Muhalefetten ikinci RED

Kızılcahamam (İHA) - İhlas Haber Ajansı | 01.04.2013 - 07:49, Güncelleme: 01.04.2013 - 07:49 2350+ kez okundu.
 

Muhalefetten ikinci RED

Kızılcahamam Belediyesi 2013 yılının ilk Belediye meclis toplantısını Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Coşkun ÜNAL Başkanlığında, Meclis Üyeleri; Nevzat UYAR, Cevat YÜCE, Hasan AKKAYA, Mehmet ERGÜN, Hasan Hüseyin ERSOY, Mehmet Salih USLUCAN, İlyas YILMAZ, Şengül ÇELİKOĞLU, Sefer AKYER, Feridun ÜNSAL ve Mehmet AYDIN’ın katılımı ile 03.01.2013perşembe günü. Büyük Kaplıcada bulunan Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olarak toplandı.

  Kızılcahamam Belediyesi 2013 yılının ilk Belediye meclis toplantısını Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Coşkun ÜNAL Başkanlığında, Meclis Üyeleri; Nevzat UYAR, Cevat YÜCE, Hasan AKKAYA, Mehmet ERGÜN, Hasan Hüseyin ERSOY, Mehmet Salih USLUCAN, İlyas YILMAZ, Şengül ÇELİKOĞLU, Sefer AKYER, Feridun ÜNSAL ve Mehmet AYDIN’ın katılımı ile 03.01.2013perşembe günü. Büyük Kaplıcada bulunan Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olarak toplandı.       G  Ü  N  D  E  M                          : 1- Yoklama ve Açılış, 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 3- İhtisas Komisyonları Seçimi 4-  2013 Yılında Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat, Sözleşmeli Peyzaj Mimarı ve Sözleşmeli Veteriner Hekim’in çalıştırılması hususu 7-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi 74. ve 75. Maddesine istinaden zaman, zaman Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu, Kurum ve Kuruluşlarına Sivil Toplum Kuruluşlarına, Amatör Spor Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara Belediyemizin Bütçesinin elverdiği ölçüde yardım yapılmasının görüşülmesi hususu, 8-      Belediyemiz Zabıta Komiserliğince yürütülen ve her yıl sene başında müzakere edilen bazı ücretlerin görüşülmesi                                                                                                   9-  Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 664 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz malın Üniversite yapılmak üzere Gazi Üniversitesine 04.05.2010 Tarih ve 57 Sayılı Meclis Kararı ile tahsisine karar verilmiş idi.Gazi Üniversitesinin 21.12.2012 Tarih ve 1034-25450 Sayılı yazısına istinaden  söz konusu 664 ada, 1 parselin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu yapılmak üzere Gazi Üniversitesine tahsisi hususunun görüşülmesi,      10- Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 665 ada 5, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazların Üniversite yapılmak üzere 04.05.2012 Tarih ve 67 Sayılı Meclis Kararı ile Salih BEZCİ’ ye tahsisine karar verilmiş idi.   Söz konusu 665 ada, 5, 6 ve 7 parsel için alınan tahsis kararının iptalinin yapılmasına ve 665 ada 5 ve 6 parsellerin ek bina veya sosyal tesis veya yurt vb. tesisler yapılmak üzere şartlı olarak Gazi Üniversitesine tahsisi hususunun görüşülmesi,  11- Mülkiyeti Belediyemize ait 59 ada, 217 parsel sayılı taşınmaz malın Üniversite veya Yüksek okul, sosyal tesis, spor tesisleri, yurt binaları vb. yapılmak üzere Gazi Üniversitesine tahsisi hususunun görüşülmesi, 12- Mülkiyeti Belediyemiz ile şahıslara ait 80 ada 3 parsel sayılı, 630 ada 1 parsel sayılı, 619 ada 2 parsel sayılı, 662 ada 4 parsel sayılı taşınmaz mallarda bulunan Belediye hissesinin 01.06.2010 Tarih ve 72 Sayılı Meclis Kararına istinaden görüşülerek, hissedarlarına satışının yapılmasının görüşülmesi, 13- Dilek, Temenniler ve Kapanış.   2013 YILININ İLKMECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ŞÖYLE 2013 yılının ilk meclisinde muhalefetten ikinci Red  Yukarıdaki gündem maddeleri ile toplanan 2013 yılının ilk meclis toplantısına başlanmasının ardından meclise gündem dışı getirilen 4 madde ile gündemdeki 12. maddede muhalefetin tepkisine neden oldu ve Belediye meclisinde bulunan Ak Partili Meclis üyeleri mecliste alınmak istenen bu maddelere ikinci kez RED oyu verdiler. 2013 yılının ilk meclisinde yapılan görüşmelerde ak partili meclis üyeleri gündem dışı kararların tartışılmadan son anda meclise getirilmesine karşı çıktılar. Gündem dışı birinci konu; İlçemiz Kızılcahamam İsmet paşa Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 665 ada 7 parsel sayılı 8054 m2 miktarındaki imar planında Üniversite alanı olarak ayrılmış olan alanın kullanım amacının Sosya-Kültürel Alanı veya Yurt alanı olarak düzenlenmesi ve satış ya da tahsisinin yapılmasına yetki verilmesi  Gündem dışı ikinci konu; İlçemiz Kızılcahamam içerisinde vatandaşların şikâyet ve talepleri doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda Belediyemiz Meclisinin 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli imar planında 255, 256, 260 ve 261 adalarda İlçemizin turizm ilçesi olması nedeniyle bazı imar adalarında turizme ve konuta yönelik tercihli kullanım alanına yapılmasına ait imar plan değişikliğinin görüşülmesini  Gündem dışı üçüncü