Madımak Oteli park din dersinde alevilik

Kızılcahamam (İHA) - İhlas Haber Ajansı | 30.01.2010 - 23:00, Güncelleme: 30.01.2010 - 23:00 2961+ kez okundu.
 

Madımak Oteli park din dersinde alevilik

Kızılcahamam'da üç gün süren son Alevî Çalıştayı, karamsar olanların bile beklemediği derecede olumlu biçimde sonuçlandı.

7. Alevi Çalıştayı hükümeti de Alevileri de memnun etti. Temel sorunların tamamında mutabakat sağlanırken görüş birliğine ulaşılan konulardan bazıları şöyle sıralandı: Cemevlerine hukukî statü tanınacak, Din dersleri; Din Dersi ve Din Kültürü-Ahlak Dersi olarak iki bölüme ayrılacak, Madımak Oteli ve çevresi kamulaştırılıp park olacak. Kızılcahamam'da üç gün süren son Alevî Çalıştayı, karamsar olanların bile beklemediği derecede olumlu biçimde sonuçlandı. Hem Alevîler hem de hükümet, varılan mutabakattan memnun kaldı. Çalıştayda görüş birliğine varılan bazı hususlar şöyle: "Din dersi tercihe bağlı olacak bu derste dinî bilgiler yer alacak. Din kültürü-ahlak dersinde tarafsız ve bilimsel bir bakışla Alevilik dahil bütün din ve inançlara yer verilecek. Madımak Oteli ve çevresi kamulaştırılıp, bir park ve içinde anıt olacak şekilde yapılandırılacak." Devlet Bakanı Faruk Çelik, önerileri raporlaştırıp şubat ayı sonuna doğru hükümete ve Başbakan'a sunacak. Daha ayrıntılı çalışmalar ise rapor Bakanlar Kurulu'na geldikten sonra başlayacak. Bakan Çelik, alınan sonucu, "Her konuda görüş birliğine varıldı." şeklinde özetlerken, çalıştayın koordinatörü Necdet Subaşı da, "Herkes memnun." dedi. Ankara Kızılcahamam'da üç gün süren nihai Alevi Çalıştayı, karamsar olanların bile beklemediği derecede olumlu ve mutabakat içinde bitti. Bakan Çelik, alınan sonucu; "Her konuda görüş birliğine varıldı." şeklinde özetlerken, Alevi Çalıştayı Koordinatörü Necdet Subaşı da; "Birbirimizi anlayarak sıcak bir toplantı yaptık, herkes memnun." dedi. Çalıştayda üzerinde genel görüş birliğine varılan konular şöyle sıralandı: Cemevlerine hukuki bir statü tanınacak. Statü tanımlanırken 'ibadethane' lafzının kullanılmasının din ve hukuk açısından sakınca taşıyıp taşımadığı teknik çalışmayla belirlenecek. Din dersleri; Din Dersi ve Din Kültürü-Ahlak Dersi olarak iki kısma ayrılacak. Din dersi tercihe bağlı olacak bu derste dini bilgiler yer alacak. din kültürü-ahlak dersinde ise tarafsız ve bilimsel bir bakışla Alevilik dahil bütün inançlara yer verilecek. Diyanet yeniden ve özerk bir şekilde yapılandırılacak. Aleviliğe Diyanet'te temsil verilmesi veya ayrı bir Alevi Diyaneti kurulması biçiminde iki ayrı öneri teklif edildi. Madımak Oteli ve çevresi kamulaştırılıp, kin ve nefreti çağrıştırmayacak bir park ve içinde anıt olacak şekilde yapılandırılacak. Dede yetiştirecek okullar açılacak. Üzerinde mutabık kalınan konular kesin karar niteliği taşımıyor. Yarısından çoğunun Alevi olduğu 40 civarındaki katılımcıyla yapılan toplantılarda ulaşılan sonuçlar, rapor şekline dönüştürülüp hükümete sunulacak. Cemevlerinin statüsü ve din dersleri gibi çok önemli iki konuda kesin mutabakata yakın bir görüş birliğiyle karar alındı. Varılan sonuçlar rapor şeklinde hükümete sunulduktan sonra, raporun içeriği esas alınarak üzerinde çalışılıp icraata dökülecek. Alevi Çalıştayı Koordinatörü Necdet Subaşı, konulara ilişkin çok fazla detayın bulunduğunu, toplantı metinlerinin çözülüp bunların ayrıntılı rapora dönüştürüleceğini söyledi. Son oturumda Anayasa Hukuku Profesörü Zafer Üskül, cemevleri konusunda, üzerinde anlaşmaya varılan bir taslak öneri sundu. Buna göre belediyeler, il özel idareleri veya valilik olarak yerel yönetimler, vatandaşlardan gelecek istekler doğrultusunda ibadethane yeri tahsis etme ve merkezi yönetimden tahsisat alınması konusunda yetkili oluyor. KARŞILIKLI OLARAK SORUNLAR ÇÖZÜLECEK "Olumsuzluklar aşıldı, ışık doğdu. Alevilerin sıkıntılı olduğu alanlarda sorunları büyük oranda aşmış durumdayız." diyen sanatçı Arif Sağ, Cemevlerine statü verilmesinden dedelerin durumuna, Madımak'tan din derslerine kadar ele alınan her konuda anlaşıldığını vurguladı. Sağ, "Bin yıllık sorunların birkaç çalıştayda halledilmesi elbette zor. Ancak bunların bu noktaya kadar konuşulması bile büyük başarı. Çalıştaylarla ilgili tevatürler, karalamalar olacaktır. Bunları kimse ciddiye almasın. Yarınlara umutla bakacağımız bir noktaya geldik. Böyle olursa iki kesim de kazançlı çıkar. Sünniler bizim sorunlarımızı çözüyor, biz de Sünnilerin sorunlarını çözeceğiz." dedi. Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan da çalıştayda, herkesin düşüncesine olgunluk içinde söylediğine dikkat çekti. Düşüncelerde aykırılık olmadığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes sosyal barışı sağlamada katkı sunmak istedi samimi olarak. İki önemli konuda neredeyse oybirliği oluştu: Cemevlerine statü tanınması ve genel bütçeden pay alınması konusu. Burada dağın fare doğurmadığı görülüyor. Ama konu hükümete gidince ne doğuracak hep birlikte göreceğiz." Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç, 7. Alevi Çalıştayı'nın genel olarak iyi ve olumlu gittiğini, Madımak Oteli'nin yerine yapılacak parkın açılışına da, bu çalıştaya katılanların götürülmesinin kararlaştırıldığı bilgisini verdi. Kızılcahamam'daki Çalıştay'a katılan Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun da uzlaşmadan memnundu. Altun "Çok sevindirici mutabakat sağlandı her konuda. Alevi sorunlarının çözümüne dair inancımız arttı. Toplumsal bir uzlaşma var burada. Bana göre, Türkiye'de ilk kez olumlu ve birlik havası yakalandı." dedi kaynak zaman  
Kızılcahamam'da üç gün süren son Alevî Çalıştayı, karamsar olanların bile beklemediği derecede olumlu biçimde sonuçlandı.

