Haber Girişi: 03.04.2021 - 20:57, Güncelleme: 03.04.2021 - 21:00

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

 

Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yaptı.
Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 01 Nisan 2021 tarihinde Perşembe günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda Koronavirüse karşı sağlık güvenliğine uygun tedbirler alınarak toplanıldı.   G Ü N D E M                        : 1- Yoklama ve Açılış,   2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,   3- Yapılacak seçimlerde; oyların sayım, döküm ve sonuçların duyurulması için 2 kişiden oluşan “Tasnif Heyetinin” belirlenmesi,   4- Meclis I. Başkan Vekili ile Meclis II. Başkan Vekilinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli  oy ile ayrı ayrı seçilmesi,   5- Meclis Üyeleri arasından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile 2 Asıl Meclis Katibinin ayrı ayrı seçilmesi,     6- Meclis Üyeleri arasından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile 2 Yedek Meclis Katibinin ayrı ayrı seçilmesi,     7- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesinin (b) fıkrası ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün) 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazı ile 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; 2 Encümen Üyesinin seçilmesi, 8- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün) 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,   9- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün) 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "Plan ve Bütçe Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi, 10- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün) 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; isteğe bağlı ihtiyaç olabilecek;         a) Komisyon ya da Komisyonların belirlenmesi,         b) Belirlenen Komisyon ya da Komisyonların Meclis Üyeleri arasından 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,   11-Belediye Başkanı 2020 yılı Faaliyet Raporunun, Meclis I. Başkan Vekili Başkanlığında görüşülmesi,  12-Belediyemizin 2020 yılı Denetim Komisyon Raporunun okunarak, Meclisin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi,  13- Belediyemizde artan iş yükünü azaltmak, yeni projeler üretmek, yerli ve yabancı yatırımcıları İlçemize kazandırmak, Bakanlıklarımızın hibe ve desteklerini takip etmek maksatları ile Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak 3. dereceli Etüd ve Proje Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi,   14- Belediyemiz Meclisinin 04.03.2021 Tarih ve 21 Sayılı toplantısında; 20.02.2020 Tarih ve 31045 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 6. Maddesi; "... imar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez....", 13. Maddesi 3194 Sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE-20 3- Bu Kanun'un 8. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili İdare 01.07.2021 tarihine kadar Meclis Kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş  alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirtilen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur" şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda İlçemiz Kızılcahamam'a ait yürürlükte olan imar planında Hmax=serbest olarak belirlenen ve yükseklikleri belirtilmeyen alanlara ilişkin hazırlanan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi,   15- İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15.ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kâin 29 ada 98 parsel sayılı 1077,75 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 124,30 m2 Belediye hissesinin hissedarlarına satışının yapılmasının görüşülmesi,    16- Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 21.01.2021 Tarih ve 198359 Sayılı yazısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Akdoğan, Aksak, Aşağıçanlı, Balcılar, Çukurca, Eğerlikuzören, Güvem, Semeler, İymir,  Karaağaç, Ortaköy, Pazar Başören, Pazar Kınık, Üçbaş, Üyücek, Yanıközbekler, Yenice (Yenice Mahallesinden ayrılan Akçay ve Karşıyaka, İsmetpaşa ve Kemalpaşa) Mahallelerinde kadastro güncelleme çalışmaları yapılacağı belirtilerek, Güvem ve Semeler Mahallelerinin Kızılcahamam Kaymakamlık Makamında ve Tapu Müdürlüğünde bulunamadığı belirtilmiş olup, Belediyemizden çalışmalara esas olmak üzere idari sınırlar istenmektedir. Belediyemiz arşivinde yapılan araştırmada idari sınırlara ait alınmış bir karara ya da kroki benzeri bir belgeye rastlanılamadığı için, ekte krokisi ve koordinat bilgileri sunulan orman sınırları dikkate alınarak hazırlanan sınırı sınırların Güvem ve Semeler Mahallesi sınırları olarak kabul edilmesinin görüşülmesi, 17- İlçemize 6360 Sayılı Yasa kapsamında bağlanan 104 Mahalle içerisinde bulunan ve Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 10.02.2021 Tarih ve 2021/04 Sayılı Kararı ile Belediyemize devri yapılan, Uğurlu Mahallesi 146 ada 5 parsel sayılı 91,74 m2, Doğanözü Mahallesi 131 ada 10 parsel sayılı 2810.26 m2 ve Yukarıkaraviran Mahallesi 41 parsel sayılı 1951 m2 miktarındaki taşınmaz malların satışının yapılması veya 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi, 18- 15.09.2020 tarihinde Kızılcahamam Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında Kızılcahamam Belediyesince İsmetpaşa Mahallesinde kain 663 ada 26 parsel üzerindeki Spor İmam Hatip Lisesi Bahçesine “Güreş Antrenman Salonu” yaptırılabilmesi ve yaptırılacak bu tesiste Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı reklamlarının yer alması karşılığında, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca, Kızılcahamam Belediyesine reklam bedeli verilmesine ilişkin imzalanan protokol kapsamında;  Belediyemizce Spor İmam Hatip Lisesi Bahçesine “Güreş Antrenman Salonu” (Kapalı Spor Salonu) yaptırılabilmesi için Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında sözleşme yapılması ve yapılacak sözleşmeyi Belediyemiz adına imzalamaya Belediye Başkanı Süleyman ACAR’a yetki verilmesinin görüşülmesi,     19- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin “Yol Genişliklerine göre hizmet alanlarının belirlenmesine ilişkin” 15.12.2017 Tarih ve 2445 Sayılı Kararı ile Kızılcahamam İlçesi içerisindeki 15 metre altı yolların sorumluluğu Belediyemize bırakılmıştır. 24.12.2020 Tarih ve 31344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı başlıklı14/A Maddesi- (1) İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler, bu yerlere izin veya ruhsat veren İlçe Belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda İlçemiz içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 Tarih 2445 Sayılı Kararı gereği oluşturulan “Kızılcahamam Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul ve Esasları” yazımız ekinde sunulmuş olup, Meclisimizce incelenerek kabul edilmesinin görüşülmesi,  20- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin “Yol Genişliklerine göre hizmet alanlarının belirlenmesine ilişkin” 15.12.2017 Tarih ve 2445 Sayılı Kararı ile Kızılcahamam İlçesi içerisindeki 15 metre altı yolların sorumluluğu Belediyemize bırakılmıştır. 24.12.2020 Tarih ve 31344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon MerkezleriYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı başlıklı 14/A Maddesi- (1) İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren İlçe Belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda İlçemiz içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 Tarih 2445 Sayılı Kararı gereği oluşturulan “Kızılcahamam Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul ve Esasları” kapsamında Resmi Kurum ve BAŞKENT Elektrik A.Ş, ASKİ vb. Kuruluşlarla sözleşme yapmaya ve yapılacak sözleşmeyi Belediyemiz adına imzalamaya Belediye Başkanı Süleyman ACAR’a yetki verilmesinin görüşülmesi,  21- Dilek, temenniler ve kapanış.
Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yaptı.

