(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 03.04.2013 - 21:07, Güncelleme: 03.04.2013 - 21:07

2012 yılı Belediye Faaliyet Raporuna Red

 

2012 yılı Belediye Faaliyet Raporuna Red

Kızılcahamam Belediyesi Nisan Ayı Belediye Meclis toplantısı önceki gün yapıldı.2012 yılı Belediye Başkanı yıllık faaliyet raporu okundu. Ak Partili meclis üyelerinin tamamının red oyu kullandığı Faaliyet raporu MHP li Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi
Kızılcahamam Belediyesi Nisan Ayı Belediye Meclis toplantısı önceki gün yapıldı.2012 yılı Belediye Başkanı yıllık faaliyet raporu okundu. Ak Partili meclis üyelerinin tamamının red oyu kullandığı Faaliyet raporu MHP li Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. 2012 yılında Kızılcahamam Belediyesinin karnesi durumundaki raporların görüşüldüğü bu mecliste alınan kararlar ve 2012 Faaliyet raporunu yayınlıyoruz. - Belediye Meclis üyeleri arasından bir yıllığına İlyas Yılmaz ve Hasan Hüseyin Ersoy seçildi. - İsmet paşa mahallesinde 731, 732, 733, 734, 735, 736 ve 737 adaların toplamı olan 13,7 Ha alanın kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bura’da mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 731 ada üzerine üç bloktan oluşan toplu konut yapılması için karar alındı. - Soğuksu girişinde 207 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planında değişiklik yapıldı. Burada yapılan uygulama eski haline tekrar döndürülmesi imar komisyonuna havale edildi. - 25.02.2013 tarih ve 30 sayılı meclis kararı ile Belediye tarafından yapılan projelerin hayata geçirilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasına karar verilmişti. Bununla ilgli olarak Köprü Giydirme, Kadir bey Parkı Düzenleme Projesi, Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi ve Hamam Projesi ile ilgili olarak İller Bankasından 7 milyon TL kredi kullanılmıştı. Bu kez İller bankasından kredi kullanılamadığı için iller bankasının anlaşmalı olduğu bankalardan spor kompleksi yapılmak üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun Ünal’a 2 milyon 500 bin TL kredi kullanılması için yetki verildi - Yenice Mahallesinde kâin 396 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda değişiklik yapıldı.(Tepebaşı camii karşısında yapılan inşaat ve park arasında değişiklik)  DENETLEME RAPORU Kızılcahamam Belediye meclisinin 03.01.2013 tarihli toplantısında almış olduğu 1 sayılı karar gereğince Denetleme komisyonuna seçilen Mehmet Salih Uslucan, Hasan Hüseyin Ersoy ve Sefer Akyer M.Salih Uslucan’ın komisyon başkanlığında yaptığı çalışma neticesinde 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ait evraklar ve dosyaların tek tek incelenmesi sonucunda Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca, Jakuziler, Soğuksu Termal Otel, Pansiyon Evleri, Su Tahakkuk ve Tahsil Şefliği, Emlak ve Çevre Temizlik Servisi, Tahakkuk Tahsil Şefliği, Otobüs Birimi, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Mezbaha sorumluluğundan gelen evraklar incelenerek, yapılan denetimler neticesinde 2012 yılı Kızılcahamam Denetleme Raporu hazırlanarak belediye meclisine sunuldu. 