(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 07.05.2007 - 22:00, Güncelleme: 07.05.2007 - 22:00

Yaz geldi Orman yangınlarına Dikkat !

 

Yaz geldi Orman yangınlarına Dikkat !

Kızılcahamam İlçesi Orman Yangınları Mücadele Komisyonu : Çevre ve Orman Bakanlığının 31 Mayıs 1999 tarihli 6111 sayılı tamim emirleri doğrultusunda, ormanlarda yangın çıkmasının önlenmesi ve çıkan yangına müdahale konusunda
            Kızılcahamam İlçesi Orman Yangınları Mücadele Komisyonu : Çevre ve Orman Bakanlığının 31 Mayıs 1999 tarihli 6111 sayılı tamim emirleri doğrultusunda, ormanlarda yangın çıkmasının önlenmesi ve çıkan yangına müdahale konusunda alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere 02.05.2007 tarihinde toplanarak  bazı kararlar alındı                Kızılcahamam İlçesi sınırları dahilinde;   1-Orman Yangınlarının önlenmesi ile ilgili 6831 sayılı orman kanununun 69. maddesine göre Bakanlar Kurulunun 10/09/1976 gün ve 7/12520 sayılı karar ile yürürlüğe konan Orman  Yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde Görevlilerin görecekleri işler hakkında Yönetmelik   gereğince 15 Ekim 2007 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğünün belirleyeceği yangına hassas    ormanlara giriş ve çıkışlar Orman Muhafaza Memurları ve Jandarmalarla birlikte motorize ekiplerle kontrol edilecek , Devlet Karayolları üzerindeki ormanlarda 24 saat devriye ve gözetleme sistemi oluşturulacaktır.            2-Yangın İstihbaratı konusunda ; Orman İşletmesi, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı mahalli imkanlarından müştereken yararlanılacaktır.   3-01 Haziran-15 Ekim 2007 yangın mevsiminde Orman İşletme Müdürlüğü kendi sınırları içerisindeki Ormanlarda ; Yangın İlk Müdahale Ekiplerine eldeki imkanlar ölçüsünde araç, gereç ve iş makineleri ile teçhiz ederek yangına hassas noktalarda konuşlandırılacaktır.Orman yangını hizmetlerinde kullanılmak üzere;                                  a) Özel İdare Müdürlüğü 1 adet Kepçe ve yeterli iş makinesi, ekip ve ekipmanı ile birlikte şantiyede konuşlandırılacaktır.                                            b) Karayolları Şube Şefliği ellerinde mevcut bulunan iş makinelerini her an harekete hazır olmak üzere duyarlı bulunduracaktır.    4-Yangın halinde , o bölgede çalışan Kamu Kuruluşlarına ait iş makinelerini yetkili amir tarafından  yangın mahalline vakit kaybetmeden intikali sağlanacaktır.         5-Afetler Kanunu gereğince ; Orman Yangınları esnasında,gerekirse Kaymakamlığımızca bütün özel sektöre ve Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yangın söndürme araç ve gereçlerine el konulacaktır.                                                                                                        6-Kızılcahamam Belediyesi itfaiye araçları Orman Yangınları vukusunda yangına müdahale etmek üzere Yangın Amirliği emrine verilecektir.                                                                        7-Yangın anında her türlü teknik yetki ve sorumluluk Orman İşletme Müdürlüğüne ait olacaktır. Herhangi bir koordinasyon eksikliği anında durum Kaymakamlığımıza bildirilecektir.             8-Özel ve Amme Müesseselerine ait ormanların sahipleri , ormanlarına giriş ve çıkışı kendi personel ve imkanları ile kontrol altında tutacak , yangın önleme ve mücadele tedbirleri alacaklardır. Bu konu ile ilgili her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır 9-Orman Yangın Mükellef listeleri yeniden gözden geçirilerek tasdikine müteakip , Jandarma ve ilgili köy muhtarlarına imza mukabili teslim edilecek , ayrıca gerekli yerlerde ilan edilmesi sağlanacaktır.   10-Belediye ve Kamu Kuruluşları,toplu taşıma araçlarına bir orman yangını esnasında; Mükellef ve sair malzeme hakkında ilgili orman idaresinin talebi halinde , yangın mahalline sevkini sağlayacaktır.             11-Orman Yangınları İhbar; İtfaiye 110, Polis 155, Jandarma 156 ve ORMAN YANGIN İHBAR 177 nolu telefonlara bildirecektir.   12-Askeri Birlikler ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Orman Yangınları ile mücadele ve alınacak önlemler konusunda mensuplarının eğitilmelerini talep etmeleri halinde , Orman İdaresince gerekli teknik bilgi verilecektir.   13-Yangın anında , söndürmede kullanılan lüzumlu malzeme ve iaşe imkanı Orman İdaresi tarafından sağlanacaktır.                                                                                         14-Çıkması muhtemel Orman Yangınlarının  yerinin tespitinde ve denetlenmesinde Orman İdaresi kule ve kulübeleri ile gözetleme yapılacaktır.   15-Yangını büyümesi halinde Ankara Valiliğimizden , Kaymakamlığımıza yardım talep edilecektir.                                                                                                           16-Milli Eğitim Müdürlüğümüzce bir program dahilinde Kızılcahamam İlçe ve Köylerinde İlköğretim , Lise ve Dengi Meslek Liselerine , Orman Yangınlarına karşı aydınlatıcı ve eğitici bilgi verilmesi sağlanacaktır.                 17-Tarım İlçe Müdürlüğünce çalışma yapılan orman içi ve civarı köylerde; Orman Köylerine yangın mevsimi süresince tarlada ve Ormana yakın yerlerde ateş yakmamaları ve durumun Zaralarını Köylüye izah edecekler , çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri Orman Yangınlarından , Orman İşletme Müdürlüğünü haberdar edeceklerdir.                                                                                                                                                           18 17-Tarım İlçe Müdürlüğünce çalışma yapılan orman içi ve civarı köylerde; Orman Köylerine yangın mevsimi süresince tarlada ve Ormana yakın yerlerde ateş yakmamaları ve durumun Zaralarını Köylüye izah edecekler , çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri Orman Yangınlarından , Orman İşletme Müdürlüğünü haberdar edeceklerdir.                                                                                                                                                            18-Belediye hoparlöründe ve yerel Basın-Yayın Kuruluşlarında her hafta sonunda vatandaş ve gelen piknikçilerin uyarılması için yangınla ilgili anons ve haberlerin yapılması sağlanacaktır.                         19-Piknik yerleri haricinde (Kara Göl ve Işık Dağı gibi ) Ormanları Kritik ve tehlikeli günlerde İşletme Müdürlüğünün talebi üzerine Ormanlara giriş ve çıkışların kapatılması sağlanacaktır.             20-İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı koordine ederek yangına hassas gün ve bölgelerde önleyici devriye hizmetleri yapılacaktır.               Yukarıda maddeler halinde sıralanan hususlar Kızılcahamam İlçesi “ Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca ” kararlaştırılmış olup ilgililerince aynen uygulanacaktır
Kızılcahamam İlçesi Orman Yangınları Mücadele Komisyonu : Çevre ve Orman Bakanlığının 31 Mayıs 1999 tarihli 6111 sayılı tamim emirleri doğrultusunda, ormanlarda yangın çıkmasının önlenmesi ve çıkan yangına müdahale konusunda

