(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 03.06.2013 - 20:25, Güncelleme: 03.06.2013 - 20:25

Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

 

Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

Kızılcahamam Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı 04.03.2013 pazartesi günü saat 10:00'da Belediyemiz Jakuziler üstünde bulunan Meclis Toplantı salonunda yapıldı.
  Kızılcahamam Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı 04.03.2013 pazartesi günü saat 10:00'da Belediyemiz Jakuziler üstünde bulunan Meclis Toplantı salonunda yapıldı. Yapılan meclis toplantısında daha önce gündeme alınan 10 madde ile meclis toplantısında dile getirilen gündem dışı 8 madde görüşüldü.Kızılcahamam Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısında alınan kararları Kızılcahamamhaber farkı ile yayınlıyoruz işte meclisin aldığı kararlar . Kızılcahamam Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı. G Ü N D EM   1- Yoklama ve Açılış, 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 3- Belediyemizde çalışmakta olan Zabıta Memurlarına 2013 yılında ödenecek maktu fazla     Çalışma ücretinin görüşülmesi,   Aylık fazla çalışma ücreti 209 TL ödenmesine karar verildi. 4- Belediyemiz T.H. Sınıfında münhal bulunan 5. derece Tekniker kadrosu karşılığı 5393 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi ve 657 Sayılı Kanun’un 4/B Maddesine göre bir Teknikerin  Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmasının görüşülmesi, 5- Enerjisa tarafından Belediyemize verilen 07.02.2013 Tarih ve 100013-2004979 Sayılı yazı ile talep edilen Karşıyaka Mahallesi, Selahattin DİNÇER Sitesi yanında bulunan ve bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla trafonun 209 ada 1 parsel sayılı taşınmaz  üzerinde ekli imar planında gösterilen alana taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi,    6- Enerjisa tarafından Belediyemize verilen 01.02.2013 Tarih ve 100013-3993 Sayılı yazı ile talep edilen Akçay Mahallesi, Gençlik Caddesi üzerinde 530 ada 1 parsel sayılı taşınmaz malın güney-batısında bulunan park alanında ekli imar planında gösterilen alana yapılma  sına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi 7- İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kain mülkiyeti Belediyemize ait 665 ada  7 parsel sayılı 8054 M2 miktarındaki imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak ayrılmış olan taşınmaz malın yapılaşma şartlarının emsal: 2.00 h.max: serbest  Olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi,     Madde görüşülerek emsal: 2.00 olarak artırılmasına karar verildi. Burada bir şahsın      yurt yapmak istediği ve buranın satılacağı ifade ediliyor. 8- Belediyemiz Meclisinin 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli  imar planında 255, 256, 260 ve 261 sayılı adalarda İlçemizin turizm İlçesi olması nedeniyle bazı imar adalarında turizme ve konuta yönelik tercihli kullanım alanına yapılmasına ait imar plan değişikliğine ilişkin 03.01.2013 Tarih ve 12 Sayılı Meclis Kararı ile  İncelenmek üzere “İmar Komisyonu”na sevk edilen İmar Komisyonu raporunun görü şülmesi,    Eda Otel arkasında bulunan parseller üzerine sadece konut yapılabiliyordu. Yapılan bu değişiklikle bu adalar üzerinde taşınmazı olan şahıslar buraları ticarethane olarak’ta kullanabilecekler. 9- Belediyemiz Meclisinin 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli  imar planında plan notlarına ilişkin yapılan değişikliğe ait plan not paftasında yapılan değişikliğe ilişkin 03.01.2013 Tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı ile incelenmek üzere  “İmar Komisyonu”na sevk edilen İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi          Muhittin camii arkasında bulunan ve geçtiğimiz dönem gündeme gelen, fakat fazla kat verilmediği için inşaatı duran taşınmaz ile ilgili olarak meclis kararını verdi. Ada bütününe uygulanması durumunda buradaki adanın emsal değeri % 10 artırılarak 5 kattan 8 kata çıkartıldı. 10- 26 Şubat 1992 tarihinde Kardeş Devlet Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinde Hocalı Kasabasında 21 yıl önce Ermeniler tarafından yapılan soykırımın görüşülmesi   G Ü N D E M  DIŞI  MADDELER 1- İlçemiz Kızılcahamam İsmet paşa Mahallesinde Çağnı deresi Mevkiinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikli Yapılacak imar sonucunda Çağnı dersinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi yapılmak üzere 16 dönüm yer ayrılması imar düzenlemesi yapılmasına karar verilerek konu imar komisyonuna sevk edildi 2- İlçemiz Kızılcahamam Sanayi sitesinde bulunan Mezbaha Binası yakınlarında mülkiyeti Belediye’ye ait bir arsada soğuk hava deposu yaptırılmasına ve bu amaçla 10 yıllığına kiraya verilmesi hususu Mezbaha yanına soğuk hava deposu yaptırmak isteyen bir müteşebbisin yap-işlet- devret modeliyle yaptırılmasına karar verildi. Soğuk hava deposunu yapacak müteşebbis burayı 10 yıl işletecek. 3- Kızılcahamam Doğalgaz A.Ş.nin dağıtımda kullanacağı regülatör yerlerinin görüşülmesi Doğalgaz dağıtımı için Kızılcahamam’ın değişik bölgelerine 9 adet 4x4 metre çapında regülatör yerinin verilmesine ve bu alanların Kızılcahamam Doğalgaz A.Ş. adına tahsisiyle birlikte bu alanların imar planına işlenmesine karar verildi. 4- Yenice Mahallesi 505 ada 2 parsel ve 507 ada 11 ve 13 parseller üzerinde bulunan Osmanlı Kooperatifinin mevzuata uymayan parselleri görüşüldü. Osmanlı Kooperatifi olarak bilinen D-750 karayolu altında bulunan bloklarda 1 bodrum, 1 zemin ve 4 normal kat ruhsatı verildiği ancak binaların 1 zemin ve 5 normal kat olarak yapılan, yapılırken sorun çıkmayan sonra belediyeden iskan alamayan bu bloklarda Belediye imar komisyonu parseller üzerindeki binaların ruhsat ve eki projelerine uygun hale getirilmesine karar verdi.  5- Yenice mahallesinde Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 154 ada 807 parselin görüşülmesi  Tedaş’ın yanındaki 154 ada 807 parsel resmi kurum arsasının yeşil alan (park) yapılması. 6- Yenice Mahallesinde 523 ada 1 nolu parselde imar plan değişikliği Yenice Mahallesi Soğuksu termal Otel üzerinde bulunan Mülkiyeti Yakup Keleşe ait arsada otel yapılacak olması dolayısı ile daha önce yapılan imar uygulamasının eski haline getirilmesine karar verildi. 7- 22-23-24 Mart 2013 tarihlerinde Yunanistan’ın Midilli adasında bulunan Jeopark alanının incelenmesine gidecek heyet için meclis kararı alınması Konu görüşüldü ve Yunanistan’ın Midilli adasında bulunan Jeoparka 22-23-24 Mart 2013 tarihleri arasında belediyenin belirleyeceği meclis üyelerinden oluşan bir heyetin üç günlük gezi yapılmasına 8- İmam hatip yanında bulunan alana yapılacak spor kompleksine Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilmesi hususu Ak Partili Belediye Meclis üyeleri tarafından verilen teklif ile Kızılcahamam Belediyesi tarafından yapılacak Spor Kompleksine Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilmesi belediye meclisince kabul edildi.
Kızılcahamam Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı 04.03.2013 pazartesi günü saat 10:00'da Belediyemiz Jakuziler üstünde bulunan Meclis Toplantı salonunda yapıldı.