2012 yılı Kızılcahamam Belediyesi Gelir ve Giderleri YILLIK GELİR YILLIK GİDER 18.025.720,70 TL 19.068.302,31 TL 1 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.075.710,35  TL 2 Faiz Giderleri                           736.920,20 TL 3 Sermaye Giderleri                    2.010.970,84  TL 4 Sosyal Giderler                        458.408,27  TL 5 Sermaye ve Transferleri 1.492.768,67  TL   TOPLAM 14.774.778,33 TL     PERSONEL GİDERLERİ 3.688.247,91 TL   SOSYAL GÜVENLİK PİRİM ÖDEMESİ 605.276.07  TL   TOPLAM 4.293,523,98 TL         Kızılcahamam Belediyesince 2012 yılında Su: 377.724,40 TL, Emlak: 1.579,12 TL, Kiralar 1.000,00 TL      TOPLAM: 380.303.52 TL Mahsup Edilmiştir. İller Bankasından 2012 yılında Belediye’ye gönderilen 4.596.799,86 TL toplam para ile 1 Adet Belediye İşçisi 2 adet Jeotermal işçisi    TAHAKKUK VE TAHSİL ŞEFLİĞİ TARAFINDAN TOPLANAN PARALARA KİRA GELİRLERİ Kişi Sayısı Tahakkuk Tahsilât Kalan Bakiye 211 1.860.406 TL                 1.029.702. TL                  830.704 TL İLAN VE REKLAM VERGİSİ GELİRLERİ Kişi Sayısı                     Tahakkuk  Tahsilât Kalan Bakiye 348 49.517 TL 34.203 TL 15.315 TL PARA CEZALARI Kişi Sayısı                     Tahakkuk Tahsilât Kalan Bakiye 41 124.420 TL                      76.986 TL                   47.434 TL ARSA SATIŞLARI Kişi Sayısı                     Tahakkuk Tahsilât Kalan Bakiye 17 536.354 TL                       262.622 TL                  273.731 TL Diğer hizmet gelirlerinden 4.932.157,28 TL tahsil elde edilmiştir. 2012 yılı Tahakkuk Şefliğince toplam 2.570.697 TL tahakkuk etmiş bunun 1.403.513 TL ‘si tahsil edilmiş 1.167.184 TL ‘si ise 2013 yılına kalmıştır. HAYVAN KESİMİ MUAYENE DENETLEME VE MEZBAHA HİZMETLERİ 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 1124 büyükbaş, 6181 küçükbaş hayvan olmak üzere Toplam 7.305 hayvan kesiminden toplam 75.865.00 TL gelir elde edilmiştir.   KONDİSYON MERKZİ 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında kondisyon merkezinde Baylar 12.666 TL Bayanlar 7.425 TL olup toplam 20.085 TL gelir elde edilmiş belediye tahakkuk tahsil şefliğinin diğer hizmet geliri hesabına yatırılmıştır. Kondisyon merkezinde 3 adet işçi 3 K şirketinden çalışmaktadır. BAYLAR: 12.666 TL                                            BAYANLAR: 7.425 TL   ÖZEL HALK OTOBÜSÜ Kızılcahamam Özel Halk otobüsü 