(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 03.10.2017 - 21:59, Güncelleme: 03.10.2017 - 21:59

Belediye Meclisi EKİM ayı meclis toplantısını yaptı

 

Belediye Meclisi EKİM ayı meclis toplantısını yaptı

Kızılcahamam Belediye Meclisi EKİM ayı meclis toplantısını yaptı
EKİM AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2017 yılı Ekim  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03.10. 2017 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda toplandı. G Ü N D E M   :             1- Yoklama ve Açılış, 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 3- Belediyemizin 2018-2019 ve 2020 yıllarına ait Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin “Plan ve  Bütçe Komisyonu”na sevkinin görüşülmesi, 4- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -112- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Mahallesinde bulunan park, cadde, sokak çeşme vb. gibi isim verilebilecek yerlerin belirlenmesi çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin“Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 5- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -114- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören,Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazinelerinin araştırılması çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden     konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 6- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -115- Sayılı toplantısında; İlçemizdeki engellilerle ilgili envanter çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi, 7- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -116- Sayılı toplantısında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde yapılan toplantıyla 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı Genelgesine göre; İlçemiz Kızılcahamam’da “Dilimiz Kimliğimizdir” diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının, işyeri isim  ve unvanlarının Genelgeye aykırı olanlarının Komisyon marifetiyle tespit edilmesi çalışmalarının devam edilmesi için “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi, 8- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -118- Sayılı toplantısında; 6360 Sayılı Konu ile Belediyemize bağlanan Mahallelerde 22/A çalışması olduğunda, Komisyon çalışmalarına tekrar başlanılmasına karar verildiğinden, konunun “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na  sevk edildiğinden dolayı, mevzu Komisyon raporunun görüşülmesi, 9-  Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -120- Sayılı toplantısında; İlçemiz Yenice Mahallesinde kain 344 ada 7 parsel sayılı taşınmaz mal meri 1/1000 ölçekli imar planında konut alanı olarak ayrılan taşınmazın, yeşil alan olarak tanzim edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi, 10- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -121- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahalleye dönüşen; Yakakaya, Kuşçuören, Yukarıada, Ciğirler, Kızılcaören ve Yanık Özbekler Mahallelerinin eksikliklerinin tespit edilmesi için “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi, 11- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 04.04.2017 Tarih ve 60 Sayılı Kararı ile; 6360 Sayılı  Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Berçinyayalar, Beşkonak (Gürcü), Ciğirler, Eğerlibaşköy, Otacı ve Pazar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kanun’un 22/a Maddesine istinaden  yapılacak olan uygulama işlemlerinde, 22/a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak  üzere öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak  üzere ekte sunulan Kadastro Müdürlüğünün 06.02.2017 Tarih ve E.287469 Sayılı yazılarında belirtilen şartlara uygun olarak her Mahalle için 6’şar adet bilirkişi belirlenmiş idi. Bu kerre; Kadastro Müdürlüğünün 21.08.2017 Tarih ve 1869242 Sayılı yazısı ile  04.04.2017 Tarih ve 60 Sayılı Meclis Kararı ile belirlenen Berçinyayalar Mahallesinden  Ali Osman KARADAŞ, Ciğirler Mahallesinden Osman ALBAYRAK ile Otacı Mahallesinden Kemal KAYA’nın sağlık sorunları sebebiyle yemine gelmedikleri anlaşıldığından  dolayı bu kişilerin yerine 22/a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere öncelik-le tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak üzere, yeni bilirkişilerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 12- Belediyemiz Spor Kulübü güreşçisi Cavit ACAR, Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya  şampiyonasında 58 kg’da Bronz madalya kazanarak Dünya 3.sü olduğundan, Güreşçimiz Cavit ACAR ile Güreş Hocası Mehmet ÇETİN’in Belediyemiz bütçesinden ödüllendirilmesi hususunun görüşülmesi, 13- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Karşıyaka Mahallesinde kain 289 ada üzerindeki imar planında Sosyo Kültürel Tesis Alanı olarak ayrılan mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait taşınmaz üzerine Seyir Tepesi Rekreasyon Projesi kapsamında kurulan Kızılcahamam  Belediyesi Demokrasi Şehidi İbrahim ATEŞ Seyir Tepesi ve Sosyal Tesisi’nin restoran,  (alkolsüz), cafe, sosyal tesis, (düğün salonu, toplantı, konferans salonu… vb.) gibi amaçlarla kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince -10- yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi, 14- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz esnaflarında icarda bulunan dükkan devirlerinde o ayki kira tutarının on katı alan, on katı satan ödemektedir. Belediyemize gelir getirmesi  açısından akraba aralarındaki devirlerinden de ücret alınması hususunun görüşülmesi, 15- Belediyemize ait Kaplıcalarda 15.10.2017 ila 15.05.2018 tarihleri arasında Pazartesi ve Perşembe günleri mevcut fiyatın % 50’si oranında indirim yapılarak “Halk Günü” uygulamasının başlatılması hususunun görüşülmesi, 16- 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Köyler ve Beldeler Belediyemize Mahalle olarak bağlanmıştır. Bu kapsamda tüzel kişilikleri Belediyelikleri sona eren Köy ve Beldelerin mal- ları ilgilisine göre Ankara Valiliğinin 19.12.2012 Tarih ve 28417 Sayılı Olur’ları ile kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Belediyesine, Maliye Hazinesine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ya da İçişleri Bakanlığına devredilmiştir. Bu kapsamda Belediye Başkanlığımıza devri yapılan İlçemiz Kızılcahamam Pazar Mahallesinde kain 1768 parsel sayılı 296 m2 miktarındaki taşınmaz mal üzerindeki binanın yukarıda bahsi geçen Yasadan önce köy konağı olarak kullanılan kısmının sosyal tesis olarak  2886 Sayılı Yasa’nın ilgili maddeleri gereğince -10- yıllığına kiraya verilmesi hususunun  görüşülmesi, 17- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.12.2014 Tarih ve 166 Sayılı Kararı ile; 6360 Sayılı On üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 01.04.2016  tarihinden itibaren İlçemize ait 104 adet Köy Belediyemize Mahalle olarak bağlandığın-dan dolayı 104 adet Mahallenin hali hazır harita, zemin etüdü, imar planı ve imar uygulamalarının Belediyemizce yapılmasına karar verilmiş idi. Bu kerre; Kızılcahamam İlçesi Demirciören Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Der-neğinin 19.09.2017 tarihli dilekçesi ile Demirciören Mahallesinin kalkınması amaçlı olarak imar planı yapılması istendiğinden, söz konusu Mahallede hali hazır harita, zemin etüdü, imar planı ve imar uygulamalarının Belediyemizce yapılması ya da yaptırılması hususunun görüşülmesi,    18- Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Kızılcahamam Belediye Meclisi EKİM ayı meclis toplantısını yaptı

