(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 01.06.2013 - 22:09, Güncelleme: 01.06.2013 - 22:09

Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

 

Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı Kaplıca yanında bulunan meclis salonunda yapıldı.Belediye meclis üyelerinin yarısının umre ziyaretinde olması dolayısı ile ilk kez bu meclis dokuz kişi ile toplandı.Meclis toplantısının gündem maddeleri ve alınan kararlar ise şöyle
Kızılcahamam Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı Kaplıca yanında bulunan meclis salonunda yapıldı.Belediye meclis üyelerinin yarısının umre ziyaretinde olması dolayısı ile ilk kez bu meclis dokuz kişi ile toplandı.Meclis toplantısının gündem maddeleri ve alınan kararlar ise şöyle   4- Bu Meclis toplantısı için 2 Meclis Katibinin gizli oy ile seçilmesi, Meclis üyelerinin bir kısmının umrede olması dolayısı ile sadece bu meclis için katip seçimi yapıldı.   5- Belediyemizde 657 Sayılı Kanun’a göre çalışmakta olan Memurların terfilerine esas olmak üzere ekli (III) Sayılı Dolu Memur Kadro Cetvelindeki kadro derecelerinin bir üst dereceye değiştirilerek yükseltilmesi hususunun görüşülmesi, Belediyede bu kanuna göre çalışan personelin terfileri yapıldı   6- 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren İlçemiz imar planında 523 ada 1 parsel sayılı imar uygulaması görmüş taşınmaz malın şekli sehven değiştirildiğinden, parselin mevcut durumuna yani eski imar planındaki durumuna uygun olarak düzeltme yapılmış 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi Soğuksu Termal Otel üzerinde bulunan Yakup Keleşe ait arsada imarcılar tarafından yapılan sehven değişiklikler tekrar eski imar planındaki durumuna getirilmiş yapılan bu değişiklik imar komisyonuna havale eidldi.   7- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Belediyemize ait 154 ada 807 parsel sayılı imar planında resmi Kurum alanı olarak ayrılmış taşınmaz malın bulunduğu alanın kullanım amacının konut alanı olarak düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi,  Eski Kız İmam Hatip Lisesi üzerinde bulunan Tedaş arıza binasının bitişiğindeki resmi kurum alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerinde park yapılmak üzere imar komisyonuna sevk edildi.  8- Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım A.Ş’nin 14.01.2013 Tarih ve 2013/004 Sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 29.08.2012 DAG/3990-1/273 nolu Lisans Bölgesi kapsamında Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapımına başlanılacak olan doğalgaz için belirlenen ve krokide gösterilen alanlarda (4 mt. x 4 mt.) Bölge  regülatörü yeri olarak Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım A.Ş. adına tahsisi ile bu alanların imar planına işlenmesi hususunun görüşülmesi Bugün çalışmaları başlayacak olan Kızılcahamam Doğalgaz A.Ş. tarafından yapılacak 7 adet regülatörlerin yerlerinin imar planına işlenmesi   9- Mülkiyeti Belediyemize ait Soğuksu Termal Otel’deki restaurant’da Otel müşterisine verilen kahvaltı ücretinin görüşülmesi,  Soğuksu termal Otelde kalanlara verilen kahvaltı ücretleri 4,5 TL den 5,5 TL ye çıkartıldı. Oteli belediye Restoranı şahıs işletmesi dolayısı ile kahvaltı ücreti Restoran işletmecisine veriliyor 10- 14.05.2012 tarih ve 2849 sayılı yazı ile ilçemiz yenice mahallesi 505 ada 2 parsel ve 207 ada 11-13 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak yapılan plan tadilatları ile ilgili olarak 04.12.2012 tarih ve 81 sayılı meclis kararı gereği teknik bilir kişi incelemesi yapılmış olup raporu ekte sunulmuştur. Buna göre 507 ada 13 ve 505 ada 2 nolu parsellerde son onaylı imar planında yer alan yapılaşma koşulları ( emsal, kat adedi, yapı yaklaşma sınırı, yapı yüksekliği vb.) değiştirilmeden ve plan notlarında yer alan hükümlere uyularak yalnızca iki paseli içerecek "bina girişinin bodurm kattan yapılabileceğine" ilişkin plan notu ilavesinin, hatalı hafriyat, kazı ve yol projesi olmadan yol düzenlemesi yapılmasından kaynaklanan binalara erişilebilirlik giriş sorununu düzenleyebileceği rapor edilmiştir. 507 ada 13 nolu parsel ve 505 ada 2 nolu parseldeki binalardaki bodum kattan girişin yapılması plan notu kararının alınması hususunun görüşülmesi  Sadık Turası tarafından yaptırılan Kızılcahamam İmam Hatip Lisesine giderken yolun altında bulunan blokların bazılarının sığınak veya depo olarak yapılan yerlerin daireye dönüştürülmesi ile başlayan sıkıtı devam ediyor. Yılan hikayesine dönen imar komisyonundan meclise, meclisten imar komisyonuna havale edilerek uzayıp giden bu sorun yine imar komisyonuna havale edildi. Binalara konut sahipleri oturdu fakat Belediye yukarıda bahsedilen sıkıntılardan ötürü iskan vermiyor, iskan olmayınca konut sahipleri tapularını alamıyor. Buradaki sorun devam ediyor. Gündem Dışı:  Belediye Basın Yayın Halkla İlişkşler Sorumlusu Yusuf Çetintaş tarafından verilen dilekçede 06 - 10 Mart 2013 tarihleri arasında Almanyanın Berlin düzenlenecek olan ITB Berlin Uluslar arası Turizm Fuarına Ankara Valiliği ve Kızılcahamam Belediyesinin katılımı öngörülmüştür. Belediye Başkanımız Coşkun Ünal ve Başkan yardımcısı Cevat Yüce'ninde fuara katılmaları hususunda meclisten karar alınmasını arz ederim  Meclis Belediye Başkanı Coşkun Ünal ve Cevat Yücen'nin ITB Berlin Fuarına katılmasına onay verdi.
Kızılcahamam Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı Kaplıca yanında bulunan meclis salonunda yapıldı.Belediye meclis üyelerinin yarısının umre ziyaretinde olması dolayısı ile ilk kez bu meclis dokuz kişi ile toplandı.Meclis toplantısının gündem maddeleri ve alınan kararlar ise şöyle

