gözükerek Kur’an-ı Kerim’e salyalı ağızlarıyla saldıran İlahiyat Fakültesi maskeli Siyonizm’in Taşeronları Bel’amlar hâlâ malum iftiralarına ve alçakça saldırılarına devam ediyorlar! Hristiyanlar, 4 tane kişinin (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) bizzat kendilerinin yazdığı 4 ayrı İncilleri sorgulamazken bizdeki Papaz ve Haham kafalı Hocalara ne oluyor ki 14 asırdır tek bir harfi değişmemiş ve değiştirilememiş, dünyanın her yerinde aynı olan tek Kitap Ku’ran-ı Kerim’le uğraşıyorlar! İftira atıyorlar! Ve bu Yüce Kitaba kuduz köpekler gibi saldırıyorlar! “Dileyen İman etsin! Dileyen de İnkâr!” Ayeti Kerimesinin ifadesiyle her bir kişinin İman ve İnkâr özgürlüğü vardır! Ancak yalan, İftira, saldırı ve hakaret özgürlüğü hiçbir şahsa asla verilmemiştir! Putlaştırdıkları ve kurtarıcı diye uydurdukları bir takım şahısların aleyhinde doğruları söylemek ve sevmediğini ifade etmek bile suç sayılıp insanlar cezaevlerine gönderilirken; Allah ve Resulü hakkında iftira atanlara, hakaret edenlere Kur’an-ı Kerim ve Sahih Hadisi Şeriflere saldıran Bel’amlara niçin sessiz kalınıyor niçin!? Bu sefil ve sefihler hâlâ görevlerine niçin devam ettiriliyor? Niçin? Devlet kurumları nerde? İktidarımız ve Milli Muhalefetimiz nerde? “Kur’an’ın hükmünü geçersiz kılmak amacıyla ayetlerimize karşı mücadele edenlere gelince, onlar da tiksinti verici ve can yakıcı bir azaba mahkûm olacaklar! (Sebe S.5) Ve “Ayetlerimizi etkisiz bırakmak (artık gereksiz deyip geçersiz kılmak) için çaba harcayanlar var ya; işte onlar da azabın içine (atılmaya) hazır hale getirilmişlerdir. (Sebe S. 38)” İlahi Mesajlarıyla uyarılan şirk ve her türlü izm belaları gibi büyük musibet ve felaketler artmadan uyanıp tövbe etmeyi ve tedbir almayı Allah’ımız hepimize lütfetsin! Amiin! İnşAllah, haftaya Hadis-i Şerif düşmanı diğer Bagi ve Şakilere karşı kaleme alacağımız yazımızda buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz! Selam, sevgi ve duayla...
Ekleme Tarihi: 20 Ocak 2021 - Çarşamba

“Kur’an’ımıza saldıran içimizdeki Belam’lara dikkat!”

Ana hayat yasamız, değişmez ve asla değiştirilmesi teklif dahi edilemez olan anayasamız Kur’an-ı Kerim okunmasın, anlaşılmasın, yaşanmasın ve yayılmasın diye İslami harflerimizin değiştirilmesine, dâhili ve harici menfur saldırılara, iftiralara rağmen Müslümanların Kur’an-ı Kerim’e bağlılığı, sevgi ve saygısı önlenemedi ve asla da önlenemeyecek Elhamdülillah!

Yüz yıl evvel Kur’an-ı Kerim’in hayata müteallik hükümlerini ‘’şimdilik’’ yürürlükten kaldırdılar, ama yüreklerden asla sökemediler! Ve asla sökemeyecekler!

Ve Kitabımız Kur’an-ı Kerim indirildiğinden beri asırlardır saldırganlara Meydan okumaya devam ediyor;  ‘’Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimizden (Kur’an-ı Kerim’den) şüphe ediyorsanız ve (bu iddianızda) sadıklardan (ve samimi olanlardan) sanız; haydi Allah’tan başka hazır bulunan tüm güvendiklerinizi (yardıma) çağırın ve onun surelerine benzeyen bir sure (meydana) getirin (bakalım). (Ama bunu)Yapamazsınız ki (elbette) asla yapamayacaksınız; (öyle ise) kâfirler için hazırlanmış bulunan ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. (Bakara S.23-24)

Dünya’da İncil’i ezberleyen hafız bir Papaz ve Tevrat’ı ezberleyen Hafız bir Haham duyuldu mu? Allah’ımızın gönderdiği şekilde tek bir Mukaddes İncil ve Tevrat yok ki ezberlenebilsin!

Ama Dünya’da ezberlenebilen ve Hafızları sayesinde korunan tek Kitab Kur’an’ımız! Yıllarca öğretmenlik yapan bir kişinin derslerde yıllarca okuttuğu (Tarih, Coğrafya, Edebiyat Matematik vs) Kitabını ezberleyemezken, beş-altı yaşlarında Arapça bilmeyen bir çocuğun 114 Sure 600 sayfa Kur’an-ı Kerim’i çok kısa bir zamanda ezberleyebilmesi O’nun Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük mucizelerden biri değil midir?

