Ana Sayfa  /  Kızılcahamam  /  2012 yılı Belediye Faaliyet Raporuna Red
 • Facebook da Paylaş
2012 yılı Belediye Faaliyet Raporuna Red
 • 04-04-2013
 • 10 yorum
 • 5753 okunma
Kızılcahamam Belediyesi Nisan Ayı Belediye Meclis toplantısı önceki gün yapıldı.2012 yılı Belediye Başkanı yıllık faaliyet raporu okundu. Ak Partili meclis üyelerinin tamamının red oyu kullandığı Faaliyet raporu MHP li Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi

Kızılcahamam Belediyesi Nisan Ayı Belediye Meclis toplantısı önceki gün yapıldı.2012 yılı Belediye Başkanı yıllık faaliyet raporu okundu. Ak Partili meclis üyelerinin tamamının red oyu kullandığı Faaliyet raporu MHP li Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

2012 yılında Kızılcahamam Belediyesinin karnesi durumundaki raporların görüşüldüğü bu mecliste alınan kararlar ve 2012 Faaliyet raporunu yayınlıyoruz.

- Belediye Meclis üyeleri arasından bir yıllığına İlyas Yılmaz ve Hasan Hüseyin Ersoy seçildi.

- İsmet paşa mahallesinde 731, 732, 733, 734, 735, 736 ve 737 adaların toplamı olan 13,7 Ha alanın kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Bura’da mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait 731 ada üzerine üç bloktan oluşan toplu konut yapılması için karar alındı.

- Soğuksu girişinde 207 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planında değişiklik yapıldı. Burada yapılan uygulama eski haline tekrar döndürülmesi imar komisyonuna havale edildi.

- 25.02.2013 tarih ve 30 sayılı meclis kararı ile Belediye tarafından yapılan projelerin hayata geçirilmesi için İller Bankasından kredi kullanılmasına karar verilmişti.

Bununla ilgli olarak Köprü Giydirme, Kadir bey Parkı Düzenleme Projesi, Cumhuriyet Meydanı Düzenleme Projesi ve Hamam Projesi ile ilgili olarak İller Bankasından 7 milyon TL kredi kullanılmıştı. Bu kez İller bankasından kredi kullanılamadığı için iller bankasının anlaşmalı olduğu bankalardan spor kompleksi yapılmak üzere Kızılcahamam Belediye Başkanı Coşkun Ünal’a 2 milyon 500 bin TL kredi kullanılması için yetki verildi

- Yenice Mahallesinde kâin 396 adanın bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda değişiklik yapıldı.(Tepebaşı camii karşısında yapılan inşaat ve park arasında değişiklik)

 DENETLEME RAPORU

Kızılcahamam Belediye meclisinin 03.01.2013 tarihli toplantısında almış olduğu 1 sayılı karar gereğince Denetleme komisyonuna seçilen Mehmet Salih Uslucan, Hasan Hüseyin Ersoy ve Sefer Akyer M.Salih Uslucan’ın komisyon başkanlığında yaptığı çalışma neticesinde 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemine ait evraklar ve dosyaların tek tek incelenmesi sonucunda

Büyük Kaplıca, Küçük Kaplıca, Jakuziler, Soğuksu Termal Otel, Pansiyon Evleri, Su Tahakkuk ve Tahsil Şefliği, Emlak ve Çevre Temizlik Servisi, Tahakkuk Tahsil Şefliği, Otobüs Birimi, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Mezbaha sorumluluğundan gelen evraklar incelenerek, yapılan denetimler neticesinde 2012 yılı Kızılcahamam Denetleme Raporu hazırlanarak belediye meclisine sunuldu.

