Ana Sayfa  /  Kızılcahamam  /  Avaz Avaz Ezan Okunmaz
  • Facebook da Paylaş
Avaz Avaz Ezan Okunmaz
  • 13-02-2016
  • 2 yorum
  • 5854 okunma
Kızılcahamam'daki din görevlilerimizin de bu yazıyı okumasını tavsiye ediyoruz.Bu ezandan şikayet değil usulden şikayet

Vahdet gazetesi yazarı Mehmet Şevket Eygi, ezan için hopalörün şart olmadığını, hoparlör kullanılması zaruriyse de yüksek sesle yapılmaması gerektiğini söyledi. Eygi, "Ezan­la­rı 100 de­si­be­lin üze­rin­de avaz avaz mâ­de­nî ho­par­lör se­siy­le oku­mak ca­hil­lik­tir, eza­na ve din­le­yen­le­re eza ver­mek­tir. Ma­ale­sef Di­ya­net, bun­ca hak­lı şi­ka­ye­te rağ­men bu işi hal­le­de­mi­yor, bir dü­ze­ne ko­ya­mı­yor. “dedi.

Eygi'nin yazısının o bölümü şöyle:

"Ben­de­niz bir Müs­lü­man ola­rak Eza­nı kut­sal bi­li­rim ve ona bü­yük say­gı gös­te­ri­rim. La­kin ezan baş­ka şey­dir, ho­par­lör de­ni­len ci­haz baş­ka şey­dir. Lü­zu­mu, za­ru­re­ti, fet­va­sı, ruh­sa­tı var ise ezan ho­par­lör­le oku­na­bi­lir ama mut­la­ka  ba­zı ku­ral­la­ra dik­kat edil­me­si ge­re­kir. Bun­la­ra dik­kat edil­mez­se ho­par­lör çir­kin ve mu­zır bir bi­d’­at olur. Ho­par­lör fe­ti­şiz­mi ayıp­tır, gü­lünç­tür, me­de­nî Müs­lü­ma­na ya­kış­maz.. Ho­par­lö­rün se­si­ni, ka­nu­nun li­mit ka­bul et­ti­ği 65 de­si­be­lin üze­ri­ne çı­kart­mak be­de­vî­lik­tir. Akus­tik il­mi­ne ve tek­ni­ği­ne dik­kat edil­mez­se, ho­par­lör, çok gü­zel oku­nan bir eza­nı bo­za­bi­lir. Ezan­la­rı 100 de­si­be­lin üze­rin­de avaz avaz mâ­de­nî ho­par­lör se­siy­le oku­mak ca­hil­lik­tir, eza­na ve din­le­yen­le­re eza ver­mek­tir. Ma­ale­sef Di­ya­net, bun­ca hak­lı şi­ka­ye­te rağ­men bu işi hal­le­de­mi­yor, bir dü­ze­ne ko­ya­mı­yor."

1- EZAN, minareye çıkarak şerefeden okunur.

2- Ezan, sesi güzel olan ve okumasını bilen müezzin tarafından okunur.

3- Sesi bed olan ve okumasını bilmeyenlere ezan okutturulmaz. (Başka kimse yoksa ve zaruret varsa okuyabilir).

4- Avaz avaz, yırtınarak, ciyak ciyak ezan okunmaz.

5- Cami içinde ve dışında hoparlör kullanılması gerekiyorsa, ses yükseltme tesisatı diplomalı, ehliyetli ve ruhsatlı akustik uzmanları tarafından kurulur. Akustikten anlamayan cahillere kurdurulmaz.

6- Hoparlör ve mikrofon statü değildir, ihtiyaç varsa kullanılır.

7- Hoparlörün ses şiddeti 65’i, bilemediniz 75’i geçmemelidir.

8- 100 desibelin üzerinde ezan okumak ezana zarar verir.

9- Sabah namazında camide on iki cemaat var. İmamın önünde bir sabit, yakasında bir de seyyar mikrofon var, bu gülünçtür, ayıptır.

10- Öyle harika ezanlar okunmalıdır ki, namaz kılmayanlar ve gayri müslimler bile kalkıp ezanı dinlemelidir.

11- Ezan, İslam’ın sesli bayrağıdır.

12- Hoparlörleri, duyanların ve dinleyenlerin duyu organlarına zarar verecek şekilde açmak İslam’a Ümmete ve Ezana hıyanet olur.

13- Ezanı dinleyen bazı turistler büyük zevk ve haz almalı, İslam’a ısınmalı, bazısı ihtida etmelidir (Müslüman olmalıdır).

14- Hoparlörü sonuna kadar açıp bed sesle ezan okuyanlar, bazı fasık kimselerin küfre düşmesine yol açar ve büyük vebal altında kalır.

15- Müezzinlerin güzel sanat kültürüne sahip olmaları, gönül ehli bulunmaları gerekir.

16- Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) “Benden sonra peygamber gelecek olsaydı, bu Ömer el-Fâruk olurdu” buyurduğu Hz. Ömer radiyallahu anh, “Mü’minlerin emîri olmasaydım, müezzinlik yapardım” diyerek ezan okumanın kadrini, kıymetini, şerefini bizlere beyan buyurmuştur.

17- Ümmetin şerefli, güvenli, haysiyetli, ruh asaletine sahip dindar çocuklarından, sesi güzel ve müzik kulağına sahip olanları seçilmeli ve ehliyetli üstadların eğitim verdiği Ezan Okuma Konservatuarı’nda yetiştirilmelidir.

18- Hoparlör fetişistlerine kesinlikle ezan okutturulmamalıdır.

19- Bilhassa sabah ezanları okunurken şehir vecd ve ulvî heyecanlar içinde ayağa kalkmalıdır.

20- Her hâlükârda gönülsüzlere, ehliyetsizlere, bedevî kültürlülere ezan okutturulmamalıdır.

Etiketler : Avaz - Avaz - Ezan - Okunmaz -
YORUMLAR
  • Mehmet BEKTAŞ   15-02-2016 15:04

    Biz "hoparlörlü dönemin sağır çocukları", eskinin o güzel sesini pek bilmeyiz. Şimdi hepimiz gürültü ile büyüyoruz. Oysa güzel sesle ve yumuşak bir üslupla okunan ezan bile tek başına, içinde yaşadığımız bu "gürültü uygarlığı"na ne güzel bir cevap olur, o taş gibi sertleşmiş yürekleri nasıl da yumuşatırdı.

  • Veysel BAYRAM   13-02-2016 23:47

    Her bidat çok tehlikeli ama Camilerimizde cemaatten kopukluk meydana getiren, namazda (haşa) secdeyi kaldıran (bu bölüm olmasa gerçek özür sahibi olmayan oturarak secde ederek namazını kılacak) ve her yıl bir saf ilerleyerek gelecekte camilerimizin tamamını kaplayarak camileri (haşa) kiliseye dönüşmesine sebep olacak "sandalyeli bölümler" kaldırılması dilek ve temennisi ile.

Diğer Haberler
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENİ HUKÜMETİ HANGİ PARTİLER KURMALI

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın