(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 05.12.2017 - 09:40, Güncelleme: 05.12.2017 - 09:40

Aralık ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.

 

Aralık ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Aralık ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.
ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Belediye Meclisi, 2017 yılı Aralık ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 05 Aralık 2017 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki Meclis toplantı salonunda yapıldı.   G Ü N D E M                                 :         1- Yoklama ve Açılış, 2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 3- Belediyemiz Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -149- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören, Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan Kültür hazinelerinin araştırılması için Komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu’ raporunun görüşülmesi, 4- Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -150- Sayılı toplantısında; İlçemizde ki engellilerle ilgili envanter çalışmaları için komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu’ raporunun görüşülmesi, 5- Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -151- Sayılı toplantısında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN yüksek himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde yapılan toplantıyla, 2017 yılı ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ başlığıyla, ‘Türk Dili Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı genelgesine göre ; İlçemiz Kızılcahamam’da ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının, işyeri isim ve unvanlarının genelgeye aykırı olanlarının komisyon marifetiyle tespit edilerek rapor edilmesine karar verildiğinden, konuya ilişkin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu’ raporunun görüşülmesi, 6-Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -152- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahalleye dönüşen Bulak, Ayvacık, Karaağaç, Gökbel ve Dereneci Mahallelerinin eksiklerinin tespit edilmesi için Komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin ‘Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyon’ raporunun  görüşülmesi, 7-Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -156- Sayılı toplantısında; İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 142 Ada 176 Parsel sayılı mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesi ile Yaşar BEŞİKCİGİL ’e ait 740 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 340 m2 Belediye hissesine karşılık olarak, kendisine ait 142 Ada 17 parsel sayılı taşınmaz mal ile trampa yapmak talebinde bulunan Yaşar BEŞİKCİGİL’ in bu talebinin teknik ve imar yönünden incelenmek üzere Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ raporunun görüşülmesi, 8- Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -157- Sayılı toplantısında ; yine Belediyemiz Meclisinin 02.02.2017 Tarih ve -129- Sayılı kararı ile ; Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesi 154 Ada 520, 526, 527, 791, 895, 896, 898, 924, 1065, 807 ve 687 parsel sayılı taşınmaz malların bulunduğu imar adası üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği onaylanarak teklif alarak Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmasına karar verilmişti. Ancak; aradan geçen süre içerisinde söz konusu imar adası üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. Ve 16. Maddelerine göre imar düzenlemeleri yapıldığından dolayı, parsel numaralarında değişiklik olması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğünün 25.09.2017 Tarih ve 98127 Sayılı yazıları doğrultusunda, Meclis Kararının plan sınırları aynı kalmak üzere Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 154 Ada 791, 1065, 1063, 520, 521, 522, 526, 527, 814, 895, 896, 897, 898, 807 parseller ve 428 Ada 1 parsel ile 429 Ada 1,2,3 parsel sayılı taşınmaz malların bulunduğu İmar adalarını kapsayan alanlarda yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan, 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ise onaylanması için konunun teknik ve imar yönünden incelenmek üzere komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ raporunun görüşülmesi, 9- İlçemiz Yenice (Karşıyaka) Mahallesinde kain uygulama imar planında park alanı olarak ayrılan 344 ada 7 parsel sayılı 464,80 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz malın belediyemizce Ramazan GÜMÜŞ  ’ün yerine  park alanı olarak kullanılmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde kamulaştırma hususunun görüşülmesi, 10- Kızılcahamam Demirciören Mahallesinde kain 142 ada 6 parsel sayılı 115000 m2 yüzölçümlü ham toprak vasıflı taşınmaz mal üzerinde yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi, 11- Dilek,Temenniler ve Kapanış.  
Kızılcahamam Belediyesi Aralık ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Belediye Meclisi, 2017 yılı Aralık ayı Meclis toplantısını yapmak ve gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere, 05 Aralık 2017 tarihinde Salı günü saat: 10.00’da, Belediye Hizmet binası Başkanlık katındaki Meclis toplantı salonunda yapıldı.

