TワRKンYE誰ンN ADRESン (TEORン)
Av.Murat SUCU
[email protected]
.

TÜRKンYE’NンN ADRESン (TEORン)

Bir zamanlar Türkiye’nin Dünya Sistemi ile ilikisi konusunu öyle izah etmitim: (Hala da geçerli bir izahtr.)

Türkiye Lozan antlamasndan itibaren Dünya Sisteminin varln kabul ettii, varlna tahammül ettii bir devlettir.

27 Mays 1960’dan itibaren Devlet Yaps bürokratik mekanizma açsndan kontrol edilebilir, insan varl açsndansa nüfuz edilebilir, yönlendirilebilir hale getirildi.

12. Eylül 1980’den itibaren Türkiye Dünya Sisteminin (önceki kazanmlarnn üstüne) ekonomik olarak kontrol edip, nüfuz edebilecei hale getirildi.

2000’li yllardan itibaren de yerleilebilir hale getirilmeye çallyor..

Gezi eylemlerinden itibaren AKP’nin Dünya Sistemle cicim aylar bitti. 15 Temmuz’da kar taraf elini ksmen veya tamamen açt, Türkiye resti gördü ve OYUN hala devam ediyor.

゙imdi bu teorik anlatm izah etmeye çalalm…

Türkiye Nedir? Dünya Sistem Nedir? Sorularn doru cevaplandrmadan, en azndan bu teori içinde yüklediimiz anlamlar açklamadan anlalr bir izahata varmamz mümkün deildir.

Dünya Sistemi; Avrupa Merkezli Kapitalist mekanizmann oluum, gelime, genileme ve ileyi mekanizmasn açklamaya çalan bir teorik çerçevedir. “Teoriler gerçek deildir. Gerçeklii anlamak için Teoriler kurarz.” Önermesi burada geçerli mi? Evet çünkü hem tarihi olaylara bir perspektifle bakmanz gerekiyor, hem de kuatp kapsayamayacanz, içinde olamayacanz mekanizmalar hakknda fikirler üretmeniz gerekiyor. Peki bu teorik çerçevenin gerçekle hiç mi ilgisi yok? Eer öyle olsayd bir masaldan, bir fanteziden, bir hayalden bahsediyor olurduk. Elbette her teorinin masallamaya, fantastiklemeye, uydurma bir hayale dönümeye balad bir nokta vardr. Ama bu nokta ve sonras, teoriyi “gerçei anlama çabasndan kaynakl kurmaca” özelliinden uzaklatrr. Giderek “gerçekliin anlalmasna engel olma” amacna hizmet eden bir derekeye düürür. Bu nedenle her teorik izahat, gerçekliin salamasna vurulmak zorundadr. Dünya Sistem Teorileri sayesinde mekanizmann her eyini bilebilir hale gelmeyiz. Bu teorik çerçeveler bizim iradeye dayal “bir ileyi, bir olu” olduunu fark edip, uyank olmamz açsndan faydaldr.

Türkiye; Dünya Sistemi dediimiz kapitalist mekanizmann, ötekisidir kartdr. “Adama Gülerler Valla” noktas bu ite.

ンnsann dünya hayat ihtiyaç, heves ve anlam-gaye üzere yürür. ンnsan ihtiyaçlarn karlamak, heveslerini tatmin etmek, hayatna anlam katan gaye veya hayatna gaye katan anlam peinde çabalayp gayret ederek hayatn idame ettirir.

Dünya Sistemi dedikleri mekanizma, bu doal insan davranlar üzerine bina edilmi bir anomali olduu için, genilemi, gelimi, güçlenmi, bütün dünya üzerinde, bütün insanlar üzerinde etkin olabilecek bir cesamete ulamtr. ンnsanlar bala çevirmi, kendisi deniz olmutur. Kim ki bana gelenin ne olduunu bilmez, “Baln derya içinde” oluu gibi bir hal üzeredir.

ンnsanlk tarihi boyunca insanlar üretim-tüketim, yardmlama-paylama, meru-gayrimeru, alm-satm vs hayatn kolaylatrmak ve güzelletirmek için çaba ve gayret içinde olmutur.  Bu faaliyetler insanlara, hayvanata, nebatata ve cemadata dair, ilgili, slah edici veya ifsat edici sonuçlar douran eylemlerdir.

Türklerin tarih sahnesine çkmas ve Avrupallar aleyhine ileyen bir faaliyetin faili olmas, Avrupallar bir varolu gayretine sürüklemi, bu gayretin neticesi olarak, skan Avrupallar, bir varolu ekli olarak bu mekanizmaya sürüklenmitir. Bütün dünyay da sürüklemitir. Bir hücrenin ar zorlanma artlarn amak için, varolu mekanizmasnn snrlarn amas ve kanserli hücreye dönümesi gibidir bu.

Lozan görümeleri srasnda Türkiye’nin en birinci hedefi Adli, Dini, Ekonomik, Eitim vs her türlü konuda, Osmanl tarihi boyunca verilmi ve bizim için boazdaki ilmik haline gelmi kapitülasyonlarn ortadan kaldrlmasdr. ンsmet Paa bu konularda taviz vermemeye gayret eder. Lort Curzon ンsmet Paa’ya der ki: “Genç General çok (isteklisin-heyecanlsn, toysun) (Bu istediklerini kabul bile etsek) bir gün bir ey yapmak (kalknmak, gelimek, rahatlamak, ça atlamak) isteyeceksin. Paraya ihtiyacn olacak ve bana geleceksin (çünkü para ben de var) o zaman bu verdiklerimin hepsini teker teker senden alacam.”

Bu konumann lafz tam böyle olmayabilir. Ama hatrmdaki anlam budur.

Yine rivayet edilir ki ンsmet Paa Lozan Antlamasn müteakip, “Bir 100 sene kazandk” demi.

Bu tarihi olayda Dünya Sisteminin hangi taraf olduu, Türkiye’nin hangi taraf olduu herhalde aikardr..11.04.2018

 

11-04-2018 21:54
YORUMLAR
Henz Yorum Yok !
Dier Yazlar
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE ンLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENン HUKワMETン HANGン PARTンLER KURMALI

Tm Anketleri Grmek ve Oy Kullanmak ン輅n Tklayn