2012 yılında 12.444 sefer yapmış olup. Yapılan bu seferlerden Kızılcahamam Belediyesi 87.108 TL gelir elde eilmiştir. Otobüs terminalinde 2 Belediye işçisi çalışmakta. SU TAHAKKUK TAHSİLÂT ŞEFLİĞİ Kızılcahamam Belediyesi Su Tahakkuk şefliği 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında yapmış olduğu tahsilât ve kalan borçları Abone Tipi                  Adedi: Mesken 9042 Ticarethane 574 İnşaat  65 Resmi Daire                   69 Şehit – Gazi                    12 Engelli 16 TOPLAM 9781   Tahsilat Toplamı Kredi Kartı Toplamı Bankaların Talim Ziraat-İş-Asya Mahsup Edilen 2012 yılı bankaya yatan havale tutarı 1.253.977.05 TL 120.546.84 TL 11.974.45 TL 377.724.40. TL 495.376.57 TL                       BORÇ: Su tahakkuk ve tahsilat şefliği tarafından abonelere ihbar ve kesmelerin uygulamasına rağmen borcunu ödemeyen abonelerin su borcu toplamı geçmiş yıllar da dahil olmak üzere  Kişi Sayısı Tahakkuk Tahsilât Takibe alınan alacak 2.395.814.09 TL 33.433.06 TL 1.959.446.83 TL 437.870.97 TL   BÜYÜK KAPLICA 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında 342.969 TL si Jakuzilerden, Büyük Kaplıcadan ise 1.129.119 TL olmak üzere Kızılcahamam Belediyesi 1.472.088 TL gelir elde etmiş, Gider ise 751.390 TL. dir. Belediye 2012 yılında Büyük Kaplıca ve Jakuzilerden 720.698 TL gelir elde edilmiş bu gelirim aylara göre dağılımı ise şöyle. SIRA AYLAR GELİR BAY BAYAN ÖZEL KABİN BAY BAYAN 1 OCAK 41,269   TL 4619 2255 2 ŞUBAT 39.102   TL 4266 2251 3 MART 61.159   TL 5848 2889 4 NİSAN 81.430   TL 7367 4265 5 MAYIS 87.003   TL 7437 4992 6 HAZİRAN 127.704 TL 9577 8666 7 TEMMÜZ 137.707 TL 9553 10.119 8 AĞUSTOS 146.828 TL 10572 10.403 9 EYLÜL 165.676 TL 11812 11.856 10 EKİM 103.166 TL 8718 6020 11 KASIM 68.495   TL 6124 3661 12 ARALIK 69.580   TL 6482 3458 TOPLAM  GELİR 1.129.119  TL 92.375 kişi 70.835 kişi           Büyük kaplıca bay ve bayanlar bölümünde Belediye işçisi 3 Adet, Jeotermal işçisi 11 adet 3 K şirket işçisi 13 adet olmak üzere toplam 27 adet işçi 2 verdiye halinde çalışmakta.                        KÜÇÜK KAPLICA 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Küçük Kaplıcadan Kızılcahamam Belediyesi Gelir 994.666 TL, Gider ise 636.588 TL olup küçük kaplıcada 2012 yılında 358.078 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle. SIRA AYLAR GELİR BAY BAYAN ÖZEL KABİN BAY BAYAN 1 OCAK 54.461   TL 5389 2582 2 ŞUBAT 53.911   TL 5732 2484 3 MART 79.025   TL 6388 2752 4 NİSAN 89.113   TL 6779 3382 5 MAYIS 88.688   TL 6742 3478 6 HAZİRAN 105.485 TL 7340 4458 7 TEMMÜZ 130.486 TL 8534 5809 8 AĞUSTOS 99.778   TL 6580 4252 9 EYLÜL 93.583   TL 6263 4018 10 EKİM 79.719   TL 5887 2983 11 KASIM 60.334   TL 4978 1890 12 ARALIK 63.083   TL 5265 1989 TOPLAM GELİR 994.666 TL 75.877 kişi 40.077 kişi GİDER 636.588 TL 358,078   Küçük kaplıca bay bayan ve özel kabinlerde Belediye İşçisi 4 adet, Jeotermal işçisi 8 Adet, 3 K şirketi 13 Adet olmak üzere toplam 25 Adet işçi ile vardiya halinde çalışmaktadır.   