(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 07.09.2019 - 23:44, Güncelleme: 07.09.2019 - 23:44

Prof. Dr. Seyhan Akıska Anadolu Lisesine Danışman Oldu

 

Prof. Dr. Seyhan Akıska Anadolu Lisesine Danışman Oldu

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdüresi Prof. Seyhan Akıska Anadolu Lisesine danışman oldu.
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde, birçok hedefte üniversiteler ve akademisyenlerle okulların iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdüresi Prof. Seyhan Akıska Anadolu Lisesine danışman oldu.   Konu ile ilgili açıklamada bulunan Anadolu Lisesi Müdürü Esen Keskin “Okullarımızca Vizyon Belgesinin diğer hedeflerine ulaşmanın önünü açabilecek ve onları güçlendirecek uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, yönetim süreçlerinin etkili yürütülmesi, öğretmen yetkinliklerinin geliştirilmesi, çevre-okul ilişkilerinin güçlendirilmesi ve öğrenci başarısının her alanda artırılarak okullarda nitelikli eğitimin sağlanması gibi amaçlarla okullar ve üniversiteler arasında bağ kurabilecek akademisyenlerin görevlendirilmesi önemli olarak görülmektedir. Müdürlüğümüzce geliştirilen “Danışman Akademisyen Uygulaması” ile sağlanacak olan iş birliğinde akademisyen ve okulların birbirlerinin çalışmalarına karşılıklı olarak katkı sunması amaçlanmaktadır. Uygulama ile özellikle 2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Gelişim Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar başta olmak üzere okulun gerçekleştireceği tüm etkinlik ve uygulamaların akademik bağlamının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle okulumuza Danışman Akademisyen olarak protokol imzaladığımız, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdüresi Prof. Seyhan Akıska’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş’a teşekkür ediyorum” dedi.   UYGULAMANIN AMAÇLARI “Danışman Akademisyen Uygulaması” ile;    Akademisyenlerin okula:   Rehberlik, Koçluk, İşbirlikçi öğretim çalışmaları, Eylem araştırmaları, Mesleki gelişim, Ortak planlama, Öğrenci öğrenmesinin desteklenmesi ve geliştirilmesi, Okul plan ve politikalarının belirlenmesinde yer alınması (kurul ve zümre toplantılarına katılım sağlama gibi) Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunulması, Üniversitelerin tekno-kent, müze, laboratuvar gibi etkinlik alanlarının öğrencilere tanıtılması ve açılması için rehberlik yapılması, Velilere yönelik çalışmalarda yer alması gibi konularda destek sağlaması hedeflenmektedir. Okulun akademisyenlere:   Bilimsel araştırma imkânı tanıması, Öğretmen deneyimi desteği sunması, amaçlanmaktadır.   UYGULAMANIN SÜRESİ  Uygulamanın süresi, öğretim üyesi ile okul yönetimi arasında yapılacak en az bir eğitim öğretim yılını kapsayan protokol ile belirlenecektir.   UYGULAMANIN HEDEF KİTLESİ Uygulamanın hedef kitlesi Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okul paydaşlarını ve öğretim üyelerini kapsamaktadır.   UYGULANMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Danışman Akademisyen Uygulaması, üniversitelerin “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” çalışmaları olarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda alınan danışmanlık hizmetinde gönüllülük esas tutulacaktır. Uygulama kapsamında destek alınacak Danışman Akademisyen; okulun yıllık gelişim planı, ihtiyaçları ve türü göz önünde bulundurularak   okul yönetimi tarafından belirlenecektir. Uygulamanın 2019 yılı içerisinde Okul-Akademisyen iş birliğini ortaya koyan protokolün imzalanmasıyla başlatılması planlanmaktadır. Protokollerin süresi en az bir eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde olmalıdır. Protokol kapsamında imzalanan “DANIŞMAN AKADEMİSYENLİK BELGESİ” okulun görünür bir alanına asılacaktır. Uygulama kapsamında belirlenen “Danışman Akademisyen”in ismi okulun internet sayfasından duyurulacaktır. Okul müdürü, belirlenen okulun danışman akademisyenini 1 hafta içerisinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca Danışman Akademisyen Uygulaması kapsamında bildirilen Okul-Akademisyen eşleştirmelerin listesi okullarla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Strateji Geliştirme Şubesi (ARGE) internet sayfalarında da yayımlanacaktır. Danışman akademisyen okulun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda üniversite başta olmak üzere diğer kurumlarla yapılacak tüm iş birliklerinde okula rehberlik edecektir. Danışman akademisyen okulun yönetim ve öğretim süreçlerine doğrudan destek sunarak, toplantılarına, etkinliklerine ve faaliyetlerine de davet edilebilecektir. Ayrıca okulun ihtiyaç duyduğu her alanda paydaşlara destek sunabilecektir. Uygulama kapsamında bir okulun yalnız bir danışman akademisyeni olabilecektir. Bununla birlikte bir akademisyen birden çok okula danışmanlık yapabilecektir. Uygulamanın tanıtımını içeren sunum ve Danışman Akademisyenlik Belgesi Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimine ait (http://ankaraarge.meb.gov.tr/) internet sayfasından indirilebilecektir.
Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdüresi Prof. Seyhan Akıska Anadolu Lisesine danışman oldu.
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde, birçok hedefte üniversiteler ve akademisyenlerle okulların iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdüresi Prof. Seyhan Akıska Anadolu Lisesine danışman oldu.
 