konu; İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kâin 07.07.2009 onay tarihli 1/1000 ölçekli imar planında dini tesis alanı olarak düzenlenmiş olan 634 ada 1 parsel sayılı taşınmaz malın doğalgaz ana istasyonuna yakın olması sebebiyle RMS/A istasyonu kurulmak üzere işin aciliyetinden dolayı 1/1000 ölçekli imar planında kullanım amacının doğalgaz RMS/A istasyonu (teknik altyapı alanı) olarak düzenlenmesine ait nazım imar planı ve imar plan değişikliğinin görüşülmesi Gündem dışı dördüncü konu; İlçemiz Kızılcahamam içerisinde vatandaşların şikâyet ve talepleri doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda Belediyemiz Meclisinin 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli imar planında plan notlarına ilişkin yapılan değişikliğinin görüşülmesi Yukarıdaki maddelerin gündem dışı olarak meclise gelmesine Ak Partili Belediye Meclis Üyeleri konuşulup tartışılmadan getirilen gündem dışı olarak getirilen bu maddelere muhalefet ikinci kez Red oyu vermesine neden olurken MHP kendi oyları ile maddelerin görüşülmesine karar verdi. Maddeler daha sonra ilgili komisyonlara sevk edildi. Madde 12– Meclis toplantısında gündemin 12. maddesinde Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ve şahıslara ait İsmet paşa Mahallesinde bulunan 80 ada 3 parsel 5.218 m2 arsada bulunan vatadaşın hissesi 150 m2, Belediye hissesi ise 5.068 m2 , 630 ada 1 parsel 8001 m2 arsada bulunan vatandaş hissesi 150 m2, Belediye Hissesi ise 7.851 m2 , 619 ada 2 parsel de bulunan 6.705 m2 lik arsanın 1082 m2 vatandaşın, 5.653 m2 si ise Belediye Hissesi ve son olarak  662 ada 4 parsel 7.546 m2 yüzölçümü bulunan arsanın 600 m2 si vatandaşın 6946 m2 si ise Belediye Hissesi.Bu arsalardaki beeldiye hisselerinin satışının yapılarak bulundukları yerden Ticaret Lisesi arkasında yapılması planlanan bir proje ile ilgili arsa üzerine taşınmak isteniy Bu arsalarda bulunan Belediye hisselerinin vatandaşa satılması konusu meclis gündemine geldi.Kızılcahamam Belediyesi geçtiğimiz yıl yaptığı bir meclis toplantısında geçmiş dönemlerde imarda yapılan ugulamalar dolayısı ile bir karar aldı.Gayrimenkul üzerinde Belediyenin hissesi vatandaşın hissesinden büyük ise bu arsalarda bulunan belediye hissesi satılmaycak gerekirse vatandaşın hissesi satn alınacaktı. Arsaların satışlarının yapılarak Ticaret Lisesi arkasında bir arap firmasının yatırım yapacağı söylenen arsaya dahil edilmesi teklifine karşı çıkan meclis üyeleri, arsayı şahısa değil satılacaksa belediye tarafından direk firmaya taşındıktan sonra satılmasını, aksi takdirde belediyenin zarara uğrayacağınıbelirterek karşı çıktılar.   Ak Parti bu noktada bu arslarda satışlarının yapılması ve ardından Ticaret Lisesi arkasında bulunan yeşil alan ile yer değiştirilmek istenmesi mecliste iktidar ile muhalefet meclis üyelerini bir kez daha karşı karşıya getirdi. Ak Partili Meclis üyeleri ikinci kez RED oyu kullandılar. 2013 yılının ilk meclisinde Ak Partili Belediye Meclis Üyeleri Belediyenin Kayıtlı, Kayıtsız, Yapılandırılmış veya Yapılanacak olan toplam borcunun çıkartılarak kendilerine verilmesi konusunda dilekçe verdiler. Belediyenin önümüzdeki ay yapılacak olan belediye Meclis topantısında bu dilekçeye cevap vereceği dile getirildi. İhtisas Komisyonlarının Seçimleri 2013 yılının ilk meclisi olması dolayısı ile komisyonlar yeniden belirlenerek seçimler yapıldı. Buna göre komisyonlar şu üyelerden oluştu. Plan ve Bütçe Komisyonu: 1.      Hasan Hüseyin ERSOY 2.      Feridun ÜNSAL 3.      Hasan AKKAYA İmar Komisyonu 1.      Nevzat UYAR 2.      İlyas YILMAZ 3.      Mehmet AYDIN Kesin Hesap Komisyonu 1.      Mehmet Salih USLUCAN 2.      Sefer AKYER 3.      Hasan Hüseyin ERSOY Denetleme Komisyonu 1.      Mehmet USLUCAN 2.      Sefer AKYER İsim Verme Komisyonu 1.      Feridun ÜNSAL 2.      Nevzat UYAR 3.      İlyas YILMAZ Yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerinin tespit komisyonu iptal edildi.              Kızılcahamam Belediyesi Tarafından yapılmakta olan bazı işlemlerin tarife ücretlerine zam yapıldı. 2013 yılında geçerli olacak zamlar şöyle   2012   2013 TARİFELER     UYGULANAN TEKLİF EDİLEN     UYGULANACAK OLAN Ticari Taksi Vize Ücreti           50.TL.              55.-TL. 55.-TL. Ticari Taksi Devir Ücreti (Alan-atan)       200 TL 250 TL 250 TL Halk Otobüsü Devri (alan-satan)         2.500 TL 2.750 TL 2.750 TL Pazar Yeri Devri (Alan – Satan (M2)             40 TL 50 TL 50 TL İşyeri Ruhsat Bedeli              300 TL 350 TL 350 TL Mesul Müdürlük Ücreti         250 TL 300 TL 300 TL
Kızılcahamam Belediyesi 2013 yılının ilk Belediye meclis toplantısını Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Coşkun ÜNAL Başkanlığında, Meclis Üyeleri; Nevzat UYAR, Cevat YÜCE, Hasan AKKAYA, Mehmet ERGÜN, Hasan Hüseyin ERSOY, Mehmet Salih USLUCAN, İlyas YILMAZ, Şengül ÇELİKOĞLU, Sefer AKYER, Feridun ÜNSAL ve Mehmet AYDIN’ın katılımı ile 03.01.2013perşembe günü. Büyük Kaplıcada bulunan Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olarak toplandı.