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Nisan ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 01 Nisan 2021 tarihinde Perşembe günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda Koronavirüse karşı sağlık güvenliğine uygun tedbirler alınarak toplanıldı.

 

G Ü N D E M                        :

1- Yoklama ve Açılış,
 
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 

3- Yapılacak seçimlerde; oyların sayım, döküm ve sonuçların duyurulması için 2 kişiden oluşan “Tasnif Heyetinin” belirlenmesi,

 

4- Meclis I. Başkan Vekili ile Meclis II. Başkan Vekilinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli  oy ile ayrı ayrı seçilmesi,

 

5- Meclis Üyeleri arasından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile 2 Asıl Meclis Katibinin ayrı ayrı seçilmesi,  
 

6- Meclis Üyeleri arasından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy ile 2 Yedek Meclis Katibinin ayrı ayrı seçilmesi,  
 

7- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesinin (b) fıkrası ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün) 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazı ile 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; 2 Encümen Üyesinin seçilmesi,

8- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün) 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,
 


9- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün) 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; "Plan ve Bütçe Komisyonu"na 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,

10- Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün) 09.03.2021 Tarih ve 71188846/470432 Sayılı yazı ve 2021/2 nolu Genelgeleri gereğince; isteğe bağlı ihtiyaç olabilecek;
        a) Komisyon ya da Komisyonların belirlenmesi,

        b) Belirlenen Komisyon ya da Komisyonların Meclis Üyeleri arasından 3 AK-Parti, 1 M.H.P. ve 1 İYİ Parti'den olmak üzere 5 Üyenin seçilmesi,
 

11-Belediye Başkanı 2020 yılı Faaliyet Raporunun, Meclis I. Başkan Vekili Başkanlığında görüşülmesi, 

12-Belediyemizin 2020 yılı Denetim Komisyon Raporunun okunarak, Meclisin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi, 

13- Belediyemizde artan iş yükünü azaltmak, yeni projeler üretmek, yerli ve yabancı yatırımcıları İlçemize kazandırmak, Bakanlıklarımızın hibe ve desteklerini takip etmek maksatları ile Mahalli İdareler Norm Kadro Yönetmeliğine uygun olarak 3. dereceli Etüd ve Proje Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesinin görüşülmesi,
 

14- Belediyemiz Meclisinin 04.03.2021 Tarih ve 21 Sayılı toplantısında; 20.02.2020 Tarih ve 31045 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 6. Maddesi; "... imar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez....", 13. Maddesi 3194 Sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE-20 3- Bu Kanun'un 8. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili İdare 01.07.2021 tarihine kadar Meclis Kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş  alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirtilen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur" şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda İlçemiz Kızılcahamam'a ait yürürlükte olan imar planında Hmax=serbest olarak belirlenen ve yükseklikleri belirtilmeyen alanlara ilişkin hazırlanan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunu incelenmek üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonu"na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi,
 