7. Alevi Çalıştayı hükümeti de Alevileri de memnun etti. Temel sorunların tamamında mutabakat sağlanırken görüş birliğine ulaşılan konulardan bazıları şöyle sıralandı: Cemevlerine hukukî statü tanınacak, Din dersleri; Din Dersi ve Din Kültürü-Ahlak Dersi olarak iki bölüme ayrılacak, Madımak Oteli ve çevresi kamulaştırılıp park olacak. Kızılcahamam'da üç gün süren son Alevî Çalıştayı, karamsar olanların bile beklemediği derecede olumlu biçimde sonuçlandı. Hem Alevîler hem de hükümet, varılan mutabakattan memnun kaldı. Çalıştayda görüş birliğine varılan bazı hususlar şöyle: "Din dersi tercihe bağlı olacak bu derste dinî bilgiler yer alacak. Din kültürü-ahlak dersinde tarafsız ve bilimsel bir bakışla Alevilik dahil bütün din ve inançlara yer verilecek. Madımak Oteli ve çevresi kamulaştırılıp, bir park ve içinde anıt olacak şekilde yapılandırılacak."

Devlet Bakanı Faruk Çelik, önerileri raporlaştırıp şubat ayı sonuna doğru hükümete ve Başbakan'a sunacak. Daha ayrıntılı çalışmalar ise rapor Bakanlar Kurulu'na geldikten sonra başlayacak. Bakan Çelik, alınan sonucu, "Her konuda görüş birliğine varıldı." şeklinde özetlerken, çalıştayın koordinatörü Necdet Subaşı da, "Herkes memnun." dedi.

Ankara Kızılcahamam'da üç gün süren nihai Alevi Çalıştayı, karamsar olanların bile beklemediği derecede olumlu ve mutabakat içinde bitti. Bakan Çelik, alınan sonucu; "Her konuda görüş birliğine varıldı." şeklinde özetlerken, Alevi Çalıştayı Koordinatörü Necdet Subaşı da; "Birbirimizi anlayarak sıcak bir toplantı yaptık, herkes memnun." dedi.

