2021 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediye Haberleri 08.01.2021 - 00:02, Güncelleme: 08.01.2021 - 00:02 3677+ kez okundu.
 

2021 Yılının İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 05 Ocak 2021 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda toplandı.

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 05 Ocak 2021 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda Koronavirüse karşı sağlık güvenliğine uygun tedbirler alınarak toplanıldı. G Ü N D E M                        : 1- Yoklama ve Açılış. 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. 3- Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2020 tarih ve 100 sayılı toplantısında; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen ücret tarife teklifinin yanı sıra, Belediyemize gelir getiren diğer ücret tarifeleri de yeniden ayarlanmak üzere Komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin "Plan ve Bütçe Komisyon" Kararı'nın görüşülmesi, 4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Belediyemizin 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için Meclis Üyeleri arasından "Denetim Komisyonu'na"         a) Tasnif Heyeti Seçilmesi (oyların; sayım, döküm ve ilanı için)         b) Denetim Komisyonu'na gizli oy ile 5 Meclis Üyesinin Seçilmesi (AK Parti'den 3, MHP'den 1 ve İYİ Parti'den 1 üye olmak üzere) 5- Belediyemizde 2021 Bütçe Yılı İçerisinde "Tam Zamanlı" çalıştırılması düşünülen ekli listedeki personellerin ücretlerinin belirlenmesi hususu. 6- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2020 tarih  ve 586 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Yukarıkaraviran Mahallesinde kain 179 ada 22 parsel (Eski 1999 parsel) sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak GES' e ilişkin olarak yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülüp onaylanarak 5216 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın onayına sunulması hususunun görüşülmesi. 7- Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 25.11.2020 tarih ve 3121595 sayılı yazıları ile İlçemiz merkezindeki mahalleler ile merkez dışındaki bazı mahallelerin idari sınırları istendiği, Belediyemiz arşivinde yapılan araştırmada idari sınırlara ait alınmış bir karar ya da kroki benzeri bir belgeye rastlanılmadığı için, ekte krokisi sunulan Ankara Büyükşehir Belediyesince numarataj sınırı olarak kullanılan sınırların Akçay, Karşıyaka ve Yenice Mahallesi sınırları olarak kabul edilmesi hususunun görüşülmesi. 8- Kızılcahamam Belediye Meclisi'nin 03.07.2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile; 6360 Sayılı Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam'a bağlı bazı mahallelerin de 3402 Sayılı Kanun gereği kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6'şar kişinin belirlendiği ancak Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 18.12.2020 tarih ve 3364384 sayılı yazıları ile; daha önce bilirkişi seçilenlerden bazılarının bilirkişilik yapamayacağı tespit edildiğinden, aynı mahalleler için yeniden bilirkişi tespiti istendiğinden; Akdoğan, Aşağıçanlı, Balcılar, Çukurca, Ortaköy, Semer, Üçbaş ve Yenice Mahalleleri için 1'er adet, Aksak ve Üyücek Mahalleleri için 2'şer adet Akçay ve Karşıyaka ile Güvem Mahalleleri için 6'şar adet 3402 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında, kadastro ekibinde görev yapmak üzere, öncelikle tapulama/kadastro, 3402 Sayılı Kanun'un Ek-1, Ek-4, Ek-5 ve 22-a ve geçici 8.ç maddeleri gereğince yapılacak işlemlerde, 22-a uygulama ekibi ile birlikte görev yapmak üzere öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak üzere bilirkişi tespitinin yapılması hususu. 9- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2020 tarih ve 270665 sayılı yazısı ile; 06 KLG 83 plakalı 2001 model Mercedes Benz 0345 marka taşıtın Kızılcahamam Belediye Başkanlığına devredilmesi Bakanlık Makamının 17.12.2020 tarih ve 270646 sayılı onayı ile uygun görüldüğünden bahisle taşıtın, Kızılcahamam Belediye Başkanlığınca bedelsiz devir alınması ve Kızılcahamam Belediyesi kamu yararına tahsis edilerek haczedilememesi hususunun görüşülmesi. 10- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14, 74. ve 75. maddesi, 7061 Sayılı Kanun'un 85. maddesi, 6360 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun'un 100. maddesi ve diğer ilgili kanunlar kapsamında zaman zaman ihtiyaçları nedeni ile Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına gerektiğinde öğrencilere, Amatör Spor Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara, İlçemiz Kızılcahamam'ın 109 mahallesinde bulunan mabetler (camii, mescit), Mahalle, Sosyal Tesis (köy konağı), mezarlık, çeşme, su kuyusu, su depoları gibi, mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim kurumları (ilk, orta, lise ve yüksekokul vs.) yurtlar, okul, pansiyon vb. umuma hizmet eden ihtiyacı olan yerlerin, tadilat, tamirat, bakım, onarım ve yapım işleri için Belediyemiz Bütçesinin el verdiği ölçüde 2021 yılında yardım yapılması hususunun görüşülmesi. 11- Dilek, temenniler ve kapanış.
Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 05 Ocak 2021 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda toplandı.

Kızılcahamam Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ocak ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Başkanlığında 05 Ocak 2021 tarihinde Salı günü saat: 10.00'da, Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müzesi Toplantı Salonunda Koronavirüse karşı sağlık güvenliğine uygun tedbirler alınarak toplanıldı.

