TワRKンYE誰ンN ADRESン (III
Av.Murat SUCU
[email protected]
.

TÜRKンYE’NンN ADRESン (III)

Bir iddiann doruluuna dayanak olarak “Kitapta yazyor” deriz biz. Bu kitap olsa olsa Kuran’dr. Kuran’n son Kitap, Muhammed (Aleyhisselam)’in son Peygamber olmas ne demek? Dünya tarihi Allah’n Resulü Muhammed’den ve O’nun tebli ettii Kuran’dan itibaren, farkl bir döneme girdi, Muhammed sonras ンnsanlk tarihi Muhammed’siz, Kuran’sz, ンslam’sz, yaanmamtr (yazlamaz) yaanamaz demek.

Benim önermelerimden biri de u: “Âdem’den bu yana insanolu bir daha sfrdan balayamamtr”.  Âdem’in ilk insan olmakla birlikte ilk Peygamber olduuna da iman ederiz. Peygamber olmas ne anlama geliyor? Âdem eyann ismini Rabbinden örenmitir. Yani ンnsan ilk bilgiyi -dardan (varoluun, mahlûkatn dndan)- Âlim olandan alr. Âdem soyu dünyada mecburi hayatn kolaylatracak, güzelletirecek, anlam-gaye katacak mecburi veya keyfi bir ina-at yapmtr. Sonra gelen her insan bu ina-atn içine düer. Bir eyleri hazr bulur, bir eyleri tüketir, bir eyleri üretir.

Nuh Peygamberin 2. Âdem olduu söylenir. Ama o bile sfrdan balamamtr. Belki Nuh Tufan ile birlikte baz eyler kaybolmu olabilir. Ama Nuh’la birlikte tufandan kurtulanlarda, tufan öncesine ait kaybolmayan, tanan, sonraki nesillere aktarlan bir eyler muhakkak vardr.

Hâsl bir dünyann içine düeriz, bir kültürün, bir dilin, bir mekânn, insan ve eyaya dair ilikilerin, anann, babann, akrabann, köyün, kasabann, vatann, zenginliin, fakirliin, veledi zina yahut soylu, çingene veya peygamber torunu, kimimiz eceresi baucunda doar, kimimiz 3-5 göbek öteyi bilmez. Olutur, yarat(l)tr bu. Kaosun, karmaann, paradoksun topranda, debelenir dururuz. Dünyaya dümüüzdür, bir zamana, bir ortama. Zamann ve Ortamn yapt, türettii, ürettii, kimlik verdii bir bilinç, bir kiilik, karakter olarak kimimiz, çoumuz, hepimiz, bazmz, düen, süreç içinde ol(u)an varlmzla seçim yapar tercih eder, irade gösteririz. Düen, Oluan, Murad ve ンhtiyar edenin, öze, asla, hakikate sadakat ve yöneliinin sürecidir yaamak, sonucudur AHンRET.

Türkler’ den Nuh oullar diye bahseden tarihçiler varm. Nuh’un olu Yasef’ten gelen bir soy iddias. Hatta Türk diye ad verilen bir ahsiyetten bahsedenler de var. (Bu muhtemelen uydurmadr) Efsaneler, Mitler, Yalanlar ve gerçekler bir tasavvur, anlat oluturur. Adna da tarih demiler. Eer Etnik Kökene, Soy Bana dayanan bir Türk’ten, Türklükten bahsediyor ve bunu ta Orta Asya’ya, Köktöröklere, Hunlara kadar götürüyorsanz, bu bahsettiiniz Türk/Türklükle bugün bahsettiimiz Türk/Türklük ayn ey deildir. Bir birinin dorusal, ecereye dökülebilir bir devam olduundan bile bahsedemezsiniz. Birbirleriyle balantsz deildir. Ama “Biz Türkler Anadolu’ya Orta Asya’dan geldik” demeyi hakl, doru ve gerçek klacak kadar da deil. Bu basitlii, kolaycl, tuhafl hatta giderek saçmal büyük çounluun doruymu gibi bilip kabul etmesi, resmi söylem, eitim konusu yapmas, hamasetini, siyasi söylemini, dünya görüünü bu söyleme dayandrmas TÜRKンYE’NンN ADRESンni kaybetmiliinin en temel sebep ve sonuçlarndan biridir.

Nihayetinde (Bütün nihayetler, yeni balangçlara açlr VE BA゙LANGIÇLAR TEHLンKELンDンR) bir eyler oldu. Bu topraklarda yaayan insanlar “BンZ TÜRKÜZ” dediler, Dardan onlar ötekiler “TÜRKLER” diye belledi. Kimimiz TÜRK dodu, kimimiz TÜRK oldu.

ンçinde yaayp gittiimiz gerçeklii anlatmak ne kadar zor. Ak yaanr anlatlmaz gibi mübarek. Bize Türk dediler, topramza Türkiye, Biz Türk’üz dedik, Topramz Türkiye.

Büyük Yunanistan, Büyük Ermenistan, Büyük Kürdistan, Büyük Gürcistan ve Pontus olmamas için Türkiye oldu. Türkiye olduu için bunlar olmad.  Bir adm attk. Yaklak 100 yl geçmi. Muhasebe yapyoruz. 17.04.2018

YORUMLAR
Henz Yorum Yok !
Dier Yazlar
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE ンLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENン HUKワMETン HANGン PARTンLER KURMALI

Tm Anketleri Grmek ve Oy Kullanmak ン輅n Tklayn