(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 13.02.2014 - 20:34, Güncelleme: 13.02.2014 - 20:34

Ankara Valisi Kapalı Mekanda Sigara İçenleri Uyardı

 

Ankara Valisi Kapalı Mekanda Sigara İçenleri Uyardı

Kızılcahamam’da kış aylarının gelmesi ile birlikte sigara yasağına uyan işletme sayısı yok denecek kadar az, resmi daireler dahil bir çok kurumda kapalı mekan yasağı uygulanmıyor.
ANKARA VALİLİĞİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK MÜCADELENİN KARARLILIKLA VE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTEDİ…   Başkent Ankara’da tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine yönelik mücadele kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülüyor. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, uygulamalara kamu kurum ve kuruluşlarının tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine yönelik mücadelede daha etkin, kararlı ve duyarlı davranılmasını istedi. Kızılcahamam’da kış aylarının gelmesi ile birlikte sigara yasağına uyan işletme sayısı yok denecek kadar az, resmi daireler dahil bir çok kurumda kapalı mekan yasağı uygulanmıyor. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, yayımladığı genelgede, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile diğer kanunları hatırlatarak, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak, tütün ürünlerinin alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesi için düzenlemelerin yapılmasını istedi. Vali Yüksel, genelgesinde şunları kaydetti: 1.       Ankara İlinde; ilgili Kanunlarda tütün ürünlerinin kullanımı ve satışına yönelik olarak yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında yaptırımların uygulanması için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanarak, konuya ilişkin yetkili ve ilgili personelin bilgilendirilmesi ve hizmet içi eğitime tabi tutulması, denetimlere ağırlık verilmesi ve genel güvenlik uygulamaları kapsamında kolluk personelinin daha duyarlı hareket etmesi sağlanacaktır. 2.      İhlallere ilişkin yapılan bildirimlerin tespiti ve idari yaptırımların uygulanması için gecikmeksizin kolluk personeli görevlendirilecektir. Toplum sağlığının korunması ve pasif etkilenmenin önlenmesi ile çocuklarımızın tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korunması bakımından, çağrı merkezlerine yapılan bildirimler titizlikle takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. Yapılan yazılı bildirimler ve bizzat şikâyet edilen olaylarda gerekli bilgiler kayıt altına alınarak delil kabul edilecek, derhal idari yaptırım karar tutanaklarının tanzimi ve idari yaptırımların uygulanması sağlanacaktır. 3.      Trafikte seyreden ve tütün ürünlerinin tüketildiği görülen, belirlenen ya da bildirilen hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti veren araçlar ve toplu taşıma araçlarında başta trafik polisleri olmak üzere en yakın kolluk birimleri tarafından müdahale edilmesi için gereken tedbirler alınacaktır. Tütün ürünlerinin tüketildiği tespit edilen bu nitelikteki araçlara ayrıca 4207 sayılı Kanunun 4/1. maddesinde düzenlenen "Yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar"ın asılıp aşılmadığı kontrol edilecek, bu uyarılar bulunmuyor ise ayrıca bu kabahat hakkında mahallin mülki amiri tarafından Kanunun 5/11. maddesi hükmüne göre idari yaptırım uygulanacaktır. 4.      Kamuya ait yer, bina ve taşıtlarda da hiçbir surette tütün ürünleri tüketilmeyecektir. Tüketenler hakkında 4207 sayılı Kanun çerçevesinde 27 Mayıs 2008 tarihli ve 26888 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre kurum yetkililerince idari yaptırım uygulanacaktır. Kolluk tarafından, kamuya ait araçlarda tütün ürünleri tükettiği tespit edilen kamu görevlileri hakkında durdurma işlemi yapılarak tutanak tutulacak ve idari yaptırım uygulanmak üzere ilgili kuruma resmi bildirim yapılacaktır. 5.      Özellikle 18 yaşından küçüklerin bulunduğu yerlerin başında gelen okul, dershane, kültür ve sosyal hizmet binalarının çevrelerinde "adet olarak veya paket halinde" sigara satılmasına, kıyılmış tütün satılmasına ve buna benzer kabahatlerin işlenmesine izin verilmeyecektir. Bu kişiler hakkında Kanunda öngörülen yaptırımlar derhal uygulanacaktır, Çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim ve uygulamalar arttırılacaktır. Çocuklara adet olarak veya paket halinde sigara sattığı/verdiği ya da kıyılmış tütün sattığı/verdiği tespit edilen kişiler hakkında ise 5237 sayılı Kanunun 194'Üncü maddesine göre adli işlem yapılacaktır. Bu fiillerin tespiti ve önlenmesi için gerekli Önlemler alınacak, delillendirme işlemleri caydırıcılığın sağlanması bakımından titizlikle yerine getirilecek, İzleme ve takip İşlemleri yoğunlaştırılacaktır. 6.      4207 sayılı Kanun ile kendilerine görev yüklenen memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından bu görevlerin yerine getirilmemesi halinde haklarında Kanunun 5/15. maddesi hükmüne göre ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanacaktır             Bu çerçevede; gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasını, yapılan işlemlerin düzenli olarak kaydının tutulmasını ve düzenlenecek raporların gönderilmesi ile uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.” dedi.
Kızılcahamam’da kış aylarının gelmesi ile birlikte sigara yasağına uyan işletme sayısı yok denecek kadar az, resmi daireler dahil bir çok kurumda kapalı mekan yasağı uygulanmıyor.

