İşlem Aynı Fiyat neden farklı ?

Kızılcahamam (İHA) - İhlas Haber Ajansı | 01.01.1970 - 00:00, Güncelleme: 01.01.1970 - 00:00 3365+ kez okundu.
 

İşlem Aynı Fiyat neden farklı ?

Kızılcahamam’da yıllardır notere gidenler noter ücretlerinden yakınır. Kızılcahamam’da yapılan işlemle diğer noterlerde yapılan aynı işleme farklı fiyat uygulandığı ücretlerin yüksekliğin konuşulur.

Kızılcahamam’da yıllardır notere gidenler noter ücretlerinden yakınır. Kızılcahamam’da yapılan işlemle diğer noterlerde yapılan aynı işleme farklı fiyat uygulandığı ücretlerin yüksekliğinden şikayet edilir. Kızılcahamamhaber olarak bizde merak ettik ve elimize geçen aynı işleme ait fiyat farkını görünce bir hayli şaşırdık ve bu haberi yapmaya Noterdeki bu ücret faklılığının neden kaynaklandığını tartışmak istedik. Şimdi sizlere Kızılcahamam ve farklı bir noterde yapılan aynı işleme ait uygulanan farklı ücreti örnek olarak göstermek istiyoruz. Görüştüğümüz Noterler fiyat olarak bütün noterlerin aynı olması gerektiğini dile getiriyorlar. Kızılcahamam’daki noter fiyatlarının yüksek oluşu dolayısı ile birçok insanın Kazan, Ankara ve diğer noterlere gidiyor.Ankara 60.Neterliğinde yapılan  noterlik makbuzu  24.28 TL tutarken Kızılcahamam Noterliğinde yapılan Noterlik Makbuzu 57.57 TL tutuyor.Bu neden kaynaklanıyor Pahalılık Kızılcahamam’ın kaderimdir soruyoruz. ANKARA 60.NOTERLİĞİ KIZILCAHAMAM NOTERLİĞİ   Kızılcahamam Noterliğinden  Noter fiyatlerı ile ilgili haberimize dair açıklama geldi:  Kızlcahamam haberde yayınlanan haberimiz ses getirdi.Haberimiz adresine ulaştı habercilik  anlayışımız gereği Kızılcahamam noteri tarafından haberimiz ile ilgili yapılan açıklamayıda yine aynı sayfadan yayınlıyoruz.Açıklama içerisinde geçen ve kızılcahamamhaberi suçlayan ithamları kesinlikle kabul etmediğimizi buradan dile getiriyor gerektiğinde yapılan bu suçlamalara karşı cevabımızı yine bu sayfalardan vereceğimizi belirtiyoruz. KIZILCAHAMAM NOTERLİĞİNDEN AÇIKLAMA Kızılcahamam haber adlı internet sitesinin "noter-işlem aynı, ücret farklı" başlıklı haberinde Ankara noterliğine ait bir noterlik makbuzu ile Kızılcahamam noterliğine ait bir noterlik makbuzu görüntüsü konularak her iki makbuza konu işlemin aynı tür işlem olmasına rağmen ücretlerinin farklı olduğu yazılarak bu farklılığın neden kaynaklandığı sorulmaktadır.  Öncelikle bu haberin bir tarafı olmamız haberi okuyanları yanlış bilgilendirme, mağduriyetimize neden olma ve kamu oyu önünde küçük düşürücü nitelikte olması nedeni ile bizzat noterliğimize gelip makbuzlardaki farklılığın nereden ve ne şekilde kaynaklandığı araştırılıp sorulmadan noterlik işlem ve ücretleri hakkında bilgisi olmayan bir şahıs tarafından yapılmış olması nedeni ile gerçeği yansıtmamakta ve kamu oyunu yanlış bilgilendirmektedir.   Her iki makbuzda yapılan işlem taahhütname olarak görülmekle birlikte taahhütnamenin çeşidi, içeriği, taahhütte bulunanın şahıs veya şirket olması vb. halinde işlemden tek bir nüsha alınmış olsa bile ücretlerinde farklılık olabilir, zira işlem içeriğindeki harfleri saymak suretiyle yazı sayfasını bilgisayar programı kendisi belirlemekte ve buna göre de ücretlendirme yapılmaktadır ayrıca işlemden bir veya birden fazla nüsha alınması durumunda da alınan harçlarda da fazlalık olması nedeni ile işlem ücretinin fazla olması gayet doğaldır.    Haberde kullanılan ankara noterliğine ait makbuz örneğinde kalemle dikdörtgen içinde alınan "örnek için" hanesi açıkca görüldüğü üzere boş olup burada işlem yaptıran ilgili işlemden sadece bir nüsha almıştır, kızılcahamam noterliğine ait işlemde ise ilgilinin talebi üzerine iki nüsha verildiği için ücret farklılığı olmuştur ayrıca işleme dayanak olan belgeler nedeniyle de ücret farklılığı olabilmektedir bu nedenlerle tıpa tıp aynı olmayan iki işlem nedeni ile iki farklı noterlikte ücretin farklı çıkması normal olduğu gibi bu iki farklı işlemin ücreti aynı noterlikte bile farklı olabilir.   