 

Kızılcahamam Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı 04.03.2013 pazartesi günü saat 10:00'da Belediyemiz Jakuziler üstünde bulunan Meclis Toplantı salonunda yapıldı.

Yapılan meclis toplantısında daha önce gündeme alınan 10 madde ile meclis toplantısında dile getirilen gündem dışı 8 madde görüşüldü.Kızılcahamam Belediye Meclisinin Mart ayı toplantısında alınan kararları Kızılcahamamhaber farkı ile yayınlıyoruz işte meclisin aldığı kararlar .

Kızılcahamam Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı.

G Ü N D EM  

1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemizde çalışmakta olan Zabıta Memurlarına 2013 yılında ödenecek maktu fazla

    Çalışma ücretinin görüşülmesi, 

 Aylık fazla çalışma ücreti 209 TL ödenmesine karar verildi.

4- Belediyemiz T.H. Sınıfında münhal bulunan 5. derece Tekniker kadrosu karşılığı 5393 Sayılı Kanun’un 49. Maddesi ve 657 Sayılı Kanun’un 4/B Maddesine göre bir Teknikerin  Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmasının görüşülmesi,

5- Enerjisa tarafından Belediyemize verilen 07.02.2013 Tarih ve 100013-2004979 Sayılı yazı ile talep edilen Karşıyaka Mahallesi, Selahattin DİNÇER Sitesi yanında bulunan ve bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla trafonun 209 ada 1 parsel sayılı taşınmaz  üzerinde ekli imar planında gösterilen alana taşınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi,   

6- Enerjisa tarafından Belediyemize verilen 01.02.2013 Tarih ve 100013-3993 Sayılı yazı ile talep edilen Akçay Mahallesi, Gençlik Caddesi üzerinde 530 ada 1 parsel sayılı taşınmaz malın güney-batısında bulunan park alanında ekli imar planında gösterilen alana yapılma  sına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi

7- İlçemiz Kızılcahamam İsmetpaşa Mahallesinde kain mülkiyeti Belediyemize ait 665 ada  7 parsel sayılı 8054 M2 miktarındaki imar planında Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak ayrılmış olan taşınmaz malın yapılaşma şartlarının emsal: 2.00 h.max: serbest  Olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

    Madde görüşülerek emsal: 2.00 olarak artırılmasına karar verildi. Burada bir şahsın      yurt yapmak istediği ve buranın satılacağı ifade ediliyor.

8- Belediyemiz Meclisinin 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli  imar planında 255, 256, 260 ve 261 sayılı adalarda İlçemizin turizm İlçesi olması nedeniyle bazı imar adalarında turizme ve konuta yönelik tercihli kullanım alanına yapılmasına ait imar plan değişikliğine ilişkin 03.01.2013 Tarih ve 12 Sayılı Meclis Kararı ile  İncelenmek üzere “İmar Komisyonu”na sevk edilen İmar Komisyonu raporunun görü şülmesi,

   Eda Otel arkasında bulunan parseller üzerine sadece konut yapılabiliyordu. Yapılan bu değişiklikle bu adalar üzerinde taşınmazı olan şahıslar buraları ticarethane olarak’ta kullanabilecekler.

9- Belediyemiz Meclisinin 07.02.2012 Tarih ve 22 Sayılı Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli  imar planında plan notlarına ilişkin yapılan değişikliğe ait plan not paftasında yapılan değişikliğe ilişkin 03.01.2013 Tarih ve 14 Sayılı Meclis Kararı ile incelenmek üzere  “İmar Komisyonu”na sevk edilen İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi    

     Muhittin camii arkasında bulunan ve geçtiğimiz dönem gündeme gelen, fakat fazla kat verilmediği için inşaatı duran taşınmaz ile ilgili olarak meclis kararını verdi. Ada bütününe uygulanması durumunda buradaki adanın emsal değeri % 10 artırılarak 5 kattan 8 kata çıkartıldı.

10- 26 Şubat 1992 tarihinde Kardeş Devlet Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinde Hocalı Kasabasında 21 yıl önce Ermeniler tarafından yapılan soykırımın görüşülmesi

 

G Ü N D E M  DIŞI  MADDELER

1- İlçemiz Kızılcahamam İsmet paşa Mahallesinde Çağnı deresi Mevkiinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikli

Yapılacak imar sonucunda Çağnı dersinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi yapılmak üzere 16 dönüm yer ayrılması imar düzenlemesi yapılmasına karar verilerek konu imar komisyonuna sevk edildi

2- İlçemiz Kızılcahamam Sanayi sitesinde bulunan Mezbaha Binası yakınlarında mülkiyeti Belediye’ye ait bir arsada soğuk hava deposu yaptırılmasına ve bu amaçla 10 yıllığına kiraya verilmesi hususu

Mezbaha yanına soğuk hava deposu yaptırmak isteyen bir müteşebbisin yap-işlet- devret modeliyle yaptırılmasına karar verildi. Soğuk hava deposunu yapacak müteşebbis burayı 10 yıl işletecek.

3- Kızılcahamam Doğalgaz A.Ş.nin dağıtımda kullanacağı regülatör yerlerinin görüşülmesi

Doğalgaz dağıtımı için Kızılcahamam’ın değişik bölgelerine 9 adet 4x4 metre çapında regülatör yerinin verilmesine ve bu alanların Kızılcahamam Doğalgaz A.Ş. adına tahsisiyle birlikte bu alanların imar planına işlenmesine karar verildi.

4- Yenice Mahallesi 505 ada 2 parsel ve 507 ada 11 ve 13 parseller üzerinde bulunan Osmanlı Kooperatifinin mevzuata uymayan parselleri görüşüldü.

Osmanlı Kooperatifi olarak bilinen D-750 karayolu altında bulunan bloklarda 1 bodrum, 1 zemin ve 4 normal kat ruhsatı verildiği ancak binaların 1 zemin ve 5 normal kat olarak yapılan, yapılırken sorun çıkmayan sonra belediyeden iskan alamayan bu bloklarda Belediye imar komisyonu parseller üzerindeki binaların ruhsat ve eki projelerine uygun hale getirilmesine karar verdi.

 5- Yenice mahallesinde Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 154 ada 807 parselin görüşülmesi 

Tedaş’ın yanındaki 154 ada 807 parsel resmi kurum arsasının yeşil alan (park) yapılması.

6- Yenice Mahallesinde 523 ada 1 nolu parselde imar plan değişikliği

Yenice Mahallesi Soğuksu termal Otel üzerinde bulunan Mülkiyeti Yakup Keleşe ait arsada otel yapılacak olması dolayısı ile daha önce yapılan imar uygulamasının eski haline getirilmesine karar verildi.

7- 22-23-24 Mart 2013 tarihlerinde Yunanistan’ın Midilli adasında bulunan Jeopark alanının incelenmesine gidecek heyet için meclis kararı alınması

Konu görüşüldü ve Yunanistan’ın Midilli adasında bulunan Jeoparka 22-23-24 Mart 2013 tarihleri arasında belediyenin belirleyeceği meclis üyelerinden oluşan bir heyetin üç günlük gezi yapılmasına

8- İmam hatip yanında bulunan alana yapılacak spor kompleksine Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilmesi hususu

Ak Partili Belediye Meclis üyeleri tarafından verilen teklif ile Kızılcahamam Belediyesi tarafından yapılacak Spor Kompleksine Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilmesi belediye meclisince kabul edildi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.