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Anadolu Lisesi Müdürü Esen Keskin “Okullarımızca Vizyon Belgesinin diğer hedeflerine ulaşmanın önünü açabilecek ve onları güçlendirecek uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, yönetim süreçlerinin etkili yürütülmesi, öğretmen yetkinliklerinin geliştirilmesi, çevre-okul ilişkilerinin güçlendirilmesi ve öğrenci başarısının her alanda artırılarak okullarda nitelikli eğitimin sağlanması gibi amaçlarla okullar ve üniversiteler arasında bağ kurabilecek akademisyenlerin görevlendirilmesi önemli olarak görülmektedir. Müdürlüğümüzce geliştirilen “Danışman Akademisyen Uygulaması” ile sağlanacak olan iş birliğinde akademisyen ve okulların birbirlerinin çalışmalarına karşılıklı olarak katkı sunması amaçlanmaktadır. Uygulama ile özellikle 2023 Eğitim Vizyonu ve Okul Gelişim Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar başta olmak üzere okulun gerçekleştireceği tüm etkinlik ve uygulamaların akademik bağlamının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle okulumuza Danışman Akademisyen olarak protokol imzaladığımız, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdüresi Prof. Seyhan Akıska’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş’a teşekkür ediyorum” dedi.
 
UYGULAMANIN AMAÇLARI
“Danışman Akademisyen Uygulaması” ile;
 
 Akademisyenlerin okula:
 
Rehberlik,
Koçluk,
İşbirlikçi öğretim çalışmaları,
Eylem araştırmaları,
Mesleki gelişim,
Ortak planlama,
Öğrenci öğrenmesinin desteklenmesi ve geliştirilmesi,
Okul plan ve politikalarının belirlenmesinde yer alınması (kurul ve zümre toplantılarına katılım sağlama gibi)
Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunulması,
Üniversitelerin tekno-kent, müze, laboratuvar gibi etkinlik alanlarının öğrencilere tanıtılması ve açılması için rehberlik yapılması,
Velilere yönelik çalışmalarda yer alması gibi konularda destek sağlaması hedeflenmektedir.
Okulun akademisyenlere:
 
Bilimsel araştırma imkânı tanıması,
Öğretmen deneyimi desteği sunması,
amaçlanmaktadır.
 
UYGULAMANIN SÜRESİ 
Uygulamanın süresi, öğretim üyesi ile okul yönetimi arasında yapılacak en az bir eğitim öğretim yılını kapsayan protokol ile belirlenecektir.
 
UYGULAMANIN HEDEF KİTLESİ
Uygulamanın hedef kitlesi Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okul paydaşlarını ve öğretim üyelerini kapsamaktadır.
 
UYGULANMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Danışman Akademisyen Uygulaması, üniversitelerin “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” çalışmaları olarak değerlendirilecektir. Bu bağlamda alınan danışmanlık hizmetinde gönüllülük esas tutulacaktır.
Uygulama kapsamında destek alınacak Danışman Akademisyen; okulun yıllık gelişim planı, ihtiyaçları ve türü göz önünde bulundurularak   okul yönetimi tarafından belirlenecektir.
Uygulamanın 2019 yılı içerisinde Okul-Akademisyen iş birliğini ortaya koyan protokolün imzalanmasıyla başlatılması planlanmaktadır.
Protokollerin süresi en az bir eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde olmalıdır.
Protokol kapsamında imzalanan “DANIŞMAN AKADEMİSYENLİK BELGESİ” okulun görünür bir alanına asılacaktır.
Uygulama kapsamında belirlenen “Danışman Akademisyen”in ismi okulun internet sayfasından duyurulacaktır.
Okul müdürü, belirlenen okulun danışman akademisyenini 1 hafta içerisinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca Danışman Akademisyen Uygulaması kapsamında bildirilen Okul-Akademisyen eşleştirmelerin listesi okullarla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Strateji Geliştirme Şubesi (ARGE) internet sayfalarında da yayımlanacaktır.
Danışman akademisyen okulun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda üniversite başta olmak üzere diğer kurumlarla yapılacak tüm iş birliklerinde okula rehberlik edecektir.
Danışman akademisyen okulun yönetim ve öğretim süreçlerine doğrudan destek sunarak, toplantılarına, etkinliklerine ve faaliyetlerine de davet edilebilecektir. Ayrıca okulun ihtiyaç duyduğu her alanda paydaşlara destek sunabilecektir.
Uygulama kapsamında bir okulun yalnız bir danışman akademisyeni olabilecektir. Bununla birlikte bir akademisyen birden çok okula danışmanlık yapabilecektir.
Uygulamanın tanıtımını içeren sunum ve Danışman Akademisyenlik Belgesi Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimine ait (http://ankaraarge.meb.gov.tr/) internet sayfasından indirilebilecektir.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.