(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 30.01.2008 - 23:00, Güncelleme: 30.01.2008 - 23:00

Milli emlak 20 parça taşınmazı satıyor.

 

Milli emlak 20 parça taşınmazı satıyor.

Milli Emlak İsmetpaşa Mahallesinde 20 parçadan oluşan imarlı toplam 31.275 m2 arsayı 7-8 şubatta ihale yolu ile satışını yapacak.İhalede taksit imkanı kdv ve 5 yıl emlak vergisinden muaf olarak satışlar yapılacak.
. Kızılcahamam’da ihaleye çıkarılacak  arsalarda taksit imkanınında olduğu belirtildi.Kızılcahamamhaber in edindiği bilgiye göre satışı yapılacak arsayı ihaleden alan kişi peşin ödeyebildiği gibi taksit te yaptırabiliyor,taksitli satışlarda bir peşin geri kalan miktarına ise 8 taksit  2 yılda vade  imkanı olduğu belirtilirken,diğer yandan hazine satışlarından kdv alınmadığı ve 5 yıl süreyle emlak vergisinden de muaf olduğu belirtildi.Taşınmazları almak isteyenlerin 7-8 şubatta  yapılacak ihaleye katılmaları gerekiyor işte satışı yapılacak imarlı 20 taşınmaz ve özellikleri     Ada Parsel Miktar (m2) Hazine His. (m2)  Vasfı Tahmini Bedeli  (YTL) Geçici Teminatı  (YTL) İhale Saati 450 5 800 Tam Arsa 37.500,00 7.500,00   09:00 450 6 785 Tam Arsa 36.750,00 7.350,00   09:15 450 7 800 Tam Arsa 37.500,00 7.500,00   09:30 450 8 800 Tam Arsa 37.500,00 7.500,00   09:45 450 9 1252 Tam Arsa 58.500,00 11.700,00   10:00 450 10 1120 Tam Arsa 52.500,00 10.500,00   10:15 450 11 800 Tam Arsa 37.500,00 7.500,00   10:30 450 12 800 Tam Arsa 37.500,00 7.500,00   10:45 450 13 800 Tam Arsa 37.500,00 7.500,00   11:00 450 14 800 Tam Arsa 37.500,00 7.500,00   11:15 450 15 800 Tam Arsa 37.500,00 7.500,00   11:30 450 16 867 Tam Arsa 40.500,00 8.100,00   11:45 450 17 800 Tam Arsa 37.500,00 7.500,00   12:00 473 1 700 Tam Arsa 32.750,00 6.550,00   09:00 473 3 700 Tam Arsa 32.750,00 6.550,00   09:15 473 4 733 Tam Arsa 34.250,00 6.850,00   09:30 436 7 3887 Tam Arsa 164.500,00 32.900,00   09:45 440 7 5730 Tam Arsa 242.500,00 48.500,00   10:00 440 11 3542 Tam Arsa 150.000,00 30.000,00   10:15 440 12 4759 Tam Arsa 201.500,00 40.300,00   10:30   1-Ankara İli, Kızılcahamam İlçesine bağlı bulunan ve yukarıda ismi yazılı Mahalle/Köylerdeki gerekli bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazmallar hizalarında 2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a)Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)   b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,      c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri   d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,     e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, 3-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kızılcahamam Malmüdürlüğü Milli Emlak Servis Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. 4-Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine de tabi değildir. 5-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 20'si  oranında alınmaktadır. 6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, Defterdarlığımız www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebilir.        
Milli Emlak İsmetpaşa Mahallesinde 20 parçadan oluşan imarlı toplam 31.275 m2 arsayı 7-8 şubatta ihale yolu ile satışını yapacak.İhalede taksit imkanı kdv ve 5 yıl emlak vergisinden muaf olarak satışlar yapılacak.

.

Kızılcahamam’da ihaleye çıkarılacak  arsalarda taksit imkanınında olduğu belirtildi.Kızılcahamamhaber in edindiği bilgiye göre satışı yapılacak arsayı ihaleden alan kişi peşin ödeyebildiği gibi taksit te yaptırabiliyor,taksitli satışlarda bir peşin geri kalan miktarına ise 8 taksit  2 yılda vade  imkanı olduğu belirtilirken,diğer yandan hazine satışlarından kdv alınmadığı ve 5 yıl süreyle emlak vergisinden de muaf olduğu belirtildi.Taşınmazları almak isteyenlerin 7-8 şubatta  yapılacak ihaleye katılmaları gerekiyor işte satışı yapılacak imarlı 20 taşınmaz ve özellikleri

 

 

Ada

Parsel

Miktar (m2)

Hazine His. (m2)

 Vasfı

Tahmini Bedeli  (YTL)

Geçici Teminatı  (YTL)

İhale Saati

450

5

800

Tam

Arsa

37.500,00

7.500,00  

09:00

450

6

785

Tam

Arsa

36.750,00

7.350,00  

09:15

450

7

800

Tam

Arsa

37.500,00

7.500,00  

09:30

450

8

800

Tam

Arsa

37.500,00

7.500,00  

09:45

450

9

1252

Tam

Arsa

58.500,00

11.700,00  

10:00

450

10

1120

Tam

Arsa

52.500,00

10.500,00  

10:15

450

11

800

Tam

Arsa

37.500,00

7.500,00  

10:30

450

12

800

Tam

Arsa

37.500,00

7.500,00  

10:45

450

13

800

Tam

Arsa

37.500,00

7.500,00  

11:00

450

14

800

Tam

Arsa

37.500,00

7.500,00  

11:15

450

15

800

Tam

Arsa

37.500,00

7.500,00  

11:30

450

16

867

Tam

Arsa

40.500,00

8.100,00  

11:45

450

17

800

Tam

Arsa

37.500,00

7.500,00  

12:00

473

1

700

Tam

Arsa

32.750,00

6.550,00  

09:00

473

3

700

Tam

Arsa

32.750,00

6.550,00  

09:15

473

4

733

Tam

Arsa

34.250,00

6.850,00  

09:30

436

7

3887

Tam

Arsa

164.500,00

32.900,00  

09:45

440

7

5730

Tam

Arsa

242.500,00

48.500,00  

10:00

440

11

3542

Tam

Arsa

150.000,00

30.000,00  

10:15

440

12

4759

Tam

Arsa

201.500,00

40.300,00  

10:30

 

1-Ankara İli, Kızılcahamam İlçesine bağlı bulunan ve yukarıda ismi yazılı Mahalle/Köylerdeki gerekli bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazmallar hizalarında

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

  b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 

    c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

  d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri, 

   e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

3-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kızılcahamam Malmüdürlüğü Milli Emlak Servis Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

4-Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV' den muaf olup, Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine de tabi değildir.

5-Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 20'si  oranında alınmaktadır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr, Defterdarlığımız www.ankdef.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

 

 

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.