 

Kızılcahamam Belediyesi 2013 yılının ilk Belediye meclis toplantısını Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Coşkun ÜNAL Başkanlığında, Meclis Üyeleri; Nevzat UYAR, Cevat YÜCE, Hasan AKKAYA, Mehmet ERGÜN, Hasan Hüseyin ERSOY, Mehmet Salih USLUCAN, İlyas YILMAZ, Şengül ÇELİKOĞLU, Sefer AKYER, Feridun ÜNSAL ve Mehmet AYDIN’ın katılımı ile 03.01.2013perşembe günü. Büyük Kaplıcada bulunan Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olarak toplandı.

      G  Ü  N  D  E  M                          :

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- İhtisas Komisyonları Seçimi

4-  2013 Yılında Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat, Sözleşmeli Peyzaj Mimarı ve Sözleşmeli Veteriner Hekim’in çalıştırılması hususu

7-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi 74. ve 75. Maddesine istinaden zaman, zaman Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu, Kurum ve Kuruluşlarına Sivil Toplum Kuruluşlarına, Amatör Spor Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara Belediyemizin Bütçesinin elverdiği ölçüde yardım yapılmasının görüşülmesi hususu,

8-      Belediyemiz Zabıta Komiserliğince yürütülen ve her yıl sene başında müzakere edilen bazı ücretlerin görüşülmesi                                                                                                 

 9-  Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 664 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz malın Üniversite yapılmak üzere Gazi Üniversitesine 04.05.2010 Tarih ve 57 Sayılı Meclis Kararı ile tahsisine karar verilmiş idi.Gazi Üniversitesinin 21.12.2012 Tarih ve 1034-25450 Sayılı yazısına istinaden  söz konusu 664 ada, 1 parselin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu yapılmak üzere Gazi Üniversitesine tahsisi hususunun görüşülmesi,     

10- Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 665 ada 5, 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazların Üniversite yapılmak üzere 04.05.2012 Tarih ve 67 Sayılı Meclis Kararı ile Salih BEZCİ’ ye tahsisine karar verilmiş idi.  

