(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 01.01.2012 - 23:13, Güncelleme: 01.01.2012 - 23:13

Türkiye'nin nüfusu yetmiş beş milyon oldu.

 

Türkiye'nin nüfusu yetmiş beş milyon oldu.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 74.724.269 kişidir
  Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir. Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır. Bu haber bülteninde, NVİGM’den alınan bilgilere dayalı olarak 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 2011 yılı sonuçlarına yer verilmektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 74.724.269 kişidir 2011 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.001.281 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (37.532.954 kişi) erkekler, % 49,8’ini (37.191.315 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır. 2011 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir 2011 yılında 81 ilden; 56’sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu azalmıştır. Ülke nüfusunun % 76,8’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır Toplam nüfusun % 76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 23,2’si (17.338.563 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul,en düşük olduğu il ise % 35 ile Ardahan’dır. Nüfusun % 18,2’si İstanbul’da ikamet etmektedir Toplam nüfusun % 18,2’si (13.624.240 kişi) İstanbul’da  ikamet  etmektedir. Bunu sırasıyla;      % 6,6 ile (4.890.893 kişi) Ankara, % 5,3 ile (3.965.232 kişi) İzmir, % 3,6 ile (2.652.126 kişi) Bursa, % 2,8 ile (2.108.805 kişi) Adana takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 76.724’tür.   Nüfusun yarısı 29,7 yaşından küçüktür Ülkemizde ortanca yaş 29,7’dir. Ortanca yaş erkeklerde 29,1 iken, kadınlarda 30,3’tür.İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 29,5; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 30,5’tir.    Nüfusun % 67,4’ü 15 ile 64 yaşları arasındadır 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus (50.346.979 kişi), toplam nüfusun % 67,4’ünü oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 25,3’ü (18.886.575 kişi) 0-14 yaş grubunda, % 7,3’ü ise (5.490.715 kişi) 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır. Türkiye’de kilometrekareye 97 kişi düşmektedir Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 97 kişidir. Bu sayı illerde 11 ile 2.622 kişi arasında değişmektedir. İstanbul ilinde bir kilometrekareye 2.622 kişi düşmektedir. Bunu sırasıyla; 443 kişi ile Kocaeli, 330 kişi ile İzmir, 257 kişi ile Gaziantep ve 254 kişi ile Bursa illeri izlemektedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 244’tür. EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ 2011 YILI  III. DÖNEM Türkiye İstatistik Kurumu, 2007 yılından beri evlenme ve boşanma istatistiklerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ni kullanarak yayımlamaktadır. 2010 yılından itibaren evlenme ve boşanma istatistikleri üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanmaya başlanmıştır. 2011 yılı III.Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ilişkin “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” sonuçlarına bu haber bülteninde yer verilmiştir. MERNİS’in dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle üçer aylık dönemler itibariyle açıklanan evlenme ve boşanma verileri, yıllık yayımlanacak olan haber bülteninde güncellenecektir. 2011 yılının III. Döneminde 184 750 çift evlenmiştir 2011 yılının III. Döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül), evlenme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 0,8 artarak 184 750’ye yükselmiştir. Evlenme sayısında en büyük artış % 4,6 ile Ege Bölgesi’nde gözlenirken, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde % 7,5’lik bir düşüş söz konusudur. İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,2’dir 2011 yılı III. Dönem verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,7, kadınlar için 23,5’dir. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaş farkı 3,2’dir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,7, kadınlarda 24,9 ile İstanbul Bölgesi’nde görülmektedir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,6, kadınlarda 22,1 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir. Tablo 1. Olay yerine göre evlenme sayısı ve ortalama ilk evlenme yaşı, III. Dönem  Olay yeri (İBBS 1. Düzey)   Evlenme sayısı Ortalama ilk evlenme yaşı Yaş farkı Erkek Kadın 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 TR Türkiye 183 355 184 750 26,5 26,7 23,3 23,5 3,2 3,2                   TR1 İstanbul 28 554 29 330 27,5 27,7 24,6 24,9 2,9 2,8 TR2 Batı Marmara 7 625 7 788 26,6 26,8 23,3 23,5 3,3 3,3 TR3 Ege 24 951 26 099 26,6 26,6 23,4 23,5 3,2 3,1 TR4 Doğu Marmara 15 856 16 538 26,8 26,9 23,6 23,8 3,2 3,1 TR5 Batı Anadolu 18 640 19 209 26,2 26,3 23,3 23,5 2,9 2,8 TR6 Akdeniz 23 201 23 499 26,7 26,9 23,2 23,4 3,5 3,5 TR7 Orta Anadolu 13 003 12 429 25,5 25,6 21,9 22,1 3,6 3,5 TR8 Batı Karadeniz 13 071 12 116 25,8 25,9 22,8 23,1 3,0 2,8 TR9 Doğu Karadeniz 6 463 6 069 27,0 27,2 23,6 23,9 3,4 3,3 TRA Kuzeydoğu Anadolu 5 773 5 341 26,7 26,7 22,6 22,7 4,1 4,0 TRB Ortadoğu Anadolu 8 772 8 680 26,6 26,7 23,0 23,2 3,6 3,5 TRC Güneydoğu Anadolu 17 446 17 652 26,0 26,0 22,7 22,7 3,3 3,3   2011 yılının III. Döneminde 25 858 çift boşanmıştır 2011 yılının III. Döneminde, boşanma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 4,2 artarak        25 858’e yükselmiştir. Boşanma sayısında en fazla artış % 24,6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözlenmiştir. Bu dönemde boşanma sayısında en fazla düşüş %13,1 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşmiştir. Tablo 2. Olay yerine göre boşanmalar, III. Dönem                Olay yeri                                     (İBBS 1. Düzey)   Boşanma sayısı ............................ Değişim 2010 2011   (%) TR Türkiye 24 805 25 858   4,2           TR1 İstanbul  5 187 5 679   9,5 TR2 Batı Marmara  1 314 1 307   -0,5 TR3 Ege  4 688 4 866   3,8 TR4 Doğu Marmara  2 323 2 416   4,0 TR5 Batı Anadolu  2 773 3 012   8,6 TR6 Akdeniz  3 568 3 771   5,7 TR7 Orta Anadolu  1 414 1 332   -5,8 TR8 Batı Karadeniz  1 334 1 284   -3,7 TR9 Doğu Karadeniz   516 506   -1,9 TRA Kuzeydoğu Anadolu   228 284   24,6 TRB Ortadoğu Anadolu   457 397   -13,1 TRC Güneydoğu Anadolu  1 003 1 004   0,1 Boşanmaların % 40,2’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmektedir 2011 yılının III. Döneminde meydana gelen boşanmaların % 40,2’si evliliğin ilk 5 yılı içinde, %23,6’sı ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir. Tablo 3. Evlilik süresine göre boşanmalar, III. Dönem Evlilik süresi (yıl) 2010   2011 Sayı %   Sayı % Toplam 24 805 100   25 858 100             1 yıldan az 800 3,2   836 3,2 1-5 9 068 36,6   9 561 37,0 6-10 5 343 21,5   5 439 21,0 11-15 3 684 14,9   3 877 15,0 16+ 5 840 23,5   6 092 23,6 Bilinmeyen 70 0,3 ............... 53 0,2  
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 74.724.269 kişidir