 

G Ü N D E M                                 :       

 1- Yoklama ve Açılış,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Belediyemiz Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -149- Sayılı toplantısında; İlçemiz Bağören, Çeltikçi, Kızılcaköy ve Demirciören Mahallelerinde ortaya çıkarılmamış olan Kültür hazinelerinin araştırılması için Komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu’ raporunun görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -150- Sayılı toplantısında; İlçemizde ki engellilerle ilgili envanter çalışmaları için komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu’ raporunun görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -151- Sayılı toplantısında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’IN yüksek himayelerinde 15 Mart 2017 tarihinde yapılan toplantıyla, 2017 yılı ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ başlığıyla, ‘Türk Dili Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Başbakanlığımızın 2017/9 Sayılı genelgesine göre ; İlçemiz Kızılcahamam’da ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ diyerek ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının, işyeri isim ve unvanlarının genelgeye aykırı olanlarının komisyon marifetiyle tespit edilerek rapor edilmesine karar verildiğinden, konuya ilişkin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Eğitim Komisyonu’ raporunun görüşülmesi,

6-Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -152- Sayılı toplantısında; Köy iken Mahalleye dönüşen Bulak, Ayvacık, Karaağaç, Gökbel ve Dereneci Mahallelerinin eksiklerinin tespit edilmesi için Komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin ‘Kırsal Kalkınma ve Hizmet Götürme Komisyon’ raporunun  görüşülmesi,

7-Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -156- Sayılı toplantısında; İlçemiz Kızılcahamam Yenice Mahallesinde kain 142 Ada 176 Parsel sayılı mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesi ile Yaşar BEŞİKCİGİL ’e ait 740 m2 miktarındaki taşınmaz malda bulunan 340 m2 Belediye hissesine karşılık olarak, kendisine ait 142 Ada 17 parsel sayılı taşınmaz mal ile trampa yapmak talebinde bulunan Yaşar BEŞİKCİGİL’ in bu talebinin teknik ve imar yönünden incelenmek üzere Komisyona sevk edildiğinden, konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ raporunun görüşülmesi,

8- Belediye Meclisinin 02.11.2017 Tarih ve -157- Sayılı toplantısında ; yine Belediyemiz Meclisinin 02.02.2017 Tarih ve -129- Sayılı kararı ile ; Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesi 154 Ada 520, 526, 527, 791, 895, 896, 898, 924, 1065, 807 ve 687 parsel sayılı taşınmaz malların bulunduğu imar adası üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği onaylanarak teklif alarak Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulmasına karar verilmişti. Ancak; aradan geçen süre içerisinde söz konusu imar adası üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. Ve 16. Maddelerine göre imar düzenlemeleri yapıldığından dolayı, parsel numaralarında değişiklik olması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar ve Çevre Düzeni Planlama Şube Müdürlüğünün 25.09.2017 Tarih ve 98127 Sayılı yazıları doğrultusunda, Meclis Kararının plan sınırları aynı kalmak üzere Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice Mahallesinde kain 154 Ada 791, 1065, 1063, 520, 521, 522, 526, 527, 814, 895, 896, 897, 898, 807 parseller ve 428 Ada 1 parsel ile 429 Ada 1,2,3 parsel sayılı taşınmaz malların bulunduğu İmar adalarını kapsayan alanlarda yaptırılan ve ekte plan, bilgi ve belgeleri sunulan, 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesine sunulması ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ise onaylanması için konunun teknik ve imar yönünden incelenmek üzere komisyona sevk edildiğinden konuya ilişkin ‘İmar ve Bayındırlık Komisyon’ raporunun görüşülmesi,

9- İlçemiz Yenice (Karşıyaka) Mahallesinde kain uygulama imar planında park alanı olarak ayrılan 344 ada 7 parsel sayılı 464,80 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz malın belediyemizce Ramazan GÜMÜŞ  ’ün yerine  park alanı olarak kullanılmak üzere 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri çerçevesinde kamulaştırma hususunun görüşülmesi,

10- Kızılcahamam Demirciören Mahallesinde kain 142 ada 6 parsel sayılı 115000 m2 yüzölçümlü ham toprak vasıflı taşınmaz mal üzerinde yaptırılan ve ekte plan bilgi ve belgeleri sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planının teklif niteliğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmak üzere, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesi,

11- Dilek,Temenniler ve Kapanış.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.