Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediye Haberleri 03.03.2021 - 14:34, Güncelleme: 03.03.2021 - 14:34 2802+ kez okundu.
 

Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Mart ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 02 Mart 2021 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda Koronavirüse karşı sağlık güvenliğine uygun tedbirler alınarak toplanıldı.

G  Ü  N  D  E  M                          : 1-  Yoklama ve Açılış, 2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 3- Belediyemiz Meclisinin 02.02.2021 Tarih ve -14- Sayılı toplantısında; Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında bitkisel üretimin teşviki ile insanların üretime katılmasına destek olmak amacıyla % 50 hibe fide dağıtımı düşünüldüğünden, konunun araştırılması için "Eğitim, Kültür, Tarım ve Sosyal Hizmetler Komisyonu"na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon Kararı'nın görüşülmesi, 4- Belediyemizin ve Toplum Yararına Çalışmadan Kaynaklı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarımıza karşılık olarak, ekspertizleri yapılmış olan ekli listede mahalle, ada, parsel ve yüzölçümleri yazılı taşınmaz malların verilmesi hususunun görüşülmesi,  5- İlçemiz Kızılcahamam'a İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallelerinde 3402 Sayılı Kanun'un EK-4, EK-5 ve 22-a ve geçici 8. Maddeleri gereğince yapılacak işlemlerde, 22-a uygulama ekleriyle birlikte görev yapmak üzere öncelikle tapulama, kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak üzere, ekte sunulan Kadastro Müdürlüğünün 21.01.2021 Tarih ve 198847 Sayılı yazılarında belirtilen şartlara uygun olarak, her Mahalle için 6'şar adet bilirkişinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 6- İlçemiz Kızılcahamam içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 Tarih ve 2445 Sayılı Kararı gereği Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan 15 metre altı yollarda yapılacak tüm kazı işlemlerinde 24.12.2020 Tarih ve 31344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı başlıklı 14/A Maddesine göre alınacak ücretlere ilişkin tanzim ve teklif edilen ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,  7-  Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 21.01.2021 Tarih ve 198359 Sayılı yazısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Akdoğan, Aksak, Aşağıçanlı, Balcılar, Çukurca, Eğerlikuzören, Güvem, Semeler, İğmir, Karaağaç, Ortaköy, Pazar Başören, Pazar Kınık, Üçbaş, Üyücek, Yanıközbekler, Yenice (Yenice Mahallesinden ayrılan Akçay ve Karşıyaka, İsmetpaşa ve Kemalpaşa) Mahallelerinde kadastro güncelleme çalışmaları yapılacağı belirtilerek, İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallelerinin Kızılcahamam Kaymakamlık Makamı'nda ve Tapu Müdürlüğünde bulunamadığı belirtilmiş olup, Belediyemizden çalışmalara esas olmak üzere idari sınırlar istenmektedir. Belediyemiz arşivinde yapılan araştırmada idari sınırlara ait alınmış bir karara ya da kroki benzeri bir belgeye rastlanılmadığı için, ekte krokisi ve koordinat bilgileri sunulan Ankara Büyükşehir Belediyesince numarataj sınırı olarak kullanılan sınırların İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallesi sınırları olarak kabul edilmesi hususunun görüşülmesi, 8-  20.02.2020 Tarih ve 31045 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 6. Maddesi; "... imar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez....", 13. Maddesi 3194 Sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE-20 3- Bu Kanun'un 8. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 01.07.2021 tarihine kadar Meclis Kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirtilen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur" şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda İlçemiz Kızılcahamam'a ait yürürlükte olan imar planında Hmax=serbest olarak belirlenen ve yükseklikleri belirtilmeyen alanlara ilişkin hazırlanan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunun görüşülerek karara bağlanması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi, 9-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mili Emlak Genel Müdürlüğünün elinde bulunan 06 BS 0725 plakalı 2009 model Temsa marka taşıtın, Kızılcahamam Belediye Başkanlığına devredilmesi için gerekli Meclis Kararının alınması istenildiğinden, bu kapsamda; 06 BS 0725 plakalı 2009 model Temsa marka taşıtın, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devralınması ve Kızılcahamam Belediyesi adına Kamu yararına tahsis edilerek, haczedilememesi hususunun görüşülmesi,   10- Belediyemizde artan iş yükünü azaltmak, alım ve satım işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, depoda kalan malzemelerin durumunu güncel olarak takip ederek, ihtiyaçları anında belirlemek ve uygun piyasa fiyatı araştırılmasının yapılmasını sağlamak maksatları ile Mahalli İdareler Norm Kadro ve Yönetmeliğine uygun olarak 1. dereceli Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi, 11- Dilek, temenniler ve kapanış.
Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Mart ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 02 Mart 2021 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda Koronavirüse karşı sağlık güvenliğine uygun tedbirler alınarak toplanıldı.

