Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam (İHA) - İhlas Haber Ajansı | 06.04.2016 - 21:46, Güncelleme: 06.04.2016 - 21:46 3647+ kez okundu.
 

Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney’in başkanlığında nisan ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında görüşülen gündem maddeleri şu şekilde : G  Ü  N  D  E  M               1-  Yoklama ve Açılış,  2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,  3-  2015 yılı Kızılcahamam Belediyesi Belediye Başkanı’nın yıllık “Faaliyet Raporu”nun görüşülmesi,                  Faliyet aporu oy birliği ile kabul edildi.  4-  2015 yılı Kızılcahamam Belediyesi “Denetim Komisyonu” raporunun okunarak,Meclisin  bilgilendirilmesi,                 Okunup bilgilendirildi.  5-  Meclis Üyeleri arasından 3 yıllığına gizli oy ile Meclis I. ve II. Başkan Vekillerinin seçilmesi,                 Kemal Öztürk ve Durali Uygun seçildi.  6-  Meclis Üyeleri arasından 3 yıllığına gizli oy ile 2 (Asıl) Katip Üyenin seçilmesi,                 Yusuf Şengül ve Songül Ergelen seçildi.  7-  Meclis Üyeleri arasından 3 yıllığına gizli oy ile 2 (Yedek) Katip Üyenin seçilmesi,                 Murtaza Güngör ve İbrahim Yıldız  8-  Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 2 Encümen Üyenin seçilmesi,                 Songül Ergelen ve İbrahim Yıldız Encümen seçildi.  9-  Meclis Üyeleri arasından “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” na 5 Üyenin seçilmesi, 1.     Uğur Kalender 2.     İbrahim Yıldız 3.     Yusuf Şengül 4.     Songül Ergelen 5.     Günaydın Yüce 10- Meclis Üyeleri arasından “Plan ve Bütçe Komisyonu” na 5 Üyenin seçilmesi, 1.     Ahmet Arslanoğlu 2.     Kemal Öztürk 3.     Durali Uygun 4.     Murtaza Güngör 5.     Murat Can 11- Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -34- Sayılı Kararı ile; İlçemizde bulunan ve   yeni yapılan cadde, sokaklar ve parkların adların yeniden değerlendirilerek adlandırılmak üzere “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 12- Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -31- Sayılı Kararı ile; İlçemiz Kızılcahamam  Akçay (Yenice) Mahallesinde kain 22 ada, 544 parsel sayılı taşınmaz malın üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 13-Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -35- Sayılı Kararı ile; İlçemizde üretilmekte olan ve bir çok iş istihdamı oluşturan İlçemiz değerlerinden “Kızılcahamam Bazlaması”nın maketinin nereye konulabileceği araştırılmak üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 14-Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -28- ile -33- Sayılı Kararlar ile; günümüz  dünyasının kanayan yarası olan uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının giderek   artmakta olduğu ve İlçemizde de bu tür tehlikenin varlığından söz edildiğine ilişkin Komisyonun daha detaylı çalışma yaparak raporların tanzim edilebilmesi için “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na ek süre verildiğinden,  “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 15-Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -29- Sayılı Kararı ile; İlçemiz Güvem bölgesinden Kiseköy, Belpınar, Yağcı Hüseyin, Güvem, Beşkonak ve Salın Mahallelerinin  (Köylerinin) ihtiyaç ve sorunları tespit edilmiş olup, etraftaki Mahallelerde (Köylerde) Yukarı Çanlı, Kasımlar, Hıdırlar, İyiceler ve Kavaközü Mahalleleri ile Komisyon tarafından uygun görülecek Yaylalarda ihtiyaç ve sorunların tespiti için “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu”nca çalışmaların devam ettirilmesine karar verildiğinden,konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 16-Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -30- Sayılı Kararı ile; Kardeş Şehir Mamuşa Belediyesi ile başta kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşmalarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma yapılarak gençler ve öğrencilere yönelik projeler oluşturulacağına ilişkin Komisyon raporu kabul edilerek, diğer Kardeş Şehir Almanya’nın Weilburg ve K.K.T.C. Paşaköy İlçesi ile çalışmalar yapılmak üzere ek süre verildi-ğinden, konuya ilişkin “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 17-Belediyemizin üye olduğu Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (M.İ.S.) halen Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulunduğu Sendika ile toplu iş görüşmesi yapmaya yetkilidir. Belediyemiz Meclisince verilen bu yetkinin kaldırılması, üyelikten çekilmemiz ve İller  Bankası hesabından kesilen üyelik aidatının kesilmemesi hususlarının görüşülmesi, 18-Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 15.03.2016 Tarih ve 718 Sayı ile Belediye Başkanlığımıza yazılmış olan yazıyla; yapılmakta olan Devlet  Hastanesi  yanında imar planında otopark alanı olarak ayrılmış olan alanın Bakanlık adına daimi kullanımına izin verilmesi istenmektedir. İhalesi ve kontrollük faaliyetleri Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan Kızılcahamam 50 yataklı Devlet Hastanesinin bulunduğu alan ile E-5 Karayolu arasında kalan ve  imar planında otopark alanı olarak ayrılmış olan bakım, onarım ve mülkiyeti Kızılcaha mam Belediyesine ait otopark alanı, Devlet Hastanesine gelen hasta ve yakınlarının ihtiyacını karşılayarak kamu yararına kullanmak şartı ile 5393 Sayılı Kanun’un 75/d Maddesigereğince Hastanenin kullanımına verilmesi hususunun görüşülmesi,          19-Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Kızılcahamam Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney’in başkanlığında nisan ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında görüşülen gündem maddeleri şu şekilde :

G  Ü  N  D  E  M             

 1-  Yoklama ve Açılış,

 2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

 3-  2015 yılı Kızılcahamam Belediyesi Belediye Başkanı’nın yıllık “Faaliyet Raporu”nun görüşülmesi,

                 Faliyet aporu oy birliği ile kabul edildi.