Çalıştayda üzerinde genel görüş birliğine varılan konular şöyle sıralandı: Cemevlerine hukuki bir statü tanınacak. Statü tanımlanırken 'ibadethane' lafzının kullanılmasının din ve hukuk açısından sakınca taşıyıp taşımadığı teknik çalışmayla belirlenecek. Din dersleri; Din Dersi ve Din Kültürü-Ahlak Dersi olarak iki kısma ayrılacak. Din dersi tercihe bağlı olacak bu derste dini bilgiler yer alacak. din kültürü-ahlak dersinde ise tarafsız ve bilimsel bir bakışla Alevilik dahil bütün inançlara yer verilecek. Diyanet yeniden ve özerk bir şekilde yapılandırılacak. Aleviliğe Diyanet'te temsil verilmesi veya ayrı bir Alevi Diyaneti kurulması biçiminde iki ayrı öneri teklif edildi. Madımak Oteli ve çevresi kamulaştırılıp, kin ve nefreti çağrıştırmayacak bir park ve içinde anıt olacak şekilde yapılandırılacak. Dede yetiştirecek okullar açılacak.

Üzerinde mutabık kalınan konular kesin karar niteliği taşımıyor. Yarısından çoğunun Alevi olduğu 40 civarındaki katılımcıyla yapılan toplantılarda ulaşılan sonuçlar, rapor şekline dönüştürülüp hükümete sunulacak. Cemevlerinin statüsü ve din dersleri gibi çok önemli iki konuda kesin mutabakata yakın bir görüş birliğiyle karar alındı. Varılan sonuçlar rapor şeklinde hükümete sunulduktan sonra, raporun içeriği esas alınarak üzerinde çalışılıp icraata dökülecek.

Alevi Çalıştayı Koordinatörü Necdet Subaşı, konulara ilişkin çok fazla detayın bulunduğunu, toplantı metinlerinin çözülüp bunların ayrıntılı rapora dönüştürüleceğini söyledi. Son oturumda Anayasa Hukuku Profesörü Zafer Üskül, cemevleri konusunda, üzerinde anlaşmaya varılan bir taslak öneri sundu. Buna göre belediyeler, il özel idareleri

veya valilik olarak yerel yönetimler, vatandaşlardan gelecek istekler doğrultusunda ibadethane yeri tahsis etme ve merkezi yönetimden tahsisat alınması konusunda yetkili oluyor.

KARŞILIKLI OLARAK SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

"Olumsuzluklar aşıldı, ışık doğdu. Alevilerin sıkıntılı olduğu alanlarda sorunları büyük oranda aşmış durumdayız." diyen sanatçı Arif Sağ, Cemevlerine statü verilmesinden dedelerin durumuna, Madımak'tan din derslerine kadar ele alınan her konuda anlaşıldığını vurguladı. Sağ, "Bin yıllık sorunların birkaç çalıştayda halledilmesi elbette zor. Ancak bunların bu noktaya kadar konuşulması bile büyük başarı. Çalıştaylarla ilgili tevatürler, karalamalar olacaktır. Bunları kimse ciddiye almasın. Yarınlara umutla bakacağımız bir noktaya geldik. Böyle olursa iki kesim de kazançlı çıkar. Sünniler bizim sorunlarımızı çözüyor, biz de Sünnilerin sorunlarını çözeceğiz." dedi.

Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan da çalıştayda, herkesin düşüncesine olgunluk içinde söylediğine dikkat çekti. Düşüncelerde aykırılık olmadığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes sosyal barışı sağlamada katkı sunmak istedi samimi olarak. İki önemli konuda neredeyse oybirliği oluştu: Cemevlerine statü tanınması ve genel bütçeden pay alınması konusu. Burada dağın fare doğurmadığı görülüyor. Ama konu hükümete gidince ne doğuracak hep birlikte göreceğiz."

Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç, 7. Alevi Çalıştayı'nın genel olarak iyi ve olumlu gittiğini, Madımak Oteli'nin yerine yapılacak parkın açılışına da, bu çalıştaya katılanların götürülmesinin kararlaştırıldığı bilgisini verdi. Kızılcahamam'daki Çalıştay'a katılan Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Fermani Altun da uzlaşmadan memnundu. Altun "Çok sevindirici mutabakat sağlandı her konuda. Alevi sorunlarının çözümüne dair inancımız arttı. Toplumsal bir uzlaşma var burada. Bana göre, Türkiye'de ilk kez olumlu ve birlik havası yakalandı." dedi kaynak zaman

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.