G Ü N D E M                        :

1- Yoklama ve Açılış.

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3- Belediyemiz Meclisi'nin 07.12.2020 tarih ve 100 sayılı toplantısında; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen ücret tarife teklifinin yanı sıra, Belediyemize gelir getiren diğer ücret tarifeleri de yeniden ayarlanmak üzere Komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin "Plan ve Bütçe Komisyon" Kararı'nın görüşülmesi,

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi gereği Belediyemizin 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için Meclis Üyeleri arasından "Denetim Komisyonu'na"
        a) Tasnif Heyeti Seçilmesi (oyların; sayım, döküm ve ilanı için)
        b) Denetim Komisyonu'na gizli oy ile 5 Meclis Üyesinin Seçilmesi (AK Parti'den 3, MHP'den 1 ve İYİ Parti'den 1 üye olmak üzere)

5- Belediyemizde 2021 Bütçe Yılı İçerisinde "Tam Zamanlı" çalıştırılması düşünülen ekli listedeki personellerin ücretlerinin belirlenmesi hususu.

6- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2020 tarih  ve 586 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanan, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi, Yukarıkaraviran Mahallesinde kain 179 ada 22 parsel (Eski 1999 parsel) sayılı taşınmaz üzerinde yapılacak GES' e ilişkin olarak yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülüp onaylanarak 5216 Sayılı Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın onayına sunulması hususunun görüşülmesi.

7- Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 25.11.2020 tarih ve 3121595 sayılı yazıları ile İlçemiz merkezindeki mahalleler ile merkez dışındaki bazı mahallelerin idari sınırları istendiği, Belediyemiz arşivinde yapılan araştırmada idari sınırlara ait alınmış bir karar ya da kroki benzeri bir belgeye rastlanılmadığı için, ekte krokisi sunulan Ankara Büyükşehir Belediyesince numarataj sınırı olarak kullanılan sınırların Akçay, Karşıyaka ve Yenice Mahallesi sınırları olarak kabul edilmesi hususunun görüşülmesi.

8- Kızılcahamam Belediye Meclisi'nin 03.07.2020 tarih ve 44 sayılı kararı ile; 6360 Sayılı Yasa ile İlçemiz Kızılcahamam'a bağlı bazı mahallelerin de 3402 Sayılı Kanun gereği kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6'şar kişinin belirlendiği ancak Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 18.12.2020 tarih ve 3364384 sayılı yazıları ile; daha önce bilirkişi seçilenlerden bazılarının bilirkişilik yapamayacağı tespit edildiğinden, aynı mahalleler için yeniden bilirkişi tespiti istendiğinden; Akdoğan, Aşağıçanlı, Balcılar, Çukurca, Ortaköy, Semer, Üçbaş ve Yenice Mahalleleri için 1'er adet, Aksak ve Üyücek Mahalleleri için 2'şer adet Akçay ve Karşıyaka ile Güvem Mahalleleri için 6'şar adet 3402 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarında, kadastro ekibinde görev yapmak üzere, öncelikle tapulama/kadastro, 3402 Sayılı Kanun'un Ek-1, Ek-4, Ek-5 ve 22-a ve geçici 8.ç maddeleri gereğince yapılacak işlemlerde, 22-a uygulama ekibi ile birlikte görev yapmak üzere öncelikle tapulama veya kadastro çalışmalarında görev almış bilirkişilerden olmak üzere bilirkişi tespitinin yapılması hususu.

9- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2020 tarih ve 270665 sayılı yazısı ile; 06 KLG 83 plakalı 2001 model Mercedes Benz 0345 marka taşıtın Kızılcahamam Belediye Başkanlığına devredilmesi Bakanlık Makamının 17.12.2020 tarih ve 270646 sayılı onayı ile uygun görüldüğünden bahisle taşıtın, Kızılcahamam Belediye Başkanlığınca bedelsiz devir alınması ve Kızılcahamam Belediyesi kamu yararına tahsis edilerek haczedilememesi hususunun görüşülmesi.

10- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14, 74. ve 75. maddesi, 7061 Sayılı Kanun'un 85. maddesi, 6360 Sayılı Kanun, 6495 Sayılı Kanun'un 100. maddesi ve diğer ilgili kanunlar kapsamında zaman zaman ihtiyaçları nedeni ile Belediyemizden talepleri olan tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına gerektiğinde öğrencilere, Amatör Spor Kulüplerine, Dernek ve Vakıflara, İlçemiz Kızılcahamam'ın 109 mahallesinde bulunan mabetler (camii, mescit), Mahalle, Sosyal Tesis (köy konağı), mezarlık, çeşme, su kuyusu, su depoları gibi, mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim kurumları (ilk, orta, lise ve yüksekokul vs.) yurtlar, okul, pansiyon vb. umuma hizmet eden ihtiyacı olan yerlerin, tadilat, tamirat, bakım, onarım ve yapım işleri için Belediyemiz Bütçesinin el verdiği ölçüde 2021 yılında yardım yapılması hususunun görüşülmesi.

11- Dilek, temenniler ve kapanış.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakır escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort adıyaman escort afyon escort> ağrı escort aydın escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elazığ escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ısparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort
rulet sitelericasino sitelerikaçak iddaacanlı casino