 

Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edilmişlerdir.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

Bu haber bülteninde, NVİGM’den alınan bilgilere dayalı olarak 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 2011 yılı sonuçlarına yer verilmektedir.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 74.724.269 kişidir

2011 yılında Türkiye’de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.001.281 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2’sini (37.532.954 kişi) erkekler, % 49,8’ini (37.191.315 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

2011 yılında Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,5 olarak gerçekleşmiştir

2011 yılında 81 ilden; 56’sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu azalmıştır.

Ülke nüfusunun % 76,8’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır

Toplam nüfusun % 76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 23,2’si (17.338.563 kişi) belde ve köylerde ikamet etmektedir.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul,en düşük olduğu il ise % 35 ile Ardahan’dır.

Nüfusun % 18,2’si İstanbul’da ikamet etmektedir

Toplam nüfusun % 18,2’si (13.624.240 kişi) İstanbul’da  ikamet  etmektedir. Bunu sırasıyla;      % 6,6 ile (4.890.893 kişi) Ankara, % 5,3 ile (3.965.232 kişi) İzmir, % 3,6 ile (2.652.126 kişi) Bursa, % 2,8 ile (2.108.805 kişi) Adana takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 76.724’tür.

 

Nüfusun yarısı 29,7 yaşından küçüktür

Ülkemizde ortanca yaş 29,7’dir. Ortanca yaş erkeklerde 29,1 iken, kadınlarda 30,3’tür.İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 29,5; belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 30,5’tir. 

 

Nüfusun % 67,4’ü 15 ile 64 yaşları arasındadır

15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus (50.346.979 kişi), toplam nüfusun % 67,4’ünü oluşturmaktadır. Ülkemiz nüfusunun % 25,3’ü (18.886.575 kişi) 0-14 yaş grubunda, % 7,3’ü ise (5.490.715 kişi) 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Türkiye’de kilometrekareye 97 kişi düşmektedir

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 97 kişidir. Bu sayı illerde 11 ile 2.622 kişi arasında değişmektedir. İstanbul ilinde bir kilometrekareye 2.622 kişi düşmektedir. Bunu sırasıyla; 443 kişi ile Kocaeli, 330 kişi ile İzmir, 257 kişi ile Gaziantep ve 254 kişi ile Bursa illeri izlemektedir.

Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 244’tür.

