(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 02.09.2015 - 22:02, Güncelleme: 02.09.2015 - 22:02

Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

 

Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda kararlar oy birliği ile alındı
BELEDİYEMİZ MECLİSİ 2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Kızılcahamam Belediyesi 2015 yılı Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısı Büyük Kaplıca arkasında bulunan meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. GÜNDEM 1-  Yoklama ve Açılış, 2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 3- İlçemiz Kızılcahamam Başkent Ankara’ya 80 km. uzaklıkta 6360 Sayılı Yasa ile de buraya İlçe olarak bağlanan doğal güzellikleri, suları ile turizm cennetidir. İlçemizin bu güzellikleri için gelen misafirlerin ve İlçe halkımızın araçlarını çekip İlçemizi gezebilecekleri bir otopark olmadığından cadde içerisindeki yollara sağlı sollu park yaptıkları için trafik çok karışmakta ve tıkanmaktadır. Bu da görüntü kirliliğine, zaman kaybına ve gelen misafirlere ters etki yapabileceği için Belediyemizce Hal içerisine otopark projesi hazırlatılmış olup, otopark projesinin uygulanması işinin 2015 yılı yatırım programına alınması hususunun görüşülmesi ·         Belediye meclisinde görüşülen bu madde oy birliği ile kabul edildi. 4-   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin ilgili bentleri gereğince Belediyemizin 2015 yılı yatırım programında bulunan Hal içi otopark  projesi için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanımı yolu ile 10 yıla kadar vadeli aylık taksitle halinde ödenmek üzere proje bedeli kadar kredi kullanılması ve kredi kullanılmasında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde, protokol ve her türlü evrakların imzalanmasında Belediye Başkanı Sayın Muhittin Güney’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ·         Muhittin Güney’e yetki verildi 5- İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kâin, mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 663 ada 25 parsel sayılı 980 m2. Miktarındaki üzerinde dükkân bulunan taşınmaz malda dükkânların üst katına TOKİ ve çevresinin toplantı vb. ihtiyacını karşılamak amacıyla çok amaçlı salon yapılması hususunun görüşülmesi                                                                                           ·         Belediye meclisinde görüşülen bu madde oy birliği ile kabul edildi. 6-Kardeş Şehir Weilburg, 10 Ağustos 2015 tarihli yazıları ile; 12-13 Aralık 2015 tarihlerinde Weilburg ander Lahn Şehrinde düzenlenecek olan Festivale Belediyemizi davet etmektedirler. Bu davete katılıp katlanmayacağı hususu ile katılım olacaksa kimlerin gideceğinin tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi ·         Meclis üyelerinde bir grup Weilburga gidecek 7-   Belediyemiz ile Koru Özel Hastaneler Grubu arasında yapılacak olan indirim sözleşmesi için Belediye Başkanı Sayın Muhittin Güney’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ·         Oy birliği ile kabul edildi. Koru hastanesi belediye personeline indirimli olacak 8-   Belediyemize ait Kaplıcalarda 01 Ekim 2015 ile 01 Haziran 2016 tarihleri arasında sadece Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere % 50 indirim uygulanması hususunun görüşülmesi  ·         Kaplıcalar 1 Ekim 2015 ile 01 Haziran 2015 tarihleri arasında 5 TL olacak 9-   Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Soğuksu Milli Parkı içerisinde bulunan mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait üzerinde Altınsu Memba Tesisleri bulunan 161 ada 6 parsel sayılı 000 m2. Miktarındaki taşınmaz malın kira süresi bittiğinden dolayı, söz konusu taşınmazı tesisiyle birlikte yine su tesisi olarak kullanılmak şartı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesi ya da aynı şartlarla satışının yapılması hususunun görüşülmesi ·         Bu maddede oy birliği ile kabul edildi 10- İlçemiz Kızılcahamam içerisinde imar planında Turizm Tesis Alanı olan alanlarda turistik Tesis yapmak amacıyla termal su talebinde bulunan ve muhtelif tarihlerde alınan Meclis Kararlarına istinaden, Belediyemiz ile Şirketler ve şahıslar arasında imzalanan termal su sözleşmelerinin, sözleşmeye esas teşkil eden Turizm Tesis Alanlarına turizm tesisi yapmak için Belediyemize müracaatta bulunmayanlar veya Turizm Tesisi Alanı yapmak için ruhsat almalarına rağmen yatırıma başlamadıkları tespit edilenlerinin Termal Su Sözleşmelerinin iptali edilmesi hususunun görüşülmesi ·         Bu maddede oy birliği ile kabul edildi 11-İlçemiz Kızılcahamam Akçay (Yenice) Mahallesinde kâin, mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait imar planında Spor Tesis Alanı olarak ayrılan  725 ada 2 parsel sayılı taşınmazMalın üzerinde yapı bulunmayan İmam Hatip Tatbikat Camiinin alt tarafındaki kısmının İlçemizin ihtiyacı olan Kültür Merkezi ve Kütüphane yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin yaptırılarak 725 ada 2 parselin ifrazının yapılması hususunun görüşülmesi ·         Yabanabat camii yanına kütüphane ve kültür merkezi yapılacak bu maddede oy birliği ile kabul edildi 12- Dilek, temenniler ve kapanış.
Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda kararlar oy birliği ile alındı

BELEDİYEMİZ MECLİSİ 2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kızılcahamam Belediyesi 2015 yılı Eylül Ayı Belediye Meclis Toplantısı Büyük Kaplıca arkasında bulunan meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı.

