Kızılcahamam (İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 03.01.2017 - 18:05, Güncelleme: 03.01.2017 - 18:05

Kızılcahamam Belediyesi Ocak Meclis Toplantısı Yapıldı

 

Kızılcahamam Belediyesi Ocak Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı bugün yapıldı.
Ocak ayı meclis toplantısı gündeminde bulunan maddeleri görüşerek karara bağlandı. Kızılcahamam Belediyesi Meclisi, 2017 yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03 Ocak 2017 tarihinde Salı günü saat: 11.00’da, Büyük Kaplıca’nın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı.  Ocak ayı meclis toplantısı gündeminde bulunan maddeleri görüşerek karara bağlandı.  G Ü N D E M                                 :     1-  Yoklama ve Açılış, 2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 3-Kızılcahamam Belediyesi Meclisinin 06.12.2016 Tarih ve 159 Sayılı toplantısında verilen önerge doğrultusunda ortaya çıkarılmamış olan tarih ve kültür hazinelerinin araştırılması çalışmaları için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim komisyonu’ Raporunun görüşülmesi, 4-Belediye Meclisinin 06.12.2016 Tarih ve 158 Sayılı toplantısında verilen önergede; Akçay Mahallesi Halil ARSLAN Sokağında bulunan parka uygun bir ad verilmesi çalışmaları için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘Ad Verme Komisyon’ Raporunun görüşülmesi, 5-Belediye Meclisinin06.12.2016 Tarih ve 164 Sayılı toplantısında verilen önergede; Köy iken Mahalleye dönüşen; Üçbaş, Taşlıca, Balcılar, Pazar Başören, Kırköy Mahallelerinin eksikliklerinin tespiti için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyon’ Raporunun görüşülmesi, 6-Belediye Meclisinin06.12.2016 Tarih ve 161 Sayılı toplantısında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 533 ada 4 parsel sayılı taşınmaz malı kapsayan ve 3194 Sayılı Kanun’un 18.maddesi imar uygulaması sonucu oluşan, imar planında sehven Yeşil Alan olarak ayrılan alanın Ticaret Alanı olarak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teknik yönden incelenmek üzere Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ Raporunun görüşülmesi 7-Belediye Meclisinin06.12.2016 Tarih ve 162 Sayılı toplantısında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 22 ada 1-2-483 ve 544 parsel sayılı taşınmaz malları kapsayan alanda imar planında konut alanı olarak ayrılan alanın, Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teknik yönden incelenmek üzere Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ Raporunun görüşülmesi 8-Belediye Meclisinin06.12.2016 Tarih ve 163 Sayılı toplantısında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 500 Ada 3 parsel sayılı taşınmaz malı kapsayan, imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan alanın Turizm Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teknik yönden incelenmek üzere Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ Raporunun görüşülmesi 9-Belediyede ‘Kısmi Zamanlı Sözleşmeli’ olarak görev yapmakta olan Doktor Mustafa DİNÇTÜRK’ ün 2017 yılında Belediyemizde ‘Kısmi Zamanlı Sözleşmeli’ olarak çalıştırılmasının görüşülmesi 10-Belediye bünyesinde 2016 yılında ‘Tam Zamanlı Sözleşmeli’ olarak çalışan 1- Zeliha ERCAN UĞURLU (Harita Teknikeri), 2- Serkan DEMİRHAN (Peyzaj Teknikeri), 3- Cenk GÜNGÖR (İnşaat Teknikeri) 2017 yılında ‘Tam Zamanlı Sözleşmeli’ olarak çalıştırılmasının görüşülmesi 11-5393 Sayılı Belediye Kanun’unun  14-74 ve 75. Maddesi, 6360 Sayılı On üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte zaman,zaman ihtiyaçları nedeniyle Belediyemizce talepleri bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, amatör spor kulüplerine, dernek ve vakıflara Belediyemiz bütçesinin elverdiği ölçüde 2017 yılında Bütçenin elverdiği ölçüde yardım yapılmasının görüşülmesi 12-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.Maddesi gereği Belediyemizin 2016 Yılı gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetim için Meclis Üyeleri arasından seçilerek ‘Denetim Komisyonu’ seçimi için a)Tasnif Heyeti Seçilmesi b)Denetim Komisyonuna gizli oy ile -5- üye seçilmesi 13-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesine göre 2017 yılında kurulması ihtiyaç olabilecek ‘İhtisas Komisyonlarının’ kurulması için; a)Kurulacak Komisyon yada Komisyonların belirlenmesi, )Belirlenen Komisyon yada Komisyonlara üyelerin seçilmesi, 14-Belediyemiz Zabıta Personeline 2017 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin görüşülmesi 15- Dilek, Temenniler ve Kapanış. 
Kızılcahamam Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı bugün yapıldı.