Kızılcahamam Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı Kaplıca yanında bulunan meclis salonunda yapıldı.Belediye meclis üyelerinin yarısının umre ziyaretinde olması dolayısı ile ilk kez bu meclis dokuz kişi ile toplandı.Meclis toplantısının gündem maddeleri ve alınan kararlar ise şöyle  

4- Bu Meclis toplantısı için 2 Meclis Katibinin gizli oy ile seçilmesi,

Meclis üyelerinin bir kısmının umrede olması dolayısı ile sadece bu meclis için katip seçimi yapıldı. 

 5- Belediyemizde 657 Sayılı Kanun’a göre çalışmakta olan Memurların terfilerine esas olmak üzere ekli (III) Sayılı Dolu Memur Kadro Cetvelindeki kadro derecelerinin bir üst dereceye değiştirilerek yükseltilmesi hususunun görüşülmesi,

Belediyede bu kanuna göre çalışan personelin terfileri yapıldı

 

6- 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren İlçemiz imar planında 523 ada 1 parsel sayılı imar uygulaması görmüş taşınmaz malın şekli sehven değiştirildiğinden, parselin mevcut durumuna yani eski imar planındaki durumuna uygun olarak düzeltme yapılmış 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi

Soğuksu Termal Otel üzerinde bulunan Yakup Keleşe ait arsada imarcılar tarafından yapılan sehven değişiklikler tekrar eski imar planındaki durumuna getirilmiş yapılan bu değişiklik imar komisyonuna havale eidldi.