JAKUZİLER 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Jakuzilerden Kızılcahamam Belediyesi 342.969 TL gelir elde etmiş bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle   SIRA AYLAR GELİRLER TOPLAMI 1 OCAK 18.808   TL 2 ŞUBAT 19.220   TL 3 MART 25.352   TL 4 NİSAN 28.270   TL 5 MAYIS 28.650   TL 6 HAZİRAN 32.796   TL 7 TEMMÜZ 37.680   TL 8 AĞUSTOS 32.003 TL 9 EYLÜL 36.875   TL 10 EKİM 33.144   TL 11 KASIM 24.656   TL 12 ARALIK 25.515   TL   TOPLAM 342.969 TL Jakuzilerde 3 jeotermal ve 2 de 3 K şirketi olmak üzere 5 işçi vardiya halinde çalışmakta                                                     SOĞUKSU TERMAL OTEL 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Soğuksu Termal Otelden Kızılcahamam Belediyesi 356.625 TL gelir.  Gider ise 275.036 TL dir. 2012 yılında 81.589 TL gelir elde etmiş bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle SIRA AYLAR GELİRLER TOPLAMI 1 OCAK 9,745   TL 2 ŞUBAT 8,360   TL 3 MART 4,250   TL 4 NİSAN 8,345   TL 5 MAYIS 8,080   TL 6 HAZİRAN 12,895 TL 7 TEMMÜZ 13,845 TL 8 AĞUSTOS 9,190   TL 9 EYLÜL 24,350 TL 10 EKİM 19,010 TL 11 KASIM 18,780 TL 12 ARALIK 9,870   TL   TOPLAM 146.750 TL MNT Anotolya Bir Yıllık Kira Bedeli 209,875 TL GENEL TOPLAM 356.625  TL MNT Anotolya Firmasından Otel Kirası olarak alınan: 209.875 TL tahakkuk servisinin çeşitli gelir hesabına yatırılmıştır.Soğuksu Termal Otelde 1 Adet jeotermal İşçisi, 11 Adet 3 K temizlik Şirketi işçisi olmak üzere toplam 12 işçi vardiyalı olarak çalışmakta.   PANSİYON EVLERİ 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Pansiyon Evlerinden Kızılcahamam Belediyesi Gelir 438.714 TL. Gider 338.738 TL dir. 2012 yılında 99,976 TL gelir elde etmiştir. elde etmiş olduğu bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle SIRA AYLAR GELİRLER TOPLAMI 1 OCAK 21.439   TL 2 ŞUBAT 15.675   TL 3 MART 17.640   TL 4 NİSAN 35.275   TL 5 MAYIS 27.230   TL 6 HAZİRAN 55.645   TL 7 TEMMÜZ 77.725   TL 8 AĞUSTOS 49.220   TL 9 EYLÜL 58.880   TL 10 EKİM 35.575   TL 11 KASIM 21.655   TL 12 ARALIK 22.755   TL   TOPLAM 438.714  TL Tesislerde 2 Belediye işçisi 5 jeotermal işçisi ve 3 kişide 3 K temizlik şirketi olmak üzere toplam 10 işçi vardiyalı olarak görev yapmaktadır.
Kızılcahamam Belediyesi Nisan Ayı Belediye Meclis toplantısı önceki gün yapıldı.2012 yılı Belediye Başkanı yıllık faaliyet raporu okundu. Ak Partili meclis üyelerinin tamamının red oyu kullandığı Faaliyet raporu MHP li Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi

Kızılcahamam Belediyesi Nisan Ayı Belediye Meclis toplantısı önceki gün yapıldı.2012 yılı Belediye Başkanı yıllık faaliyet raporu okundu. Ak Partili meclis üyelerinin tamamının red oyu kullandığı Faaliyet raporu MHP li Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

2012 yılında Kızılcahamam Belediyesinin karnesi durumundaki raporların görüşüldüğü bu mecliste alınan kararlar ve 2012 Faaliyet raporunu yayınlıyoruz.

- Belediye Meclis üyeleri arasından bir yıllığına İlyas Yılmaz ve Hasan Hüseyin Ersoy seçildi.

- İsmet paşa mahallesinde 731, 732, 733, 734, 735, 736 ve 737 adaların toplamı olan 13,7 Ha alanın kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bura’da mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 731 ada üzerine üç bloktan oluşan toplu konut yapılması için karar alındı.

- Soğuksu girişinde 207 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planında değişiklik yapıldı. Burada yapılan uygulama eski haline tekrar döndürülmesi imar komisyonuna havale edildi.

- 25.02.2013 tarih ve 30 sayılı meclis kararı ile Belediye tarafından yapılan projelerin hayata geçirilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasına karar verilmişti.

Bununla ilgli olarak Köprü Giydirme, Kadir bey Parkı Düzenleme Projesi, Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi ve Hamam Projesi ile ilgili olarak İller Bankasından 7 milyon TL kredi kullanılmıştı. Bu kez İller bankasından kredi kullanılamadığı için iller bankasının anlaşmalı olduğu bankalardan spor kompleksi yapılmak üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun Ünal’a 2 milyon 500 bin TL kredi kullanılması için yetki verildi

- Yenice Mahallesinde kâin 396 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda değişiklik yapıldı.(Tepebaşı camii karşısında yapılan inşaat ve park arasında değişiklik)

 DENETLEME RAPORU

Kızılcahamam Belediye meclisinin 03.01.2013 tarihli toplantısında almış olduğu 1 sayılı karar gereğince Denetleme komisyonuna seçilen Mehmet Salih Uslucan, Hasan Hüseyin Ersoy ve Sefer Akyer M.Salih Uslucan’ın komisyon başkanlığında yaptığı çalışma neticesinde 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ait evraklar ve dosyaların tek tek incelenmesi sonucunda

Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca, Jakuziler, Soğuksu Termal Otel, Pansiyon Evleri, Su Tahakkuk ve Tahsil Şefliği, Emlak ve Çevre Temizlik Servisi, Tahakkuk Tahsil Şefliği, Otobüs Birimi, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Mezbaha sorumluluğundan gelen evraklar incelenerek, yapılan denetimler neticesinde 2012 yılı Kızılcahamam Denetleme Raporu hazırlanarak belediye meclisine sunuldu.

2012 yılı Kızılcahamam Belediyesi Gelir ve Giderleri

YILLIK GELİR

YILLIK GİDER

18.025.720,70 TL

19.068.302,31 TL

1

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

10.075.710,35  TL

2

Faiz Giderleri                          

736.920,20 TL

3

Sermaye Giderleri                   

2.010.970,84  TL

4

Sosyal Giderler                       

458.408,27  TL

5

Sermaye ve Transferleri

1.492.768,67  TL

 

TOPLAM

14.774.778,33 TL

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.688.247,91 TL

 

SOSYAL GÜVENLİK PİRİM ÖDEMESİ

605.276.07  TL

 

TOPLAM

4.293,523,98 TL

       

Kızılcahamam Belediyesince 2012 yılında Su: 377.724,40 TL, Emlak: 1.579,12 TL, Kiralar 1.000,00 TL

     TOPLAM: 380.303.52 TL Mahsup Edilmiştir.

İller Bankasından 2012 yılında Belediye’ye gönderilen 4.596.799,86 TL toplam para ile 1 Adet Belediye İşçisi 2 adet Jeotermal işçisi

   TAHAKKUK VE TAHSİL ŞEFLİĞİ TARAFINDAN TOPLANAN PARALARA

KİRA GELİRLERİ

Kişi Sayısı

Tahakkuk

Tahsilât

Kalan Bakiye

211

1.860.406 TL                

1.029.702. TL                 

830.704 TL

İLAN VE REKLAM VERGİSİ GELİRLERİ

Kişi Sayısı                    

Tahakkuk 

Tahsilât

Kalan Bakiye

348

49.517 TL

34.203 TL

15.315 TL

PARA CEZALARI

Kişi Sayısı                    

Tahakkuk

Tahsilât

Kalan Bakiye

41

124.420 TL                     

76.986 TL                  

47.434 TL

ARSA SATIŞLARI

Kişi Sayısı                    

Tahakkuk

Tahsilât

Kalan Bakiye

17

536.354 TL                      

262.622 TL                 

273.731 TL

Diğer hizmet gelirlerinden 4.932.157,28 TL tahsil elde edilmiştir. 2012 yılı Tahakkuk Şefliğince toplam 2.570.697 TL tahakkuk etmiş bunun 1.403.513 TL ‘si tahsil edilmiş 1.167.184 TL ‘si ise 2013 yılına kalmıştır.

HAYVAN KESİMİ MUAYENE DENETLEME VE MEZBAHA HİZMETLERİ

01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 1124 büyükbaş, 6181 küçükbaş hayvan olmak üzere Toplam 7.305 hayvan kesiminden toplam 75.865.00 TL gelir elde edilmiştir.

 

KONDİSYON MERKZİ

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında kondisyon merkezinde Baylar 12.666 TL Bayanlar 7.425 TL olup toplam 20.085 TL gelir elde edilmiş belediye tahakkuk tahsil şefliğinin diğer hizmet geliri hesabına yatırılmıştır. Kondisyon merkezinde 3 adet işçi 3 K şirketinden çalışmaktadır.