İnternet sitesinde noterlik fiyat listesi yayınlanmış olup bu tarifeyi her yıl adalet bakanlığı belirlemektedir Türkiye’deki tüm noterler bu tarifeye göre ücretlendirme yapmak zorundadır. adalet müfettişleri noterliklerde periyodik olarak yaptıkları olağan teftişlerde noterlerin bu tarifeye uygun ücretlendirme yapıp yapmadıklarını ve devlet maliyesine yatırılacak olan harç, damga vergisi kdv vb. vergilerin usulüne uygun olarak ve doğru bir şekilde ilgililerden tahsil edilip edilmediğini ve edildiyse zamanında maliyeye yatırılıp yatırılmadığını  denetlemekte ayrıca eksik harç ve vergi tahsil edilmesi durumunda da bunu notere ikmal ettirmekte, fazlalık olması durumunda da ilgiliye iadesini sağlamaktadır.    Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere tıpa tıp aynı olmayan işlemlere farklı ücret uygulanması gayet normaldir. Haber de zikredildiği gibi aynı işleme farklı ücret uygulandığı iddiası ise dayanaktan yoksun, gerçeği yansıtmayan ve halkı yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye yönelik ve haberin kaynağına inilmeden tek taraflı hazırlanmış ve ileri sürülmüş bir iddiadan ibarettir. Bu tür internet sitelerinin amacının halkın ilgisini çekecek haber yaparak gerçek amacın sitedeki reklamlara dikkat çekmek olduğu gayet açıktır.                            Kızılcahamam haber sitesinin sayın yetkilisi    Gönderdiğimiz bu düzeltmenin haberi yayınladığınız aynı yerde ve aynı süreyle yayınlanmasını ve bu şekilde kamuoyunu yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesini, sitenizdeki haber ve buna ilişkin okuyucu yorumlarının da mümkün olan en kısa zamanda siteden kaldırılmasını ve gerektiğinde yasal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini bilginize sunarız.02.11.2010                                                                                      TC. Kızılcahamam Noterliği   2010 YILI NOTERLİK FİYAT LİSTESİ   Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2010 yılı noterlik ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, 1 Mart'tan itibaren uygulanacak olan yeni ücret tarifesi şöyle: "1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 1,98 TL'den az olamaz. 2- Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi 90,05 TL. Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır. 3- Her ne suretle olursa olsun yazılan kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 2,69 TL 4- 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 103. maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 22,54 TL 5- Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 2,69 TL. 6- Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 86 KR. tescil ücreti alınır. 7- Saklayacak emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 6,30 TL Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti: 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın yüzde onu oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 2,28 TL. ücret alırlar. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2,28 TL. ücret alınır. Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2,28 TL. ücret alınır. 9- Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 86 KR., yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 32 KR. onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 32 KR. ücret alınır. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 32 KR. ücret alınır. Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır. 10- Kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazılacak her yazı için 86 KR. bildirim yazı ücreti. 11- Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu'nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 10, 80 TL. yol ödeneği alırlar. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 99, 10 TL. yol ödeneği alırlar. 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 61 KR. aracılık ücreti alır."        
Kızılcahamam’da yıllardır notere gidenler noter ücretlerinden yakınır. Kızılcahamam’da yapılan işlemle diğer noterlerde yapılan aynı işleme farklı fiyat uygulandığı ücretlerin yüksekliğin konuşulur.