“O’nu biz indirdik ve mutlaka biz koruyacağız!”(Hicr S.9) İlahi Mesajı bu teknolojik çağda mucize olarak tecelli etmiştir! Tüm Hafızlar yok edilse bile, ta ki kıyamet gününe kadar Kur’an-ı Kerim; CD’ler, flaş bellekler, bulut teknolojisiyle cloud’larda ebediyen muhafaza edilmeye ve hayatımızda olmaya devam edecektir Elhamdülillah!

Kur’an-ı Kerim; okuma yazma bilmeyen ve hayatta tek bir öğretmeni olmayan Hz. Muhammed (s.a) Efendimize indiği çağda; teyp, telefon vb. gibi kayıt aletleri yoktu! Cebrail (a.s) kalbine vahyettiği anda ezberleyip Ashabına aynı anda Ayet-i Kerime’leri okuması Kur’an-ı Kerim’in Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük mucizelerden biri değil midir?

Uzay İlimlerinin Astronominin olmadığı ve galaksilerin bilinmediği bir Çağda Kur’an-ı Kerim’in Kevni (kâinatı anlatan) Ayetleriyle bugün birçoğunun bile hâlâ çözülemediği bilgileri anlatması O’nun Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük Mucizelerden biri değil midir?

MR’ın, röntgenin olmadığı O çağda Kur’an-ı Kerim’in, Nur ve Mü’minun Surelerinde ana karnındaki yavrunun 9 ay geçireceği devrelerden bahsetmesi O’nun Allah Kelamı oluşunu ispat eden en büyük Mucizelerden biri değil midir?

Kur’an-ı Kerim, Nisa Suresindeki Miras Ayetlerinde anlatılan bölme, çarpma vs. hesapları çözebilecek kaç Matematik Profesörü vardı?!! Bugün bile Feraiz(Miras) ilmini bilen kaç Alim var!

Bütün bu ve bunlara ilave edilecek nice Kur’an Mucizesine rağmen İman etmiş gibi gözükerek Kur’an-ı Kerim’e salyalı ağızlarıyla saldıran İlahiyat Fakültesi maskeli Siyonizm’in Taşeronları Bel’amlar hâlâ malum iftiralarına ve alçakça saldırılarına devam ediyorlar!

Hristiyanlar, 4 tane kişinin (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) bizzat kendilerinin yazdığı 4 ayrı İncilleri sorgulamazken bizdeki Papaz ve Haham kafalı Hocalara ne oluyor ki 14 asırdır tek bir harfi değişmemiş ve değiştirilememiş, dünyanın her yerinde aynı olan tek Kitap Ku’ran-ı Kerim’le uğraşıyorlar! İftira atıyorlar! Ve bu Yüce Kitaba kuduz köpekler gibi saldırıyorlar!

“Dileyen İman etsin! Dileyen de İnkâr!” Ayeti Kerimesinin ifadesiyle her bir kişinin İman ve İnkâr özgürlüğü vardır! Ancak yalan, İftira, saldırı ve hakaret özgürlüğü hiçbir şahsa asla verilmemiştir!

Putlaştırdıkları ve kurtarıcı diye uydurdukları bir takım şahısların aleyhinde doğruları söylemek ve sevmediğini ifade etmek bile suç sayılıp insanlar cezaevlerine gönderilirken; Allah ve Resulü hakkında iftira atanlara, hakaret edenlere Kur’an-ı Kerim ve Sahih Hadisi Şeriflere saldıran Bel’amlara niçin sessiz kalınıyor niçin!? Bu sefil ve sefihler hâlâ görevlerine niçin devam ettiriliyor? Niçin? Devlet kurumları nerde? İktidarımız ve Milli Muhalefetimiz nerde?

“Kur’an’ın hükmünü geçersiz kılmak amacıyla ayetlerimize karşı mücadele edenlere gelince, onlar da tiksinti verici ve can yakıcı bir azaba mahkûm olacaklar! (Sebe S.5) Ve “Ayetlerimizi etkisiz bırakmak (artık gereksiz deyip geçersiz kılmak) için çaba harcayanlar var ya; işte onlar da azabın içine (atılmaya) hazır hale getirilmişlerdir. (Sebe S. 38)” İlahi Mesajlarıyla uyarılan şirk ve her türlü izm belaları gibi büyük musibet ve felaketler artmadan uyanıp tövbe etmeyi ve tedbir almayı Allah’ımız hepimize lütfetsin! Amiin!

İnşAllah, haftaya Hadis-i Şerif düşmanı diğer Bagi ve Şakilere karşı kaleme alacağımız yazımızda buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz!

Selam, sevgi ve duayla...

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.