Söz konusu 665 ada, 5, 6 ve 7 parsel için alınan tahsis kararının iptalinin yapılmasına ve 665 ada 5 ve 6 parsellerin ek bina veya sosyal tesis veya yurt vb. tesisler yapılmak üzere şartlı olarak Gazi Üniversitesine tahsisi hususunun görüşülmesi, 

11- Mülkiyeti Belediyemize ait 59 ada, 217 parsel sayılı taşınmaz malın Üniversite veya Yüksek okul, sosyal tesis, spor tesisleri, yurt binaları vb. yapılmak üzere Gazi Üniversitesine tahsisi hususunun görüşülmesi,

12- Mülkiyeti Belediyemiz ile şahıslara ait 80 ada 3 parsel sayılı, 630 ada 1 parsel sayılı, 619 ada 2 parsel sayılı, 662 ada 4 parsel sayılı taşınmaz mallarda bulunan Belediye hissesinin 01.06.2010 Tarih ve 72 Sayılı Meclis Kararına istinaden görüşülerek, hissedarlarına satışının yapılmasının görüşülmesi,

13- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

 

2013 YILININ İLKMECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR ŞÖYLE

2013 yılının ilk meclisinde muhalefetten ikinci Red

 Yukarıdaki gündem maddeleri ile toplanan 2013 yılının ilk meclis toplantısına başlanmasının ardından meclise gündem dışı getirilen 4 madde ile gündemdeki 12. maddede muhalefetin tepkisine neden oldu ve Belediye meclisinde bulunan Ak Partili Meclis üyeleri mecliste alınmak istenen bu maddelere ikinci kez RED oyu verdiler. 2013 yılının ilk meclisinde yapılan görüşmelerde ak partili meclis üyeleri gündem dışı kararların tartışılmadan son anda meclise getirilmesine karşı çıktılar.

Gündem dışı birinci konu; İlçemiz Kızılcahamam İsmet paşa Mahallesinde kain mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 665 ada 7 parsel sayılı 8054 m2 miktarındaki imar planında Üniversite alanı olarak ayrılmış olan alanın kullanım amacının Sosya-Kültürel Alanı veya Yurt alanı olarak düzenlenmesi ve satış ya da tahsisinin yapılmasına yetki verilmesi 

Gündem dışı ikinci konu; İlçemiz Kızılcahamam içerisinde vatandaşların şikâyet ve talepleri doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda Belediyemiz Meclisinin 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli imar planında 255, 256, 260 ve 261 adalarda İlçemizin turizm ilçesi olması nedeniyle bazı imar adalarında turizme ve konuta yönelik tercihli kullanım alanına yapılmasına ait imar plan değişikliğinin görüşülmesini 

Gündem dışı üçüncü konu; İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kâin 07.07.2009 onay tarihli 1/1000 ölçekli imar planında dini tesis alanı olarak düzenlenmiş olan 634 ada 1 parsel sayılı taşınmaz malın doğalgaz ana istasyonuna yakın olması sebebiyle RMS/A istasyonu kurulmak üzere işin aciliyetinden dolayı 1/1000 ölçekli imar planında kullanım amacının doğalgaz RMS/A istasyonu (teknik altyapı alanı) olarak düzenlenmesine ait nazım imar planı ve imar plan değişikliğinin görüşülmesi

Gündem dışı dördüncü konu; İlçemiz Kızılcahamam içerisinde vatandaşların şikâyet ve talepleri doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda Belediyemiz Meclisinin 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli imar planında plan notlarına ilişkin yapılan değişikliğinin görüşülmesi

Yukarıdaki maddelerin gündem dışı olarak meclise gelmesine Ak Partili Belediye Meclis Üyeleri konuşulup tartışılmadan getirilen gündem dışı olarak getirilen bu maddelere muhalefet ikinci kez Red oyu vermesine neden olurken MHP kendi oyları ile maddelerin görüşülmesine karar verdi. Maddeler daha sonra ilgili komisyonlara sevk edildi.