GÜNDEM

1-  Yoklama ve Açılış,

2-  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- İlçemiz Kızılcahamam Başkent Ankara’ya 80 km. uzaklıkta 6360 Sayılı Yasa ile de buraya İlçe olarak bağlanan doğal güzellikleri, suları ile turizm cennetidir. İlçemizin bu güzellikleri için gelen misafirlerin ve İlçe halkımızın araçlarını çekip İlçemizi gezebilecekleri bir otopark olmadığından cadde içerisindeki yollara sağlı sollu park yaptıkları için trafik çok karışmakta ve tıkanmaktadır. Bu da görüntü kirliliğine, zaman kaybına ve gelen misafirlere ters etki yapabileceği için Belediyemizce Hal içerisine otopark projesi hazırlatılmış olup, otopark projesinin uygulanması işinin 2015 yılı yatırım programına alınması hususunun görüşülmesi

·         Belediye meclisinde görüşülen bu madde oy birliği ile kabul edildi.

4-   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin ilgili bentleri gereğince Belediyemizin

2015 yılı yatırım programında bulunan Hal içi otopark  projesi için İller Bankası A.Ş. den kredi kullanımı yolu ile 10 yıla kadar vadeli aylık taksitle halinde ödenmek üzere proje bedeli kadar kredi kullanılması ve kredi kullanılmasında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde, protokol ve her türlü evrakların imzalanmasında Belediye Başkanı Sayın Muhittin Güney’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

·         Muhittin Güney’e yetki verildi

5- İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kâin, mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 663 ada 25 parsel sayılı 980 m2. Miktarındaki üzerinde dükkân bulunan taşınmaz malda dükkânların üst katına TOKİ ve çevresinin toplantı vb. ihtiyacını karşılamak amacıyla çok amaçlı salon yapılması hususunun görüşülmesi                                                                                          

·         Belediye meclisinde görüşülen bu madde oy birliği ile kabul edildi.

6-Kardeş Şehir Weilburg, 10 Ağustos 2015 tarihli yazıları ile; 12-13 Aralık 2015 tarihlerinde Weilburg ander Lahn Şehrinde düzenlenecek olan Festivale Belediyemizi davet etmektedirler. Bu davete katılıp katlanmayacağı hususu ile katılım olacaksa kimlerin gideceğinin tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi

·         Meclis üyelerinde bir grup Weilburga gidecek

7-   Belediyemiz ile Koru Özel Hastaneler Grubu arasında yapılacak olan indirim sözleşmesi için Belediye Başkanı Sayın Muhittin Güney’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi

·         Oy birliği ile kabul edildi. Koru hastanesi belediye personeline indirimli olacak

8-   Belediyemize ait Kaplıcalarda 01 Ekim 2015 ile 01 Haziran 2016 tarihleri arasında sadece Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere % 50 indirim uygulanması hususunun görüşülmesi 

·         Kaplıcalar 1 Ekim 2015 ile 01 Haziran 2015 tarihleri arasında 5 TL olacak

9-   Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Soğuksu Milli Parkı içerisinde bulunan mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait üzerinde Altınsu Memba Tesisleri bulunan 161 ada 6 parsel sayılı 000 m2. Miktarındaki taşınmaz malın kira süresi bittiğinden dolayı, söz konusu taşınmazı tesisiyle birlikte yine su tesisi olarak kullanılmak şartı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesi ya da aynı şartlarla satışının yapılması hususunun görüşülmesi

·         Bu maddede oy birliği ile kabul edildi

10- İlçemiz Kızılcahamam içerisinde imar planında Turizm Tesis Alanı olan alanlarda turistik Tesis yapmak amacıyla termal su talebinde bulunan ve muhtelif tarihlerde alınan Meclis Kararlarına istinaden, Belediyemiz ile Şirketler ve şahıslar arasında imzalanan termal su sözleşmelerinin, sözleşmeye esas teşkil eden Turizm Tesis Alanlarına turizm tesisi yapmak için Belediyemize müracaatta bulunmayanlar veya Turizm Tesisi Alanı yapmak için ruhsat almalarına rağmen yatırıma başlamadıkları tespit edilenlerinin Termal Su Sözleşmelerinin iptali edilmesi hususunun görüşülmesi

·         Bu maddede oy birliği ile kabul edildi

11-İlçemiz Kızılcahamam Akçay (Yenice) Mahallesinde kâin, mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait imar planında Spor Tesis Alanı olarak ayrılan  725 ada 2 parsel sayılı taşınmazMalın üzerinde yapı bulunmayan İmam Hatip Tatbikat Camiinin alt tarafındaki kısmının İlçemizin ihtiyacı olan Kültür Merkezi ve Kütüphane yapılmak üzere 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin yaptırılarak 725 ada 2 parselin ifrazının yapılması hususunun görüşülmesi

·         Yabanabat camii yanına kütüphane ve kültür merkezi yapılacak bu maddede oy birliği ile kabul edildi

12- Dilek, temenniler ve kapanış.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.