15- İlçemiz Kızılcahamam içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre veya yine 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15.ve 16. Maddesine göre yapılan imar uygulamaları ve düzenlemeleri sonucunda oluşan Yenice Mahallesinde kâin 29 ada 98 parsel sayılı 1077,75 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 124,30 m2 Belediye hissesinin hissedarlarına satışının yapılmasının görüşülmesi, 
 

16- Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 21.01.2021 Tarih ve 198359 Sayılı yazısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Akdoğan, Aksak, Aşağıçanlı, Balcılar, Çukurca, Eğerlikuzören, Güvem, Semeler, İymir,  Karaağaç, Ortaköy, Pazar Başören, Pazar Kınık, Üçbaş, Üyücek, Yanıközbekler, Yenice (Yenice Mahallesinden ayrılan Akçay ve Karşıyaka, İsmetpaşa ve Kemalpaşa) Mahallelerinde kadastro güncelleme çalışmaları yapılacağı belirtilerek, Güvem ve Semeler Mahallelerinin Kızılcahamam Kaymakamlık Makamında ve Tapu Müdürlüğünde bulunamadığı belirtilmiş olup, Belediyemizden çalışmalara esas olmak üzere idari sınırlar istenmektedir. Belediyemiz arşivinde yapılan araştırmada idari sınırlara ait alınmış bir karara ya da kroki benzeri bir belgeye rastlanılamadığı için, ekte krokisi ve koordinat bilgileri sunulan orman sınırları dikkate alınarak hazırlanan sınırı sınırların Güvem ve Semeler Mahallesi sınırları olarak kabul edilmesinin görüşülmesi,


17- İlçemize 6360 Sayılı Yasa kapsamında bağlanan 104 Mahalle içerisinde bulunan ve Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 10.02.2021 Tarih ve 2021/04 Sayılı Kararı ile Belediyemize devri yapılan, Uğurlu Mahallesi 146 ada 5 parsel sayılı 91,74 m2, Doğanözü Mahallesi 131 ada 10 parsel sayılı 2810.26 m2 ve Yukarıkaraviran Mahallesi 41 parsel sayılı 1951 m2 miktarındaki taşınmaz malların satışının yapılması veya 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi,

18- 15.09.2020 tarihinde Kızılcahamam Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında Kızılcahamam Belediyesince İsmetpaşa Mahallesinde kain 663 ada 26 parsel üzerindeki Spor İmam Hatip Lisesi Bahçesine “Güreş Antrenman Salonu” yaptırılabilmesi ve yaptırılacak bu tesiste Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı reklamlarının yer alması karşılığında, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca, Kızılcahamam Belediyesine reklam bedeli verilmesine ilişkin imzalanan protokol kapsamında;  Belediyemizce Spor İmam Hatip Lisesi Bahçesine “Güreş Antrenman Salonu” (Kapalı Spor Salonu) yaptırılabilmesi için Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında sözleşme yapılması ve yapılacak sözleşmeyi Belediyemiz adına imzalamaya Belediye Başkanı Süleyman ACAR’a yetki verilmesinin görüşülmesi,  

 

19- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin “Yol Genişliklerine göre hizmet alanlarının belirlenmesine ilişkin” 15.12.2017 Tarih ve 2445 Sayılı Kararı ile Kızılcahamam İlçesi içerisindeki 15 metre altı yolların sorumluluğu Belediyemize bırakılmıştır. 24.12.2020 Tarih ve 31344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı başlıklı14/A Maddesi- (1) İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler, bu yerlere izin veya ruhsat veren İlçe Belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda İlçemiz içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 Tarih 2445 Sayılı Kararı gereği oluşturulan “Kızılcahamam Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul ve Esasları” yazımız ekinde sunulmuş olup, Meclisimizce incelenerek kabul edilmesinin görüşülmesi, 

20- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin “Yol Genişliklerine göre hizmet alanlarının belirlenmesine ilişkin” 15.12.2017 Tarih ve 2445 Sayılı Kararı ile Kızılcahamam İlçesi içerisindeki 15 metre altı yolların sorumluluğu Belediyemize bırakılmıştır. 24.12.2020 Tarih ve 31344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon MerkezleriYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı başlıklı 14/A Maddesi- (1) İlçe Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren İlçe Belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda İlçemiz içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 Tarih 2445 Sayılı Kararı gereği oluşturulan “Kızılcahamam Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Usul ve Esasları” kapsamında Resmi Kurum ve BAŞKENT Elektrik A.Ş, ASKİ vb. Kuruluşlarla sözleşme yapmaya ve yapılacak sözleşmeyi Belediyemiz adına imzalamaya Belediye Başkanı Süleyman ACAR’a yetki verilmesinin görüşülmesi, 


21- Dilek, temenniler ve kapanış.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.