 

7- İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain mülkiyeti Belediyemize ait 154 ada 807 parsel sayılı imar planında resmi Kurum alanı olarak ayrılmış taşınmaz malın bulunduğu alanın kullanım amacının konut alanı olarak düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesi, 

Eski Kız İmam Hatip Lisesi üzerinde bulunan Tedaş arıza binasının bitişiğindeki resmi kurum alanı olarak ayrılan taşınmaz üzerinde park yapılmak üzere imar komisyonuna sevk edildi.

 8- Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım A.Ş’nin 14.01.2013 Tarih ve 2013/004 Sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 29.08.2012 DAG/3990-1/273 nolu Lisans Bölgesi kapsamında Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapımına başlanılacak olan doğalgaz için belirlenen ve krokide gösterilen alanlarda (4 mt. x 4 mt.) Bölge  regülatörü yeri olarak Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım A.Ş. adına tahsisi ile bu alanların imar planına işlenmesi hususunun görüşülmesi

Bugün çalışmaları başlayacak olan Kızılcahamam Doğalgaz A.Ş. tarafından yapılacak 7 adet regülatörlerin yerlerinin imar planına işlenmesi  

9- Mülkiyeti Belediyemize ait Soğuksu Termal Otel’deki restaurant’da Otel müşterisine verilen kahvaltı ücretinin görüşülmesi, 

Soğuksu termal Otelde kalanlara verilen kahvaltı ücretleri 4,5 TL den 5,5 TL ye çıkartıldı. Oteli belediye Restoranı şahıs işletmesi dolayısı ile kahvaltı ücreti Restoran işletmecisine veriliyor

10- 14.05.2012 tarih ve 2849 sayılı yazı ile ilçemiz yenice mahallesi 505 ada 2 parsel ve 207 ada 11-13 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak yapılan plan tadilatları ile ilgili olarak 04.12.2012 tarih ve 81 sayılı meclis kararı gereği teknik bilir kişi incelemesi yapılmış olup raporu ekte sunulmuştur. Buna göre 507 ada 13 ve 505 ada 2 nolu parsellerde son onaylı imar planında yer alan yapılaşma koşulları ( emsal, kat adedi, yapı yaklaşma sınırı, yapı yüksekliği vb.) değiştirilmeden ve plan notlarında yer alan hükümlere uyularak yalnızca iki paseli içerecek "bina girişinin bodurm kattan yapılabileceğine" ilişkin plan notu ilavesinin, hatalı hafriyat, kazı ve yol projesi olmadan yol düzenlemesi yapılmasından kaynaklanan binalara erişilebilirlik giriş sorununu düzenleyebileceği rapor edilmiştir. 507 ada 13 nolu parsel ve 505 ada 2 nolu parseldeki binalardaki bodum kattan girişin yapılması plan notu kararının alınması hususunun görüşülmesi 

Sadık Turası tarafından yaptırılan Kızılcahamam İmam Hatip Lisesine giderken yolun altında bulunan blokların bazılarının sığınak veya depo olarak yapılan yerlerin daireye dönüştürülmesi ile başlayan sıkıtı devam ediyor. Yılan hikayesine dönen imar komisyonundan meclise, meclisten imar komisyonuna havale edilerek uzayıp giden bu sorun yine imar komisyonuna havale edildi. Binalara konut sahipleri oturdu fakat Belediye yukarıda bahsedilen sıkıntılardan ötürü iskan vermiyor, iskan olmayınca konut sahipleri tapularını alamıyor. Buradaki sorun devam ediyor.

Gündem Dışı: 

Belediye Basın Yayın Halkla İlişkşler Sorumlusu Yusuf Çetintaş tarafından verilen dilekçede 06 - 10 Mart 2013 tarihleri arasında Almanyanın Berlin düzenlenecek olan ITB Berlin Uluslar arası Turizm Fuarına Ankara Valiliği ve Kızılcahamam Belediyesinin katılımı öngörülmüştür. Belediye Başkanımız Coşkun Ünal ve Başkan yardımcısı Cevat Yüce'ninde fuara katılmaları hususunda meclisten karar alınmasını arz ederim 

Meclis Belediye Başkanı Coşkun Ünal ve Cevat Yücen'nin ITB Berlin Fuarına katılmasına onay verdi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.