EVLENME VE BOŞANMA İSTATİSTİKLERİ

2011 YILI  III. DÖNEM

Türkiye İstatistik Kurumu, 2007 yılından beri evlenme ve boşanma istatistiklerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’ni kullanarak yayımlamaktadır. 2010 yılından itibaren evlenme ve boşanma istatistikleri üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanmaya başlanmıştır. 2011 yılı III.Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ilişkin “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” sonuçlarına bu haber bülteninde yer verilmiştir. MERNİS’in dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle üçer aylık dönemler itibariyle açıklanan evlenme ve boşanma verileri, yıllık yayımlanacak olan haber bülteninde güncellenecektir.

2011 yılının III. Döneminde 184 750 çift evlenmiştir

2011 yılının III. Döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül), evlenme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 0,8 artarak 184 750’ye yükselmiştir. Evlenme sayısında en büyük artış % 4,6 ile Ege Bölgesi’nde gözlenirken, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde % 7,5’lik bir düşüş söz konusudur.

İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,2’dir

2011 yılı III. Dönem verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,7, kadınlar için 23,5’dir. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaş farkı 3,2’dir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,7, kadınlarda 24,9 ile İstanbul Bölgesi’nde görülmektedir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,6, kadınlarda 22,1 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir.

Tablo 1. Olay yerine göre evlenme sayısı ve ortalama ilk evlenme yaşı, III. Dönem 

Olay yeri

(İBBS 1. Düzey)

 

Evlenme sayısı

Ortalama ilk evlenme yaşı

Yaş farkı

Erkek

Kadın

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

TR Türkiye

183 355

184 750

26,5

26,7

23,3

23,5

3,2

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR1 İstanbul

28 554

29 330

27,5

27,7

24,6

24,9

2,9

2,8

TR2 Batı Marmara

7 625

7 788

26,6

26,8

23,3

23,5

3,3

3,3

TR3 Ege

24 951

26 099

26,6

26,6

23,4

23,5

3,2

3,1

TR4 Doğu Marmara

15 856

16 538

26,8

26,9

23,6

23,8

3,2

3,1

TR5 Batı Anadolu

18 640

19 209

26,2

26,3

23,3

23,5

2,9

2,8

TR6 Akdeniz

23 201

23 499

26,7

26,9

23,2

23,4

3,5

3,5

TR7 Orta Anadolu

13 003

12 429

25,5

25,6

21,9

22,1

3,6

3,5

TR8 Batı Karadeniz

13 071

12 116

25,8

25,9

22,8

23,1

3,0

2,8

TR9 Doğu Karadeniz

6 463

6 069

27,0

27,2

23,6

23,9

3,4

3,3

TRA Kuzeydoğu Anadolu

5 773

5 341

26,7

26,7

22,6

22,7

4,1

4,0

TRB Ortadoğu Anadolu

8 772

8 680

26,6

26,7

23,0

23,2

3,6

3,5

TRC Güneydoğu Anadolu

17 446

17 652

26,0

26,0

22,7

22,7

3,3

3,3


 

2011 yılının III. Döneminde 25 858 çift boşanmıştır

2011 yılının III. Döneminde, boşanma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 4,2 artarak        25 858’e yükselmiştir. Boşanma sayısında en fazla artış % 24,6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözlenmiştir. Bu dönemde boşanma sayısında en fazla düşüş %13,1 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşmiştir.

Tablo 2. Olay yerine göre boşanmalar, III. Dönem             

 

Olay yeri                                     (İBBS 1. Düzey)

 

Boşanma sayısı

............................

Değişim

2010

2011

 

(%)

TR Türkiye

24 805

25 858

 

4,2

 

 

 

 

 

TR1 İstanbul

 5 187

5 679

 

9,5

TR2 Batı Marmara

 1 314

1 307

 

-0,5

TR3 Ege

 4 688

4 866

 

3,8

TR4 Doğu Marmara

 2 323

2 416

 

4,0

TR5 Batı Anadolu

 2 773

3 012

 

8,6

TR6 Akdeniz

 3 568

3 771

 

5,7

TR7 Orta Anadolu

 1 414

1 332

 

-5,8

TR8 Batı Karadeniz

 1 334

1 284

 

-3,7

TR9 Doğu Karadeniz

  516

506

 

-1,9

TRA Kuzeydoğu Anadolu

  228

284

 

24,6

TRB Ortadoğu Anadolu

  457

397

 

-13,1

TRC Güneydoğu Anadolu

 1 003

1 004

 

0,1

Boşanmaların % 40,2’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmektedir

2011 yılının III. Döneminde meydana gelen boşanmaların % 40,2’si evliliğin ilk 5 yılı içinde, %23,6’sı ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir.

Tablo 3. Evlilik süresine göre boşanmalar, III. Dönem

Evlilik süresi (yıl)

2010

 

2011

Sayı

%

 

Sayı

%

Toplam

24 805

100

 

25 858

100

 

 

 

 

 

 

1 yıldan az

800

3,2

 

836

3,2

1-5

9 068

36,6

 

9 561

37,0

6-10

5 343

21,5

 

5 439

21,0

11-15

3 684

14,9

 

3 877

15,0

16+

5 840

23,5

 

6 092

23,6

Bilinmeyen

70

0,3

...............

53

0,2


 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kizilcahamamhaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.