BAYLAR: 12.666 TL                                            BAYANLAR: 7.425 TL

 

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ

Kızılcahamam Özel Halk otobüsü 2012 yılında 12.444 sefer yapmış olup. Yapılan bu seferlerden Kızılcahamam Belediyesi 87.108 TL gelir elde eilmiştir. Otobüs terminalinde 2 Belediye işçisi çalışmakta.

SU TAHAKKUK TAHSİLÂT ŞEFLİĞİ

Kızılcahamam Belediyesi Su Tahakkuk şefliği 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında yapmış olduğu tahsilât ve kalan borçları

Abone Tipi                 

Adedi:

Mesken

9042

Ticarethane

574

İnşaat 

65

Resmi Daire                  

69

Şehit – Gazi                   

12

Engelli

16

TOPLAM

9781

 

Tahsilat Toplamı

Kredi Kartı Toplamı

Bankaların Talim

Ziraat-İş-Asya

Mahsup Edilen

2012 yılı bankaya yatan havale tutarı

1.253.977.05 TL

120.546.84 TL

11.974.45 TL

377.724.40. TL

495.376.57 TL

                     

BORÇ:

Su tahakkuk ve tahsilat şefliği tarafından abonelere ihbar ve kesmelerin uygulamasına rağmen borcunu ödemeyen abonelerin su borcu toplamı geçmiş yıllar da dahil olmak üzere 

Kişi Sayısı

Tahakkuk

Tahsilât

Takibe alınan alacak

2.395.814.09 TL

33.433.06 TL

1.959.446.83 TL

437.870.97 TL

 

BÜYÜK KAPLICA

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında 342.969 TL si Jakuzilerden, Büyük Kaplıcadan ise 1.129.119 TL olmak üzere Kızılcahamam Belediyesi 1.472.088 TL gelir elde etmiş, Gider ise 751.390 TL. dir. Belediye 2012 yılında Büyük Kaplıca ve Jakuzilerden 720.698 TL gelir elde edilmiş bu gelirim aylara göre dağılımı ise şöyle.

SIRA

AYLAR

GELİR BAY BAYAN ÖZEL KABİN

BAY

BAYAN

1

OCAK

41,269   TL

4619

2255

2

ŞUBAT

39.102   TL

4266

2251

3

MART

61.159   TL

5848

2889

4

NİSAN

81.430   TL

7367

4265

5

MAYIS

87.003   TL

7437

4992

6

HAZİRAN

127.704 TL

9577

8666

7

TEMMÜZ

137.707 TL

9553

10.119

8

AĞUSTOS

146.828 TL

10572

10.403

9

EYLÜL

165.676 TL

11812

11.856

10

EKİM

103.166 TL

8718

6020

11

KASIM

68.495   TL

6124

3661

12

ARALIK

69.580   TL

6482

3458

TOPLAM  GELİR

1.129.119  TL

92.375 kişi

70.835 kişi

 

 

 

 

 

Büyük kaplıca bay ve bayanlar bölümünde Belediye işçisi 3 Adet, Jeotermal işçisi 11 adet 3 K şirket işçisi 13 adet olmak üzere toplam 27 adet işçi 2 verdiye halinde çalışmakta.                     

 

KÜÇÜK KAPLICA

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Küçük Kaplıcadan Kızılcahamam Belediyesi Gelir 994.666 TL, Gider ise 636.588 TL olup küçük kaplıcada 2012 yılında 358.078 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle.