EKİM AYI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2017 yılı Ekim  ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 03.10. 2017 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da Yeni Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu’nda toplandı.

G Ü N D E M   :

           

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemizin 2018-2019 ve 2020 yıllarına ait Tahmini Gelir ve Gider Bütçesinin “Plan ve  Bütçe Komisyonu”na sevkinin görüşülmesi,

4- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -112- Sayılı toplantısında; İlçemizin 109 Mahallesinde bulunan park, cadde, sokak çeşme vb. gibi isim verilebilecek yerlerin belirlenmesi çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin“Ad Verme Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

5- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -114- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören,Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan kültür hazinelerinin araştırılması çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden     konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

6- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -115- Sayılı toplantısında; İlçemizdeki engellilerle ilgili envanter çalışmalarının devam ettirilmesi için Komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu” raporunun görüşülmesi,

7- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -116- Sayılı toplantısında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde yapılan toplantıyla 2017 yılı “Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı Genelgesine göre; İlçemiz Kızılcahamam’da “Dilimiz Kimliğimizdir” diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının, işyeri isim  ve unvanlarının Genelgeye aykırı olanlarının Komisyon marifetiyle tespit edilmesi çalışmalarının devam edilmesi için “Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

8- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -118- Sayılı toplantısında; 6360 Sayılı Konu ile Belediyemize bağlanan Mahallelerde 22/A çalışması olduğunda, Komisyon çalışmalarına tekrar başlanılmasına karar verildiğinden, konunun “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na  sevk edildiğinden dolayı, mevzu Komisyon raporunun görüşülmesi,

9-  Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -120- Sayılı toplantısında; İlçemiz Yenice Mahallesinde kain 344 ada 7 parsel sayılı taşınmaz mal meri 1/1000 ölçekli imar planında konut alanı olarak ayrılan taşınmazın, yeşil alan olarak tanzim edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için “İmar ve Bayındırlık Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

10- Belediyemiz Meclisinin 01.08.2017 Tarih ve -121- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahalleye dönüşen; Yakakaya, Kuşçuören, Yukarıada, Ciğirler, Kızılcaören ve Yanık Özbekler Mahallelerinin eksikliklerinin tespit edilmesi için “Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyonu”na sevk edildiğinden, konuya ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi,

11- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 04.04.2017 Tarih ve 60 Sayılı Kararı ile; 6360 Sayılı  Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Berçinyayalar, Beşkonak (Gürcü), Ciğirler, Eğerlibaşköy, Otacı ve Pazar Mahallelerinde 3402 Sayılı Kanun’un 22/a Maddesine istinaden  yapılacak olan uygulama işlemlerinde, 22/a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak  üzere öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak  üzere ekte sunulan Kadastro Müdürlüğünün 06.02.2017 Tarih ve E.287469 Sayılı yazılarında belirtilen şartlara uygun olarak her Mahalle için 6’şar adet bilirkişi belirlenmiş idi. Bu kerre; Kadastro Müdürlüğünün 21.08.2017 Tarih ve 1869242 Sayılı yazısı ile  04.04.2017 Tarih ve 60 Sayılı Meclis Kararı ile belirlenen Berçinyayalar Mahallesinden  Ali Osman KARADAŞ, Ciğirler Mahallesinden Osman ALBAYRAK ile Otacı Mahallesinden Kemal KAYA’nın sağlık sorunları sebebiyle yemine gelmedikleri anlaşıldığından  dolayı bu kişilerin yerine 22/a uygulama ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere öncelik-le tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak üzere, yeni bilirkişilerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

12- Belediyemiz Spor Kulübü güreşçisi Cavit ACAR, Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya  şampiyonasında 58 kg’da Bronz madalya kazanarak Dünya 3.sü olduğundan, Güreşçimiz Cavit ACAR ile Güreş Hocası Mehmet ÇETİN’in Belediyemiz bütçesinden ödüllendirilmesi hususunun görüşülmesi,

13- Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Karşıyaka Mahallesinde kain 289 ada üzerindeki imar planında Sosyo Kültürel Tesis Alanı olarak ayrılan mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait taşınmaz üzerine Seyir Tepesi Rekreasyon Projesi kapsamında kurulan Kızılcahamam  Belediyesi Demokrasi Şehidi İbrahim ATEŞ Seyir Tepesi ve Sosyal Tesisi’nin restoran,  (alkolsüz), cafe, sosyal tesis, (düğün salonu, toplantı, konferans salonu… vb.) gibi amaçlarla kullanılmak üzere, 2886 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince -10- yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

14- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz esnaflarında icarda bulunan dükkan devirlerinde o ayki kira tutarının on katı alan, on katı satan ödemektedir. Belediyemize gelir getirmesi  açısından akraba aralarındaki devirlerinden de ücret alınması hususunun görüşülmesi,

15- Belediyemize ait Kaplıcalarda 15.10.2017 ila 15.05.2018 tarihleri arasında Pazartesi ve Perşembe günleri mevcut fiyatın % 50’si oranında indirim yapılarak “Halk Günü” uygulamasının başlatılması hususunun görüşülmesi,

16- 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İlçemiz Kızılcahamam’a bağlı Köyler ve Beldeler Belediyemize Mahalle olarak bağlanmıştır. Bu kapsamda tüzel kişilikleri Belediyelikleri sona eren Köy ve Beldelerin mal- ları ilgilisine göre Ankara Valiliğinin 19.12.2012 Tarih ve 28417 Sayılı Olur’ları ile kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından Belediyesine, Maliye Hazinesine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ya da İçişleri Bakanlığına devredilmiştir. Bu kapsamda Belediye Başkanlığımıza devri yapılan İlçemiz Kızılcahamam Pazar Mahallesinde kain 1768 parsel sayılı 296 m2 miktarındaki taşınmaz mal üzerindeki binanın yukarıda bahsi geçen Yasadan önce köy konağı olarak kullanılan kısmının sosyal tesis olarak  2886 Sayılı Yasa’nın ilgili maddeleri gereğince -10- yıllığına kiraya verilmesi hususunun  görüşülmesi,

17- Kızılcahamam Belediye Meclisinin 02.12.2014 Tarih ve 166 Sayılı Kararı ile; 6360 Sayılı On üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 01.04.2016  tarihinden itibaren İlçemize ait 104 adet Köy Belediyemize Mahalle olarak bağlandığın-dan dolayı 104 adet Mahallenin hali hazır harita, zemin etüdü, imar planı ve imar uygulamalarının Belediyemizce yapılmasına karar verilmiş idi. Bu kerre; Kızılcahamam İlçesi Demirciören Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Der-neğinin 19.09.2017 tarihli dilekçesi ile Demirciören Mahallesinin kalkınması amaçlı olarak imar planı yapılması istendiğinden, söz konusu Mahallede hali hazır harita, zemin etüdü, imar planı ve imar uygulamalarının Belediyemizce yapılması ya da yaptırılması hususunun görüşülmesi,   

18- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.