(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 25.04.2010 - 22:00, Güncelleme: 25.04.2010 - 22:00

Kapıdan satış ile ürün almayın

 

Kapıdan satış ile ürün almayın

Kızılcahamam’da baharın gelmesi havaların ısınması ile birlikte kapıdan satış mağdurlarının arttığı gözlenmekte.Konu ile ilgili tüketici hakem heyeti bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı
Kızılcahamam’da baharın gelmesi havaların ısınması ile birlikte kapıdan satış mağdurlarının arttığı gözlenmekte. Son olarak ilçemiz Akdoğan köyünde kapıdan satış ile bir fırın ve 4 parça tencere takımına 500 TL ye alan ve piyasa değerinin 150-200 TL olduğunu öğrenen Kazım Avcı tüketici hakem heyetine başvurdu fakat elinde yeterli bilgi ve belge olmadığı için başvurusu işlem görmedi. Konu ile ilgili Kızılcahamam tüketici hakem heyeti başkanı ve kaymakamlık yazı işleri müdürü Nafi Işık kızılcahamamhabere kapıdan satış ve mağduriyetin giderilmesi konusunda bir açıklama yaptı. Son günlerde baharın gelemsi ve havanın ısınması ile birlikte kapıdan satış yapan firma ve şahısların köylere giderek kalitesiz ve ucuz malları piyasa değerinin 10 katı gibi bir rakamdan sattığı gözlenmektedir. Vatandaşlarımız ilk etapta ucuz diye aldığı ürünlerin piyasa değerinden çok pahalı aldığını öğrenen vatandaşlarımız bize müracaat etmektedir. Tüketici Hakem heyeti olarak vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için çalışmaktayız diyen Nafi Işık konuşmasına şöyle devam etti. Biz vatandaşlarımıza kapıdan satış ile ürün almalarını tavsiye etmiyoruz, şayet böyle bir ürün aldıklarında mutlaka fatura ve almalarını istiyoruz. Aksi takdirde bize ellerinde yeterli belge ile müracaat etmeyen vatandaşlarımıza yardım etme imkânımız yok dedi. Yılın ilk üç ayında elinde belge ile kapıdan satış ile ilgili 10 vatandaşımız müracaat etmiş, kurulumuz bu müracaatlardan 7 tanesi lehine karar verirken 3 tanesinin ise aleyhine karar vermiştir dedi. Kapıdan satış yapan firmaların vatandaşı kandırmak için çeşitli yollar da denediği yapılan bu müracaatlarda ortaya çıkıyor. Satış yapan firma vatandaşa verdiği evraklarda adres belirtmiyor. Dolayısı ile şikâyet eden vatandaş kendisine muhatap kimse bulamıyor işlem de yaptıramıyor. Son günlerde ilçemize bağlı köylerde artarak devam eden bu konu ile ilgili kızılcahamamhaber olarak vatandaşlarımızı uyarıyor. Kapıdan satış yapan şahıs ve firmalardan kesinlikle ürün almamalarını tavsiye ediyoruz. Alırsanız da mutlaka fatura ve sözleşmenizi yapın.              İşte konu ile ilgili kanun kanun maddeleri.   Taksitli Kapıdan Satışlar   Madde 9 — Taksitle yapılan kapıdan satışlarda 6 ncı maddeye ek olarak aşağıdaki unsurların sözleşmede bulunması zorunludur. a) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı, b) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuzunu geçmemek üzere gecikme faizi oranı, c) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, d) Peşinat tutarı, e) Ödeme planı. Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir. Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet veya senetlerin toplam tutarı, mal veya hizmetin sözleşmede yer alan toplam satış fiyatını geçemez. Tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını sözleşmeye koyacağı bir şartla saklı tutmuşsa, bu hak ancak, satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması, tüketiciye kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunulması halinde kullanılabilir. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri ile dördüncü fıkrası, mal veya hizmetin peşin satış fiyatı ile taksitli toplam satış fiyatı arasında fark olması halinde uygulanır.   Sorumluluk Madde 10 — Mal veya hizmetin, sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifa edilmesi veya yerine getirilmesi zorunludur. Buna aykırı davranılması halinde satıcı, bayi, acente, temsilci, kredi veren, imalatçı/üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.       Cayma Hakkının Kullanımı   Madde 11 — Tüketici; a) Malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren, b) Malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise malın teslim tarihinden itibaren, c) Hizmet satımında, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, yedi günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar malı veya hizmeti kabul veya hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın satıcıya bildirir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür. Sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcı veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir. Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.    
Kızılcahamam’da baharın gelmesi havaların ısınması ile birlikte kapıdan satış mağdurlarının arttığı gözlenmekte.Konu ile ilgili tüketici hakem heyeti bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı

Kızılcahamam’da baharın gelmesi havaların ısınması ile birlikte kapıdan satış mağdurlarının arttığı gözlenmekte. Son olarak ilçemiz Akdoğan köyünde kapıdan satış ile bir fırın ve 4 parça tencere takımına 500 TL ye alan ve piyasa değerinin 150-200 TL olduğunu öğrenen Kazım Avcı tüketici hakem heyetine başvurdu fakat elinde yeterli bilgi ve belge olmadığı için başvurusu işlem görmedi.

Konu ile ilgili Kızılcahamam tüketici hakem heyeti başkanı ve kaymakamlık yazı işleri müdürü Nafi Işık kızılcahamamhabere kapıdan satış ve mağduriyetin giderilmesi konusunda bir açıklama yaptı.

Son günlerde baharın gelemsi ve havanın ısınması ile birlikte kapıdan satış yapan firma ve şahısların köylere giderek kalitesiz ve ucuz malları piyasa değerinin 10 katı gibi bir rakamdan sattığı gözlenmektedir. Vatandaşlarımız ilk etapta ucuz diye aldığı ürünlerin piyasa değerinden çok pahalı aldığını öğrenen vatandaşlarımız bize müracaat etmektedir.

Tüketici Hakem heyeti olarak vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için çalışmaktayız diyen Nafi Işık konuşmasına şöyle devam etti. Biz vatandaşlarımıza kapıdan satış ile ürün almalarını tavsiye etmiyoruz, şayet böyle bir ürün aldıklarında mutlaka fatura ve almalarını istiyoruz. Aksi takdirde bize ellerinde yeterli belge ile müracaat etmeyen vatandaşlarımıza yardım etme imkânımız yok dedi.

Yılın ilk üç ayında elinde belge ile kapıdan satış ile ilgili 10 vatandaşımız müracaat etmiş, kurulumuz bu müracaatlardan 7 tanesi lehine karar verirken 3 tanesinin ise aleyhine karar vermiştir dedi.

Kapıdan satış yapan firmaların vatandaşı kandırmak için çeşitli yollar da denediği yapılan bu müracaatlarda ortaya çıkıyor. Satış yapan firma vatandaşa verdiği evraklarda adres belirtmiyor. Dolayısı ile şikâyet eden vatandaş kendisine muhatap kimse bulamıyor işlem de yaptıramıyor.

Son günlerde ilçemize bağlı köylerde artarak devam eden bu konu ile ilgili kızılcahamamhaber olarak vatandaşlarımızı uyarıyor. Kapıdan satış yapan şahıs ve firmalardan kesinlikle ürün almamalarını tavsiye ediyoruz. Alırsanız da mutlaka fatura ve sözleşmenizi yapın.

 

        

 

İşte konu ile ilgili kanun kanun maddeleri.

 

Taksitli Kapıdan Satışlar

 

Madde 9 — Taksitle yapılan kapıdan satışlarda 6 ncı maddeye ek olarak aşağıdaki unsurların sözleşmede bulunması zorunludur.

a) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

b) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuzunu geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

c) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

d) Peşinat tutarı,

e) Ödeme planı.

Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir.

Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet veya senetlerin toplam tutarı, mal veya hizmetin sözleşmede yer alan toplam satış fiyatını geçemez.

Tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını sözleşmeye koyacağı bir şartla saklı tutmuşsa, bu hak ancak, satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması, tüketiciye kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunulması halinde kullanılabilir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri ile dördüncü fıkrası, mal veya hizmetin peşin satış fiyatı ile taksitli toplam satış fiyatı arasında fark olması halinde uygulanır.

 

Sorumluluk

Madde 10 — Mal veya hizmetin, sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifa edilmesi veya yerine getirilmesi zorunludur. Buna aykırı davranılması halinde satıcı, bayi, acente, temsilci, kredi veren, imalatçı/üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

 

 

 

Cayma Hakkının Kullanımı

 

Madde 11 — Tüketici;

a) Malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren,

b) Malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise malın teslim tarihinden itibaren,

c) Hizmet satımında, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren,

yedi günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar malı veya hizmeti kabul veya hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir.

Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın satıcıya bildirir.

Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.

Sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat satıcı veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.