Kızılcahamam’da yıllardır notere gidenler noter ücretlerinden yakınır. Kızılcahamam’da yapılan işlemle diğer noterlerde yapılan aynı işleme farklı fiyat uygulandığı ücretlerin yüksekliğinden şikayet edilir.

Kızılcahamamhaber olarak bizde merak ettik ve elimize geçen aynı işleme ait fiyat farkını görünce bir hayli şaşırdık ve bu haberi yapmaya Noterdeki bu ücret faklılığının neden kaynaklandığını tartışmak istedik.

Şimdi sizlere Kızılcahamam ve farklı bir noterde yapılan aynı işleme ait uygulanan farklı ücreti örnek olarak göstermek istiyoruz. Görüştüğümüz Noterler fiyat olarak bütün noterlerin aynı olması gerektiğini dile getiriyorlar.

Kızılcahamam’daki noter fiyatlarının yüksek oluşu dolayısı ile birçok insanın Kazan, Ankara ve diğer noterlere gidiyor.Ankara 60.Neterliğinde yapılan  noterlik makbuzu  24.28 TL tutarken Kızılcahamam Noterliğinde yapılan Noterlik Makbuzu 57.57 TL tutuyor.Bu neden kaynaklanıyor Pahalılık Kızılcahamam’ın kaderimdir soruyoruz.

ANKARA 60.NOTERLİĞİ

KIZILCAHAMAM NOTERLİĞİ

 

Kızılcahamam Noterliğinden  Noter fiyatlerı ile ilgili haberimize dair açıklama geldi: 

Kızlcahamam haberde yayınlanan haberimiz ses getirdi.Haberimiz adresine ulaştı habercilik  anlayışımız gereği Kızılcahamam noteri tarafından haberimiz ile ilgili yapılan açıklamayıda yine aynı sayfadan yayınlıyoruz.Açıklama içerisinde geçen ve kızılcahamamhaberi suçlayan ithamları kesinlikle kabul etmediğimizi buradan dile getiriyor gerektiğinde yapılan bu suçlamalara karşı cevabımızı yine bu sayfalardan vereceğimizi belirtiyoruz.

KIZILCAHAMAM NOTERLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kızılcahamam haber adlı internet sitesinin "noter-işlem aynı, ücret farklı" başlıklı haberinde Ankara noterliğine ait bir noterlik makbuzu ile Kızılcahamam noterliğine ait bir noterlik makbuzu görüntüsü konularak her iki makbuza konu işlemin aynı tür işlem olmasına rağmen ücretlerinin farklı olduğu yazılarak bu farklılığın neden kaynaklandığı sorulmaktadır. 

Öncelikle bu haberin bir tarafı olmamız haberi okuyanları yanlış bilgilendirme, mağduriyetimize neden olma ve kamu oyu önünde küçük düşürücü nitelikte olması nedeni ile bizzat noterliğimize gelip makbuzlardaki farklılığın nereden ve ne şekilde kaynaklandığı araştırılıp sorulmadan noterlik işlem ve ücretleri hakkında bilgisi olmayan bir şahıs tarafından yapılmış olması nedeni ile gerçeği yansıtmamakta ve kamu oyunu yanlış bilgilendirmektedir.
 
Her iki makbuzda yapılan işlem taahhütname olarak görülmekle birlikte taahhütnamenin çeşidi, içeriği, taahhütte bulunanın şahıs veya şirket olması vb. halinde işlemden tek bir nüsha alınmış olsa bile ücretlerinde farklılık olabilir, zira işlem içeriğindeki harfleri saymak suretiyle yazı sayfasını bilgisayar programı kendisi belirlemekte ve buna göre de ücretlendirme yapılmaktadır ayrıca işlemden bir veya birden fazla nüsha alınması durumunda da alınan harçlarda da fazlalık olması nedeni ile işlem ücretinin fazla olması gayet doğaldır.
 