ANKARA VALİLİĞİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK MÜCADELENİN KARARLILIKLA VE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTEDİ…

  Başkent Ankara’da tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine yönelik mücadele kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülüyor. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, uygulamalara kamu kurum ve kuruluşlarının tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine yönelik mücadelede daha etkin, kararlı ve duyarlı davranılmasını istedi.

Kızılcahamam’da kış aylarının gelmesi ile birlikte sigara yasağına uyan işletme sayısı yok denecek kadar az, resmi daireler dahil bir çok kurumda kapalı mekan yasağı uygulanmıyor.

Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, yayımladığı genelgede, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile diğer kanunları hatırlatarak, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak, tütün ürünlerinin alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesi için düzenlemelerin yapılmasını istedi. Vali Yüksel, genelgesinde şunları kaydetti:

1.       Ankara İlinde; ilgili Kanunlarda tütün ürünlerinin kullanımı ve satışına yönelik olarak yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenler hakkında yaptırımların uygulanması için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanarak, konuya ilişkin yetkili ve ilgili personelin bilgilendirilmesi ve hizmet içi eğitime tabi tutulması, denetimlere ağırlık verilmesi ve genel güvenlik uygulamaları kapsamında kolluk personelinin daha duyarlı hareket etmesi sağlanacaktır.

2.      İhlallere ilişkin yapılan bildirimlerin tespiti ve idari yaptırımların uygulanması için gecikmeksizin kolluk personeli görevlendirilecektir.

Toplum sağlığının korunması ve pasif etkilenmenin önlenmesi ile çocuklarımızın tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden korunması bakımından, çağrı merkezlerine yapılan bildirimler titizlikle takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır. Yapılan yazılı bildirimler ve bizzat şikâyet edilen olaylarda gerekli bilgiler kayıt altına alınarak delil kabul edilecek, derhal idari yaptırım karar tutanaklarının tanzimi ve idari yaptırımların uygulanması sağlanacaktır.

3.      Trafikte seyreden ve tütün ürünlerinin tüketildiği görülen, belirlenen ya da bildirilen hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti veren araçlar ve toplu taşıma araçlarında başta trafik polisleri olmak üzere en yakın kolluk birimleri tarafından müdahale edilmesi için gereken tedbirler alınacaktır.

Tütün ürünlerinin tüketildiği tespit edilen bu nitelikteki araçlara ayrıca 4207 sayılı Kanunun 4/1. maddesinde düzenlenen "Yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar"ın asılıp aşılmadığı kontrol edilecek, bu uyarılar bulunmuyor ise ayrıca bu kabahat hakkında mahallin mülki amiri tarafından Kanunun 5/11. maddesi hükmüne göre idari yaptırım uygulanacaktır.

4.      Kamuya ait yer, bina ve taşıtlarda da hiçbir surette tütün ürünleri tüketilmeyecektir. Tüketenler hakkında 4207 sayılı Kanun çerçevesinde 27 Mayıs 2008 tarihli ve 26888 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre kurum yetkililerince idari yaptırım uygulanacaktır.

Kolluk tarafından, kamuya ait araçlarda tütün ürünleri tükettiği tespit edilen kamu görevlileri hakkında durdurma işlemi yapılarak tutanak tutulacak ve idari yaptırım uygulanmak üzere ilgili kuruma resmi bildirim yapılacaktır.

5.      Özellikle 18 yaşından küçüklerin bulunduğu yerlerin başında gelen okul, dershane, kültür ve sosyal hizmet binalarının çevrelerinde "adet olarak veya paket halinde" sigara satılmasına, kıyılmış tütün satılmasına ve buna benzer kabahatlerin işlenmesine izin verilmeyecektir. Bu kişiler hakkında Kanunda öngörülen yaptırımlar derhal uygulanacaktır, Çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim ve uygulamalar arttırılacaktır.

Çocuklara adet olarak veya paket halinde sigara sattığı/verdiği ya da kıyılmış tütün sattığı/verdiği tespit edilen kişiler hakkında ise 5237 sayılı Kanunun 194'Üncü maddesine göre adli işlem yapılacaktır.

Bu fiillerin tespiti ve önlenmesi için gerekli Önlemler alınacak, delillendirme işlemleri caydırıcılığın sağlanması bakımından titizlikle yerine getirilecek, İzleme ve takip İşlemleri yoğunlaştırılacaktır.

6.      4207 sayılı Kanun ile kendilerine görev yüklenen memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından bu görevlerin yerine getirilmemesi halinde haklarında Kanunun 5/15. maddesi hükmüne göre ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanacaktır

            Bu çerçevede; gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasını, yapılan işlemlerin düzenli olarak kaydının tutulmasını ve düzenlenecek raporların gönderilmesi ile uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda gereğini önemle rica ederim.” dedi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.