            Kızılcahamam İlçesi Orman Yangınları Mücadele Komisyonu : Çevre ve Orman Bakanlığının 31 Mayıs 1999 tarihli 6111 sayılı tamim emirleri doğrultusunda, ormanlarda yangın çıkmasının önlenmesi ve çıkan yangına müdahale konusunda alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere 02.05.2007 tarihinde toplanarak  bazı kararlar alındı

 

             Kızılcahamam İlçesi sınırları dahilinde;

 

1-Orman Yangınlarının önlenmesi ile ilgili 6831 sayılı orman kanununun 69. maddesine göre Bakanlar Kurulunun 10/09/1976 gün ve 7/12520 sayılı karar ile yürürlüğe konan Orman  Yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde Görevlilerin görecekleri işler hakkında Yönetmelik   gereğince 15 Ekim 2007 tarihine kadar Orman İşletme Müdürlüğünün belirleyeceği yangına hassas    ormanlara giriş ve çıkışlar Orman Muhafaza Memurları ve Jandarmalarla birlikte motorize ekiplerle kontrol edilecek , Devlet Karayolları üzerindeki ormanlarda 24 saat devriye ve gözetleme sistemi oluşturulacaktır.         

 

2-Yangın İstihbaratı konusunda ; Orman İşletmesi, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı mahalli imkanlarından müştereken yararlanılacaktır.

 

3-01 Haziran-15 Ekim 2007 yangın mevsiminde Orman İşletme Müdürlüğü kendi sınırları içerisindeki Ormanlarda ; Yangın İlk Müdahale Ekiplerine eldeki imkanlar ölçüsünde araç, gereç ve iş makineleri ile teçhiz ederek yangına hassas noktalarda konuşlandırılacaktır.Orman yangını hizmetlerinde kullanılmak üzere;                            

     a) Özel İdare Müdürlüğü 1 adet Kepçe ve yeterli iş makinesi, ekip ve ekipmanı ile birlikte şantiyede konuşlandırılacaktır.                                     

      b) Karayolları Şube Şefliği ellerinde mevcut bulunan iş makinelerini her an harekete hazır olmak üzere duyarlı bulunduracaktır.