Madde 12– Meclis toplantısında gündemin 12. maddesinde Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ve şahıslara ait İsmet paşa Mahallesinde bulunan 80 ada 3 parsel 5.218 m2 arsada bulunan vatadaşın hissesi 150 m2, Belediye hissesi ise 5.068 m2 , 630 ada 1 parsel 8001 m2 arsada bulunan vatandaş hissesi 150 m2, Belediye Hissesi ise 7.851 m2 , 619 ada 2 parsel de bulunan 6.705 m2 lik arsanın 1082 m2 vatandaşın, 5.653 m2 si ise Belediye Hissesi ve son olarak  662 ada 4 parsel 7.546 m2 yüzölçümü bulunan arsanın 600 m2 si vatandaşın 6946 m2 si ise Belediye Hissesi.Bu arsalardaki beeldiye hisselerinin satışının yapılarak bulundukları yerden Ticaret Lisesi arkasında yapılması planlanan bir proje ile ilgili arsa üzerine taşınmak isteniy

Bu arsalarda bulunan Belediye hisselerinin vatandaşa satılması konusu meclis gündemine geldi.Kızılcahamam Belediyesi geçtiğimiz yıl yaptığı bir meclis toplantısında geçmiş dönemlerde imarda yapılan ugulamalar dolayısı ile bir karar aldı.Gayrimenkul üzerinde Belediyenin hissesi vatandaşın hissesinden büyük ise bu arsalarda bulunan belediye hissesi satılmaycak gerekirse vatandaşın hissesi satn alınacaktı.

Arsaların satışlarının yapılarak Ticaret Lisesi arkasında bir arap firmasının yatırım yapacağı söylenen arsaya dahil edilmesi teklifine karşı çıkan meclis üyeleri, arsayı şahısa değil satılacaksa belediye tarafından direk firmaya taşındıktan sonra satılmasını, aksi takdirde belediyenin zarara uğrayacağınıbelirterek karşı çıktılar. 

 Ak Parti bu noktada bu arslarda satışlarının yapılması ve ardından Ticaret Lisesi arkasında bulunan yeşil alan ile yer değiştirilmek istenmesi mecliste iktidar ile muhalefet meclis üyelerini bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Ak Partili Meclis üyeleri ikinci kez RED oyu kullandılar.

2013 yılının ilk meclisinde Ak Partili Belediye Meclis Üyeleri Belediyenin Kayıtlı, Kayıtsız, Yapılandırılmış veya Yapılanacak olan toplam borcunun çıkartılarak kendilerine verilmesi konusunda dilekçe verdiler. Belediyenin önümüzdeki ay yapılacak olan belediye Meclis topantısında bu dilekçeye cevap vereceği dile getirildi.

İhtisas Komisyonlarının Seçimleri

2013 yılının ilk meclisi olması dolayısı ile komisyonlar yeniden belirlenerek seçimler yapıldı. Buna göre komisyonlar şu üyelerden oluştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu:

1.      Hasan Hüseyin ERSOY

2.      Feridun ÜNSAL

3.      Hasan AKKAYA

İmar Komisyonu

1.      Nevzat UYAR

2.      İlyas YILMAZ

3.      Mehmet AYDIN

Kesin Hesap Komisyonu

1.      Mehmet Salih USLUCAN

2.      Sefer AKYER

3.      Hasan Hüseyin ERSOY

Denetleme Komisyonu

1.      Mehmet USLUCAN

2.      Sefer AKYER

İsim Verme Komisyonu

1.      Feridun ÜNSAL

2.      Nevzat UYAR

3.      İlyas YILMAZ

Yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerinin tespit komisyonu iptal edildi.

           

 Kızılcahamam Belediyesi Tarafından yapılmakta olan bazı işlemlerin tarife ücretlerine zam yapıldı. 2013 yılında geçerli olacak zamlar şöyle

 

2012

 

2013

TARİFELER    

UYGULANAN

TEKLİF EDİLEN    

UYGULANACAK OLAN

Ticari Taksi Vize Ücreti          

50.TL.           

 

55.-TL.

55.-TL.

Ticari Taksi Devir Ücreti (Alan-atan)      

200 TL

250 TL

250 TL

Halk Otobüsü Devri (alan-satan)        

2.500 TL

2.750 TL

2.750 TL

Pazar Yeri Devri (Alan – Satan (M2)            

40 TL

50 TL

50 TL

İşyeri Ruhsat Bedeli             

300 TL

350 TL

350 TL

Mesul Müdürlük Ücreti        

250 TL

300 TL

300 TL

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.