2012 yılı Kızılcahamam Belediyesi Gelir ve Giderleri

YILLIK GELİR

YILLIK GİDER

18.025.720,70 TL

19.068.302,31 TL

1

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

10.075.710,35  TL

2

Faiz Giderleri                          

736.920,20 TL

3

Sermaye Giderleri                   

2.010.970,84  TL

4

Sosyal Giderler                       

458.408,27  TL

5

Sermaye ve Transferleri

1.492.768,67  TL

 

TOPLAM

14.774.778,33 TL

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.688.247,91 TL

 

SOSYAL GÜVENLİK PİRİM ÖDEMESİ

605.276.07  TL

 

TOPLAM

4.293,523,98 TL

       

Kızılcahamam Belediyesince 2012 yılında Su: 377.724,40 TL, Emlak: 1.579,12 TL, Kiralar 1.000,00 TL

     TOPLAM: 380.303.52 TL Mahsup Edilmiştir.

İller Bankasından 2012 yılında Belediye’ye gönderilen 4.596.799,86 TL toplam para ile 1 Adet Belediye İşçisi 2 adet Jeotermal işçisi

   TAHAKKUK VE TAHSİL ŞEFLİĞİ TARAFINDAN TOPLANAN PARALARA

KİRA GELİRLERİ

Kişi Sayısı

Tahakkuk

Tahsilât

Kalan Bakiye

211

1.860.406 TL                

1.029.702. TL                 

830.704 TL

İLAN VE REKLAM VERGİSİ GELİRLERİ

Kişi Sayısı                    

Tahakkuk 

Tahsilât

Kalan Bakiye

348

49.517 TL

34.203 TL

15.315 TL

PARA CEZALARI

Kişi Sayısı                    

Tahakkuk

Tahsilât

Kalan Bakiye

41

124.420 TL                     

76.986 TL                  

47.434 TL

ARSA SATIŞLARI

Kişi Sayısı                    

Tahakkuk

Tahsilât

Kalan Bakiye

17

536.354 TL                      

262.622 TL                 

273.731 TL

Diğer hizmet gelirlerinden 4.932.157,28 TL tahsil elde edilmiştir. 2012 yılı Tahakkuk Şefliğince toplam 2.570.697 TL tahakkuk etmiş bunun 1.403.513 TL ‘si tahsil edilmiş 1.167.184 TL ‘si ise 2013 yılına kalmıştır.

HAYVAN KESİMİ MUAYENE DENETLEME VE MEZBAHA HİZMETLERİ

01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 1124 büyükbaş, 6181 küçükbaş hayvan olmak üzere Toplam 7.305 hayvan kesiminden toplam 75.865.00 TL gelir elde edilmiştir.

 

KONDİSYON MERKZİ

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında kondisyon merkezinde Baylar 12.666 TL Bayanlar 7.425 TL olup toplam 20.085 TL gelir elde edilmiş belediye tahakkuk tahsil şefliğinin diğer hizmet geliri hesabına yatırılmıştır. Kondisyon merkezinde 3 adet işçi 3 K şirketinden çalışmaktadır.

BAYLAR: 12.666 TL                                            BAYANLAR: 7.425 TL

 

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ

Kızılcahamam Özel Halk otobüsü 2012 yılında 12.444 sefer yapmış olup. Yapılan bu seferlerden Kızılcahamam Belediyesi 87.108 TL gelir elde eilmiştir. Otobüs terminalinde 2 Belediye işçisi çalışmakta.

SU TAHAKKUK TAHSİLÂT ŞEFLİĞİ

Kızılcahamam Belediyesi Su Tahakkuk şefliği 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında yapmış olduğu tahsilât ve kalan borçları

Abone Tipi                 

Adedi:

Mesken

9042

Ticarethane

574

İnşaat 

65

Resmi Daire                  

69

Şehit – Gazi                   

12

Engelli

16

TOPLAM

9781

 

Tahsilat Toplamı

Kredi Kartı Toplamı

Bankaların Talim

Ziraat-İş-Asya

Mahsup Edilen

2012 yılı bankaya yatan havale tutarı

1.253.977.05 TL

120.546.84 TL

11.974.45 TL

377.724.40. TL

495.376.57 TL

                     