 

 4-Yangın halinde , o bölgede çalışan Kamu Kuruluşlarına ait iş makinelerini yetkili amir tarafından  yangın mahalline vakit kaybetmeden intikali sağlanacaktır.      

 

5-Afetler Kanunu gereğince ; Orman Yangınları esnasında,gerekirse Kaymakamlığımızca bütün özel sektöre ve Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yangın söndürme araç ve gereçlerine el konulacaktır.                                                                                                       

6-Kızılcahamam Belediyesi itfaiye araçları Orman Yangınları vukusunda yangına müdahale etmek üzere Yangın Amirliği emrine verilecektir.

                                                                      

7-Yangın anında her türlü teknik yetki ve sorumluluk Orman İşletme Müdürlüğüne ait olacaktır. Herhangi bir koordinasyon eksikliği anında durum Kaymakamlığımıza bildirilecektir.

           

8-Özel ve Amme Müesseselerine ait ormanların sahipleri , ormanlarına giriş ve çıkışı kendi personel ve imkanları ile kontrol altında tutacak , yangın önleme ve mücadele tedbirleri alacaklardır. Bu konu ile ilgili her türlü sorumluluk kendilerine ait olacaktır

9-Orman Yangın Mükellef listeleri yeniden gözden geçirilerek tasdikine müteakip , Jandarma ve ilgili köy muhtarlarına imza mukabili teslim edilecek , ayrıca gerekli yerlerde ilan edilmesi sağlanacaktır.

 

10-Belediye ve Kamu Kuruluşları,toplu taşıma araçlarına bir orman yangını esnasında; Mükellef ve sair malzeme hakkında ilgili orman idaresinin talebi halinde , yangın mahalline sevkini sağlayacaktır.

           

11-Orman Yangınları İhbar; İtfaiye 110, Polis 155, Jandarma 156 ve ORMAN YANGIN İHBAR 177 nolu telefonlara bildirecektir.

 

12-Askeri Birlikler ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Orman Yangınları ile mücadele ve alınacak önlemler konusunda mensuplarının eğitilmelerini talep etmeleri halinde , Orman İdaresince gerekli teknik bilgi verilecektir.

 

13-Yangın anında , söndürmede kullanılan lüzumlu malzeme ve iaşe imkanı Orman İdaresi tarafından sağlanacaktır.    

                                                                                   

14-Çıkması muhtemel Orman Yangınlarının  yerinin tespitinde ve denetlenmesinde Orman İdaresi kule ve kulübeleri ile gözetleme yapılacaktır.

 

15-Yangını büyümesi halinde Ankara Valiliğimizden , Kaymakamlığımıza yardım talep edilecektir.

                                                                                                         

16-Milli Eğitim Müdürlüğümüzce bir program dahilinde Kızılcahamam İlçe ve Köylerinde İlköğretim , Lise ve Dengi Meslek Liselerine , Orman Yangınlarına karşı aydınlatıcı ve eğitici bilgi verilmesi sağlanacaktır.

               

17-Tarım İlçe Müdürlüğünce çalışma yapılan orman içi ve civarı köylerde; Orman Köylerine yangın mevsimi süresince tarlada ve Ormana yakın yerlerde ateş yakmamaları ve durumun Zaralarını Köylüye izah edecekler , çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri Orman Yangınlarından , Orman İşletme Müdürlüğünü haberdar edeceklerdir.

                                                                                                                                                          18

17-Tarım İlçe Müdürlüğünce çalışma yapılan orman içi ve civarı köylerde; Orman Köylerine yangın mevsimi süresince tarlada ve Ormana yakın yerlerde ateş yakmamaları ve durumun Zaralarını Köylüye izah edecekler , çalışmaları sırasında karşılaşabilecekleri Orman Yangınlarından , Orman İşletme Müdürlüğünü haberdar edeceklerdir.

                                                                                                                                                           18-Belediye hoparlöründe ve yerel Basın-Yayın Kuruluşlarında her hafta sonunda vatandaş ve gelen piknikçilerin uyarılması için yangınla ilgili anons ve haberlerin yapılması sağlanacaktır.

                       

19-Piknik yerleri haricinde (Kara Göl ve Işık Dağı gibi ) Ormanları Kritik ve tehlikeli günlerde İşletme Müdürlüğünün talebi üzerine Ormanlara giriş ve çıkışların kapatılması sağlanacaktır.

           

20-İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı koordine ederek yangına hassas gün ve bölgelerde önleyici devriye hizmetleri yapılacaktır.

 

            Yukarıda maddeler halinde sıralanan hususlar Kızılcahamam İlçesi “ Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca ” kararlaştırılmış olup ilgililerince aynen uygulanacaktır

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.