SIRA

AYLAR

GELİR BAY BAYAN ÖZEL KABİN

BAY

BAYAN

1

OCAK

54.461   TL

5389

2582

2

ŞUBAT

53.911   TL

5732

2484

3

MART

79.025   TL

6388

2752

4

NİSAN

89.113   TL

6779

3382

5

MAYIS

88.688   TL

6742

3478

6

HAZİRAN

105.485 TL

7340

4458

7

TEMMÜZ

130.486 TL

8534

5809

8

AĞUSTOS

99.778   TL

6580

4252

9

EYLÜL

93.583   TL

6263

4018

10

EKİM

79.719   TL

5887

2983

11

KASIM

60.334   TL

4978

1890

12

ARALIK

63.083   TL

5265

1989

TOPLAM GELİR

994.666 TL

75.877 kişi

40.077 kişi

GİDER

636.588 TL

358,078

 

Küçük kaplıca bay bayan ve özel kabinlerde Belediye İşçisi 4 adet, Jeotermal işçisi 8 Adet, 3 K şirketi 13 Adet olmak üzere toplam 25 Adet işçi ile vardiya halinde çalışmaktadır.

 

JAKUZİLER

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Jakuzilerden Kızılcahamam Belediyesi 342.969 TL gelir elde etmiş bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle

 

SIRA

AYLAR

GELİRLER TOPLAMI

1

OCAK

18.808   TL

2

ŞUBAT

19.220   TL

3

MART

25.352   TL

4

NİSAN

28.270   TL

5

MAYIS

28.650   TL

6

HAZİRAN

32.796   TL

7

TEMMÜZ

37.680   TL

8

AĞUSTOS

32.003 TL

9

EYLÜL

36.875   TL

10

EKİM

33.144   TL

11

KASIM

24.656   TL

12

ARALIK

25.515   TL

 

TOPLAM

342.969 TL

Jakuzilerde 3 jeotermal ve 2 de 3 K şirketi olmak üzere 5 işçi vardiya halinde çalışmakta                                                  

 

SOĞUKSU TERMAL OTEL

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Soğuksu Termal Otelden Kızılcahamam Belediyesi 356.625 TL gelir.  Gider ise 275.036 TL dir. 2012 yılında 81.589 TL gelir elde etmiş bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle

SIRA

AYLAR

GELİRLER TOPLAMI

1

OCAK

9,745   TL

2

ŞUBAT

8,360   TL

3

MART

4,250   TL

4

NİSAN

8,345   TL

5

MAYIS

8,080   TL

6

HAZİRAN

12,895 TL

7

TEMMÜZ

13,845 TL

8

AĞUSTOS

9,190   TL

9

EYLÜL

24,350 TL

10

EKİM

19,010 TL

11

KASIM

18,780 TL

12

ARALIK

9,870   TL

 

TOPLAM

146.750 TL

MNT Anotolya Bir Yıllık Kira Bedeli

209,875 TL

GENEL TOPLAM

356.625  TL

MNT Anotolya Firmasından Otel Kirası olarak alınan: 209.875 TL tahakkuk servisinin çeşitli gelir hesabına yatırılmıştır.Soğuksu Termal Otelde 1 Adet jeotermal İşçisi, 11 Adet 3 K temizlik Şirketi işçisi olmak üzere toplam 12 işçi vardiyalı olarak çalışmakta.

 

PANSİYON EVLERİ

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Pansiyon Evlerinden Kızılcahamam Belediyesi Gelir 438.714 TL. Gider 338.738 TL dir. 2012 yılında 99,976 TL gelir elde etmiştir. elde etmiş olduğu bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle

SIRA

AYLAR

GELİRLER TOPLAMI

1

OCAK

21.439   TL

2

ŞUBAT

15.675   TL

3

MART

17.640   TL

4

NİSAN

35.275   TL

5

MAYIS

27.230   TL

6

HAZİRAN

55.645   TL

7

TEMMÜZ

77.725   TL

8

AĞUSTOS

49.220   TL

9

EYLÜL

58.880   TL

10

EKİM

35.575   TL

11

KASIM

21.655   TL

12

ARALIK

22.755   TL

 

TOPLAM

438.714  TL

Tesislerde 2 Belediye işçisi 5 jeotermal işçisi ve 3 kişide 3 K temizlik şirketi olmak üzere toplam 10 işçi vardiyalı olarak görev yapmaktadır.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.