BORÇ:

Su tahakkuk ve tahsilat şefliği tarafından abonelere ihbar ve kesmelerin uygulamasına rağmen borcunu ödemeyen abonelerin su borcu toplamı geçmiş yıllar da dahil olmak üzere 

Kişi Sayısı

Tahakkuk

Tahsilât

Takibe alınan alacak

2.395.814.09 TL

33.433.06 TL

1.959.446.83 TL

437.870.97 TL

 

BÜYÜK KAPLICA

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında 342.969 TL si Jakuzilerden, Büyük Kaplıcadan ise 1.129.119 TL olmak üzere Kızılcahamam Belediyesi 1.472.088 TL gelir elde etmiş, Gider ise 751.390 TL. dir. Belediye 2012 yılında Büyük Kaplıca ve Jakuzilerden 720.698 TL gelir elde edilmiş bu gelirim aylara göre dağılımı ise şöyle.

SIRA

AYLAR

GELİR BAY BAYAN ÖZEL KABİN

BAY

BAYAN

1

OCAK

41,269   TL

4619

2255

2

ŞUBAT

39.102   TL

4266

2251

3

MART

61.159   TL

5848

2889

4

NİSAN

81.430   TL

7367

4265

5

MAYIS

87.003   TL

7437

4992

6

HAZİRAN

127.704 TL

9577

8666

7

TEMMÜZ

137.707 TL

9553

10.119

8

AĞUSTOS

146.828 TL

10572

10.403

9

EYLÜL

165.676 TL

11812

11.856

10

EKİM

103.166 TL

8718

6020

11

KASIM

68.495   TL

6124

3661

12

ARALIK

69.580   TL

6482

3458

TOPLAM  GELİR

1.129.119  TL

92.375 kişi

70.835 kişi

 

 

 

 

 

Büyük kaplıca bay ve bayanlar bölümünde Belediye işçisi 3 Adet, Jeotermal işçisi 11 adet 3 K şirket işçisi 13 adet olmak üzere toplam 27 adet işçi 2 verdiye halinde çalışmakta.                     

 

KÜÇÜK KAPLICA

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Küçük Kaplıcadan Kızılcahamam Belediyesi Gelir 994.666 TL, Gider ise 636.588 TL olup küçük kaplıcada 2012 yılında 358.078 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle.

SIRA

AYLAR

GELİR BAY BAYAN ÖZEL KABİN

BAY

BAYAN

1

OCAK

54.461   TL

5389

2582

2

ŞUBAT

53.911   TL

5732

2484

3

MART

79.025   TL

6388

2752

4

NİSAN

89.113   TL

6779

3382

5

MAYIS

88.688   TL

6742

3478

6

HAZİRAN

105.485 TL

7340

4458

7

TEMMÜZ

130.486 TL

8534

5809

8

AĞUSTOS

99.778   TL

6580

4252

9

EYLÜL

93.583   TL

6263

4018

10

EKİM

79.719   TL

5887

2983

11

KASIM

60.334   TL

4978

1890

12

ARALIK

63.083   TL

5265

1989

TOPLAM GELİR

994.666 TL

75.877 kişi

40.077 kişi

GİDER

636.588 TL

358,078

 

Küçük kaplıca bay bayan ve özel kabinlerde Belediye İşçisi 4 adet, Jeotermal işçisi 8 Adet, 3 K şirketi 13 Adet olmak üzere toplam 25 Adet işçi ile vardiya halinde çalışmaktadır.