 4-  2015 yılı Kızılcahamam Belediyesi “Denetim Komisyonu” raporunun okunarak,Meclisin  bilgilendirilmesi,

                Okunup bilgilendirildi.

 5-  Meclis Üyeleri arasından 3 yıllığına gizli oy ile Meclis I. ve II. Başkan Vekillerinin seçilmesi,

                Kemal Öztürk ve Durali Uygun seçildi.

 6-  Meclis Üyeleri arasından 3 yıllığına gizli oy ile 2 (Asıl) Katip Üyenin seçilmesi,

                Yusuf Şengül ve Songül Ergelen seçildi.

 7-  Meclis Üyeleri arasından 3 yıllığına gizli oy ile 2 (Yedek) Katip Üyenin seçilmesi,

                Murtaza Güngör ve İbrahim Yıldız

 8-  Meclis Üyeleri arasından 1 yıllığına gizli oy ile 2 Encümen Üyenin seçilmesi,

                Songül Ergelen ve İbrahim Yıldız Encümen seçildi.

 9-  Meclis Üyeleri arasından “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” na 5 Üyenin seçilmesi,

1.     Uğur Kalender

2.     İbrahim Yıldız

3.     Yusuf Şengül

4.     Songül Ergelen

5.     Günaydın Yüce

10- Meclis Üyeleri arasından “Plan ve Bütçe Komisyonu” na 5 Üyenin seçilmesi,

1.     Ahmet Arslanoğlu

2.     Kemal Öztürk

3.     Durali Uygun

4.     Murtaza Güngör

5.     Murat Can

11- Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -34- Sayılı Kararı ile; İlçemizde bulunan ve   yeni yapılan cadde, sokaklar ve parkların adların yeniden değerlendirilerek adlandırılmak üzere “Ad Verme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin “Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

12- Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -31- Sayılı Kararı ile; İlçemiz Kızılcahamam  Akçay (Yenice) Mahallesinde kain 22 ada, 544 parsel sayılı taşınmaz malın üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı incelenmek üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

13-Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -35- Sayılı Kararı ile; İlçemizde üretilmekte olan ve bir çok iş istihdamı oluşturan İlçemiz değerlerinden “Kızılcahamam Bazlaması”nın maketinin nereye konulabileceği araştırılmak üzere “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

14-Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -28- ile -33- Sayılı Kararlar ile; günümüz  dünyasının kanayan yarası olan uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının giderek   artmakta olduğu ve İlçemizde de bu tür tehlikenin varlığından söz edildiğine ilişkin Komisyonun daha detaylı çalışma yaparak raporların tanzim edilebilmesi için “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na ek süre verildiğinden,  “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

15-Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -29- Sayılı Kararı ile; İlçemiz Güvem bölgesinden Kiseköy, Belpınar, Yağcı Hüseyin, Güvem, Beşkonak ve Salın Mahallelerinin  (Köylerinin) ihtiyaç ve sorunları tespit edilmiş olup, etraftaki Mahallelerde (Köylerde) Yukarı Çanlı, Kasımlar, Hıdırlar, İyiceler ve Kavaközü Mahalleleri ile Komisyon tarafından uygun görülecek Yaylalarda ihtiyaç ve sorunların tespiti için “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu”nca çalışmaların devam ettirilmesine karar verildiğinden,konuya ilişkin “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

16-Belediyemiz Meclisinin 01.03.2016 Tarih ve -30- Sayılı Kararı ile; Kardeş Şehir Mamuşa Belediyesi ile başta kültürel ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşmalarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışma yapılarak gençler ve öğrencilere yönelik projeler oluşturulacağına ilişkin Komisyon raporu kabul edilerek, diğer Kardeş Şehir Almanya’nın Weilburg ve K.K.T.C. Paşaköy İlçesi ile çalışmalar yapılmak üzere ek süre verildi-ğinden, konuya ilişkin “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

17-Belediyemizin üye olduğu Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (M.İ.S.) halen Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulunduğu Sendika ile toplu iş görüşmesi yapmaya yetkilidir. Belediyemiz Meclisince verilen bu yetkinin kaldırılması, üyelikten çekilmemiz ve İller  Bankası hesabından kesilen üyelik aidatının kesilmemesi hususlarının görüşülmesi,

18-Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 15.03.2016 Tarih ve 718 Sayı ile Belediye Başkanlığımıza yazılmış olan yazıyla; yapılmakta olan Devlet  Hastanesi  yanında imar planında otopark alanı olarak ayrılmış olan alanın Bakanlık adına daimi kullanımına izin verilmesi istenmektedir. İhalesi ve kontrollük faaliyetleri Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan Kızılcahamam 50 yataklı Devlet Hastanesinin bulunduğu alan ile E-5 Karayolu arasında kalan ve  imar planında otopark alanı olarak ayrılmış olan bakım, onarım ve mülkiyeti Kızılcaha mam Belediyesine ait otopark alanı, Devlet Hastanesine gelen hasta ve yakınlarının ihtiyacını karşılayarak kamu yararına kullanmak şartı ile 5393 Sayılı Kanun’un 75/d Maddesigereğince Hastanenin kullanımına verilmesi hususunun görüşülmesi,         

19-Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakır escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort adıyaman escort afyon escort> ağrı escort aydın escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elazığ escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ısparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort
rulet sitelericasino sitelerikaçak iddaacanlı casino