 Haberde kullanılan ankara noterliğine ait makbuz örneğinde kalemle dikdörtgen içinde alınan "örnek için" hanesi açıkca görüldüğü üzere boş olup burada işlem yaptıran ilgili işlemden sadece bir nüsha almıştır, kızılcahamam noterliğine ait işlemde ise ilgilinin talebi üzerine iki nüsha verildiği için ücret farklılığı olmuştur ayrıca işleme dayanak olan belgeler nedeniyle de ücret farklılığı olabilmektedir bu nedenlerle tıpa tıp aynı olmayan iki işlem nedeni ile iki farklı noterlikte ücretin farklı çıkması normal olduğu gibi bu iki farklı işlemin ücreti aynı noterlikte bile farklı olabilir.
 
İnternet sitesinde noterlik fiyat listesi yayınlanmış olup bu tarifeyi her yıl adalet bakanlığı belirlemektedir Türkiye’deki tüm noterler bu tarifeye göre ücretlendirme yapmak zorundadır. adalet müfettişleri noterliklerde periyodik olarak yaptıkları olağan teftişlerde noterlerin bu tarifeye uygun ücretlendirme yapıp yapmadıklarını ve devlet maliyesine yatırılacak olan harç, damga vergisi kdv vb. vergilerin usulüne uygun olarak ve doğru bir şekilde ilgililerden tahsil edilip edilmediğini ve edildiyse zamanında maliyeye yatırılıp yatırılmadığını  denetlemekte ayrıca eksik harç ve vergi tahsil edilmesi durumunda da bunu notere ikmal ettirmekte, fazlalık olması durumunda da ilgiliye iadesini sağlamaktadır.
 
 Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere tıpa tıp aynı olmayan işlemlere farklı ücret uygulanması gayet normaldir. Haber de zikredildiği gibi aynı işleme farklı ücret uygulandığı iddiası ise dayanaktan yoksun, gerçeği yansıtmayan ve halkı yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye yönelik ve haberin kaynağına inilmeden tek taraflı hazırlanmış ve ileri sürülmüş bir iddiadan ibarettir. Bu tür internet sitelerinin amacının halkın ilgisini çekecek haber yaparak gerçek amacın sitedeki reklamlara dikkat çekmek olduğu gayet açıktır.
 
                         Kızılcahamam haber sitesinin sayın yetkilisi
 
 Gönderdiğimiz bu düzeltmenin haberi yayınladığınız aynı yerde ve aynı süreyle yayınlanmasını ve bu şekilde kamuoyunu yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesini, sitenizdeki haber ve buna ilişkin okuyucu yorumlarının da mümkün olan en kısa zamanda siteden kaldırılmasını ve gerektiğinde yasal haklarımızı kullanacağımızın bilinmesini bilginize sunarız.02.11.2010
 
                                                                                   TC. Kızılcahamam Noterliği

 

2010 YILI NOTERLİK FİYAT LİSTESİ

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2010 yılı noterlik ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, 1 Mart'tan itibaren uygulanacak olan yeni ücret tarifesi şöyle:

"1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 1,98 TL'den az olamaz.

2- Vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi 90,05 TL.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

3- Her ne suretle olursa olsun yazılan kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 2,69 TL

4- 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 103. maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 22,54 TL

5- Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 2,69 TL.

6- Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 86 KR. tescil ücreti alınır.

7- Saklayacak emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 6,30 TL

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti:

8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın yüzde onu oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 2,28 TL. ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2,28 TL. ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2,28 TL. ücret alınır.

9- Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 86 KR., yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 32 KR. onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 32 KR. ücret alınır. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 32 KR. ücret alınır. Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

10- Kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazılacak her yazı için 86 KR. bildirim yazı ücreti.

11- Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu'nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 10, 80 TL. yol ödeneği alırlar. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 99, 10 TL. yol ödeneği alırlar.

12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 61 KR. aracılık ücreti alır."

 

 

 
 
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.