 

JAKUZİLER

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Jakuzilerden Kızılcahamam Belediyesi 342.969 TL gelir elde etmiş bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle

 

SIRA

AYLAR

GELİRLER TOPLAMI

1

OCAK

18.808   TL

2

ŞUBAT

19.220   TL

3

MART

25.352   TL

4

NİSAN

28.270   TL

5

MAYIS

28.650   TL

6

HAZİRAN

32.796   TL

7

TEMMÜZ

37.680   TL

8

AĞUSTOS

32.003 TL

9

EYLÜL

36.875   TL

10

EKİM

33.144   TL

11

KASIM

24.656   TL

12

ARALIK

25.515   TL

 

TOPLAM

342.969 TL

Jakuzilerde 3 jeotermal ve 2 de 3 K şirketi olmak üzere 5 işçi vardiya halinde çalışmakta                                                  

 

SOĞUKSU TERMAL OTEL

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Soğuksu Termal Otelden Kızılcahamam Belediyesi 356.625 TL gelir.  Gider ise 275.036 TL dir. 2012 yılında 81.589 TL gelir elde etmiş bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle

SIRA

AYLAR

GELİRLER TOPLAMI

1

OCAK

9,745   TL

2

ŞUBAT

8,360   TL

3

MART

4,250   TL

4

NİSAN

8,345   TL

5

MAYIS

8,080   TL

6

HAZİRAN

12,895 TL

7

TEMMÜZ

13,845 TL

8

AĞUSTOS

9,190   TL

9

EYLÜL

24,350 TL

10

EKİM

19,010 TL

11

KASIM

18,780 TL

12

ARALIK

9,870   TL

 

TOPLAM

146.750 TL

MNT Anotolya Bir Yıllık Kira Bedeli

209,875 TL

GENEL TOPLAM

356.625  TL

MNT Anotolya Firmasından Otel Kirası olarak alınan: 209.875 TL tahakkuk servisinin çeşitli gelir hesabına yatırılmıştır.Soğuksu Termal Otelde 1 Adet jeotermal İşçisi, 11 Adet 3 K temizlik Şirketi işçisi olmak üzere toplam 12 işçi vardiyalı olarak çalışmakta.

 

PANSİYON EVLERİ

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Pansiyon Evlerinden Kızılcahamam Belediyesi Gelir 438.714 TL. Gider 338.738 TL dir. 2012 yılında 99,976 TL gelir elde etmiştir. elde etmiş olduğu bu gelirin aylara göre dağılımı ise şöyle

SIRA

AYLAR

GELİRLER TOPLAMI

1

OCAK

21.439   TL

2

ŞUBAT

15.675   TL

3

MART

17.640   TL

4

NİSAN

35.275   TL

5

MAYIS

27.230   TL

6

HAZİRAN

55.645   TL

7

TEMMÜZ

77.725   TL

8

AĞUSTOS

49.220   TL

9

EYLÜL

58.880   TL

10

EKİM

35.575   TL

11

KASIM

21.655   TL

12

ARALIK

22.755   TL

 

TOPLAM

438.714  TL

Tesislerde 2 Belediye işçisi 5 jeotermal işçisi ve 3 kişide 3 K temizlik şirketi olmak üzere toplam 10 işçi vardiyalı olarak görev yapmaktadır.

Etiketler : 2012 - yılı - Belediye - Faaliyet - Raporuna - Red - -
YORUMLAR
 • Nermin   08-04-2013 13:02

  Onu gecınde Tc ıbarelerının kaldırılmasına sesınız nıye cıkmıyor?