Ocak ayı meclis toplantısı gündeminde bulunan maddeleri görüşerek karara bağlandı.

Kızılcahamam Belediyesi Meclisi, 2017 yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03 Ocak 2017 tarihinde Salı günü saat: 11.00’da, Büyük Kaplıca’nın arka kısmındaki Meclis salonunda toplandı. 

Ocak ayı meclis toplantısı gündeminde bulunan maddeleri görüşerek karara bağlandı.

 G Ü N D E M                                 :    

1-  Yoklama ve Açılış,

2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3-Kızılcahamam Belediyesi Meclisinin 06.12.2016 Tarih ve 159 Sayılı toplantısında verilen önerge doğrultusunda ortaya çıkarılmamış olan tarih ve kültür hazinelerinin araştırılması çalışmaları için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim komisyonu’ Raporunun görüşülmesi,

4-Belediye Meclisinin 06.12.2016 Tarih ve 158 Sayılı toplantısında verilen önergede; Akçay Mahallesi Halil ARSLAN Sokağında bulunan parka uygun bir ad verilmesi çalışmaları için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘Ad Verme Komisyon’ Raporunun görüşülmesi,

5-Belediye Meclisinin06.12.2016 Tarih ve 164 Sayılı toplantısında verilen önergede; Köy iken Mahalleye dönüşen; Üçbaş, Taşlıca, Balcılar, Pazar Başören, Kırköy Mahallelerinin eksikliklerinin tespiti için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyon’ Raporunun görüşülmesi,

6-Belediye Meclisinin06.12.2016 Tarih ve 161 Sayılı toplantısında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 533 ada 4 parsel sayılı taşınmaz malı kapsayan ve 3194 Sayılı Kanun’un 18.maddesi imar uygulaması sonucu oluşan, imar planında sehven Yeşil Alan olarak ayrılan alanın Ticaret Alanı olarak düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teknik yönden incelenmek üzere Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ Raporunun görüşülmesi

7-Belediye Meclisinin06.12.2016 Tarih ve 162 Sayılı toplantısında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 22 ada 1-2-483 ve 544 parsel sayılı taşınmaz malları kapsayan alanda imar planında konut alanı olarak ayrılan alanın, Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teknik yönden incelenmek üzere Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ Raporunun görüşülmesi

8-Belediye Meclisinin06.12.2016 Tarih ve 163 Sayılı toplantısında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 500 Ada 3 parsel sayılı taşınmaz malı kapsayan, imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan alanın Turizm Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yaptırılan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teknik yönden incelenmek üzere Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ Raporunun görüşülmesi

9-Belediyede ‘Kısmi Zamanlı Sözleşmeli’ olarak görev yapmakta olan Doktor Mustafa DİNÇTÜRK’ ün 2017 yılında Belediyemizde ‘Kısmi Zamanlı Sözleşmeli’ olarak çalıştırılmasının görüşülmesi

10-Belediye bünyesinde 2016 yılında ‘Tam Zamanlı Sözleşmeli’ olarak çalışan 1- Zeliha ERCAN UĞURLU (Harita Teknikeri), 2- Serkan DEMİRHAN (Peyzaj Teknikeri), 3- Cenk GÜNGÖR (İnşaat Teknikeri) 2017 yılında ‘Tam Zamanlı Sözleşmeli’ olarak çalıştırılmasının görüşülmesi

11-5393 Sayılı Belediye Kanun’unun  14-74 ve 75. Maddesi, 6360 Sayılı On üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yapılan değişikliklerle birlikte zaman,zaman ihtiyaçları nedeniyle Belediyemizce talepleri bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, amatör spor kulüplerine, dernek ve vakıflara Belediyemiz bütçesinin elverdiği ölçüde 2017 yılında Bütçenin elverdiği ölçüde yardım yapılmasının görüşülmesi

12-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.Maddesi gereği Belediyemizin 2016 Yılı gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetim için Meclis Üyeleri arasından seçilerek ‘Denetim Komisyonu’ seçimi için

a)Tasnif Heyeti Seçilmesi

b)Denetim Komisyonuna gizli oy ile -5- üye seçilmesi

13-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesine göre 2017 yılında kurulması ihtiyaç olabilecek ‘İhtisas Komisyonlarının’ kurulması için;

a)Kurulacak Komisyon yada Komisyonların belirlenmesi,

)Belirlenen Komisyon yada Komisyonlara üyelerin seçilmesi,

14-Belediyemiz Zabıta Personeline 2017 yılında ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin görüşülmesi

15- Dilek, Temenniler ve Kapanış. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.