G  Ü  N  D  E  M                          :

1-  Yoklama ve Açılış,

2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 02.02.2021 Tarih ve -14- Sayılı toplantısında; Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında bitkisel üretimin teşviki ile insanların üretime katılmasına destek olmak amacıyla % 50 hibe fide dağıtımı düşünüldüğünden, konunun araştırılması için "Eğitim, Kültür, Tarım ve Sosyal Hizmetler Komisyonu"na sevk edilmiş olduğundan, konuya ilişkin Komisyon Kararı'nın görüşülmesi,

4- Belediyemizin ve Toplum Yararına Çalışmadan Kaynaklı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarımıza karşılık olarak, ekspertizleri yapılmış olan ekli listede mahalle, ada, parsel ve yüzölçümleri yazılı taşınmaz malların verilmesi hususunun görüşülmesi, 

5- İlçemiz Kızılcahamam'a İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallelerinde 3402 Sayılı Kanun'un EK-4, EK-5 ve 22-a ve geçici 8. Maddeleri gereğince yapılacak işlemlerde, 22-a uygulama ekleriyle birlikte görev yapmak üzere öncelikle tapulama, kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak üzere, ekte sunulan Kadastro Müdürlüğünün 21.01.2021 Tarih ve 198847 Sayılı yazılarında belirtilen şartlara uygun olarak, her Mahalle için 6'şar adet bilirkişinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

6- İlçemiz Kızılcahamam içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 Tarih ve 2445 Sayılı Kararı gereği Belediyemiz sorumluluğuna bırakılan 15 metre altı yollarda yapılacak tüm kazı işlemlerinde 24.12.2020 Tarih ve 31344 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in İlçelerde tahsil edilen kazı gelirlerinin kullanımı başlıklı 14/A Maddesine göre alınacak ücretlere ilişkin tanzim ve teklif edilen ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

7-  Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 21.01.2021 Tarih ve 198359 Sayılı yazısında; Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Akdoğan, Aksak, Aşağıçanlı, Balcılar, Çukurca, Eğerlikuzören, Güvem, Semeler, İğmir, Karaağaç, Ortaköy, Pazar Başören, Pazar Kınık, Üçbaş, Üyücek, Yanıközbekler, Yenice (Yenice Mahallesinden ayrılan Akçay ve Karşıyaka, İsmetpaşa ve Kemalpaşa) Mahallelerinde kadastro güncelleme çalışmaları yapılacağı belirtilerek, İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallelerinin Kızılcahamam Kaymakamlık Makamı'nda ve Tapu Müdürlüğünde bulunamadığı belirtilmiş olup, Belediyemizden çalışmalara esas olmak üzere idari sınırlar istenmektedir. Belediyemiz arşivinde yapılan araştırmada idari sınırlara ait alınmış bir karara ya da kroki benzeri bir belgeye rastlanılmadığı için, ekte krokisi ve koordinat bilgileri sunulan Ankara Büyükşehir Belediyesince numarataj sınırı olarak kullanılan sınırların İsmetpaşa ve Kemalpaşa Mahallesi sınırları olarak kabul edilmesi hususunun görüşülmesi,

8-  20.02.2020 Tarih ve 31045 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 6. Maddesi; "... imar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez....", 13. Maddesi 3194 Sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE-20 3- Bu Kanun'un 8. Maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin onuncu paragrafında yer alan hükümler doğrultusunda ilgili idare 01.07.2021 tarihine kadar Meclis Kararı ile plan değişikliklerini ve revizyonlarını yapmakla yükümlüdür. Bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliği ve revizyonu yapılıncaya kadar yapı ruhsatı düzenlenemez. Belirtilen süre içerisinde söz konusu alanlarda yer alan parsellere ilişkin yapı ruhsatı başvurusu yapıldığında süre sonu beklenilmeden alana yönelik öncelikli olarak plan değişikliklerinin ve revizyonlarının yapılması zorunludur" şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda İlçemiz Kızılcahamam'a ait yürürlükte olan imar planında Hmax=serbest olarak belirlenen ve yükseklikleri belirtilmeyen alanlara ilişkin hazırlanan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunun görüşülerek karara bağlanması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaya sunulması hususunun görüşülmesi,
9-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mili Emlak Genel Müdürlüğünün elinde bulunan 06 BS 0725 plakalı 2009 model Temsa marka taşıtın, Kızılcahamam Belediye Başkanlığına devredilmesi için gerekli Meclis Kararının alınması istenildiğinden, bu kapsamda; 06 BS 0725 plakalı 2009 model Temsa marka taşıtın, Kızılcahamam Belediye Başkanlığı adına bedelsiz devralınması ve Kızılcahamam Belediyesi adına Kamu yararına tahsis edilerek, haczedilememesi hususunun görüşülmesi,  

10- Belediyemizde artan iş yükünü azaltmak, alım ve satım işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, depoda kalan malzemelerin durumunu güncel olarak takip ederek, ihtiyaçları anında belirlemek ve uygun piyasa fiyatı araştırılmasının yapılmasını sağlamak maksatları ile Mahalli İdareler Norm Kadro ve Yönetmeliğine uygun olarak 1. dereceli Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi,

11- Dilek, temenniler ve kapanış.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakır escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort adıyaman escort afyon escort> ağrı escort aydın escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elazığ escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ısparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort
rulet sitelericasino sitelerikaçak iddaacanlı casino