 • mustafa bey   07-04-2013 13:58

  belediyemiz işletmeleri kar etmişler. işletmelerde çalışan bu 3k ve jeotermal işçileri maliyetleri nereye gider yazılmıştır. jeotermal aboneleri sobalı ısıtma sistemine geçmişlerdir. bu şartlarda bile eski başkan döneminde ödediği seviyeyi koruyabilmektedir.18 trilyon gelir var yetmemiş 19 trilyon harcanmış. bence 2012 yılında 18 kuruşluk bir yatırım görünmüyor. işletmelerde karda olduğuna göre herhalde geçmiş borçlar ödendi. akp"li meclis üyeleri yerel yönetimler toplantısında başbakanımızı dinlemişlerdir herhalde. şimdiye kadar hiç mi ret gerekçesi yoktu. bence sayısız uygulamada. örneğin akasya ya bakınca çöplüğün ve dere yatağının üzerindeki o devasa binaya imar değişikliği yapılırken verdiğiniz evet oyları hiç mi vicdanınızı sızlatmayacak. bunu siz de mi Kızılcahamam sevdası ve gelişmesi olarak değerlendirdiniz. sayın üyeler kızılcahamamı bitiriyorsunuz yaşanmaz nefes alınmaz sokaklarında yürünemez hale getiriyorsunuz. sakin şehir Kızılcahamama kötülük edilmesine hiç değilse muhalefet oylarınızla karşı çıkın. çok katlı bina yapmakla çok devremülk yapmakla gelişme olmaz .çokluk her zaman hayır getirmez. az ve kaliteli değerlidir. saygılarımla.

 • memoli   06-04-2013 00:27

  ben şimdi buraya çok güzel bi yorum yazarım yazmasına da zamanla herşey çabuk unutuluyor. iyisimi ben zamanı gelince yazayım. bu haberdeki yazıları not edin arkadaşlar. bu rakamların hepsine belgeler ve bilgilerle cevap yazılacaktır. bundan kimsenin şüphesi olmasın. herşey zamanla anlaşılır. bekleyin görün. hele o kaplıcalarda olanları okuyunca ve izleyince VAY MEMLEKETİM VAY neler olmuşda bizim haberimiz olmamış diyeceksiniz.

 • ali   05-04-2013 01:28

  yollara döşenen taşlar muallak fen memuru bile tam fiyatını söyleyemedi

 • Veysel BAYRAM   05-04-2013 00:23

  Daha öncede yazdım. Belediyeye ve Belediye Başkanına en yakın 2 site sadece gündemi ve ek gündemi yayınlamış diğe 1.sitede oylama sonuçlarını ilave etmiş. Kızicahamamhaber ise gündemimi ve müzakereler sonunda alınan kararları kamuoyuna duyurmuş. Bu bir habercilik başarısı tebrikler ve başarılar. Ancak 2012 yılı Faaliyet raporunu ret eden muhterem AK Parti üyeleri faaliyet raporunun rakamsal yani gelir-gider ve kar-zarar içeriği (incelenmesi) olan 2012 yılı denetleme raporunu oy birliği ile kabul etmişler. Konu, resen muhterem editör aracılığı ilemi 0lur, basın açıklaması ilemi olur, röportaj yoluyla mı olur, kamuoyunun bilgilendirilmesi dilek ve temennisi ile.

 • öz çıtak   04-04-2013 19:40

  derlerya düşmanın akıllı olusa kork akp li meclis üyeleri ilçe başkanının isteği ille 1 yıldır evet verdikleri kendi faaliyetlerine ret vermişler ne kadar komik duruma düştüklerinin acaba farkındalarmı onlar adına üzüldüm birde buraya yorum yazan adnan dursun diye biri var bana kalırsa akli melekeleri yerindemi bir düşünsün yada bilerek yazsın komisyon üyeleri her iki partiden seçilir eğer herkesin bildiği kişiyse tokide 2 ay yöneticilik yapamadı önce iğneyi kendine batırsın

 • özel   04-04-2013 16:59

  Belediye ne iş yapmış burada..beklemekten başka. en cok getiren yerleri kurutmuşlar hizmet düşmüş.oaraya yazmamışlar cok övdükleri kirmie havuzu 1 yılda kar lira kazanmış. gelir gideri karşılamıyor.Katar emiri gibi Almanya paris yunan adalr derken.Ama sandıkta görecekler..Bu gezmenin bedelini..

 • yıldırım   04-04-2013 14:48

  AKP.li meclis üyeleri nasıl olduysa tam kadro artık gider ayak red oyu vermişler,

 • Nermin   04-04-2013 12:16

  Bunlara ne gerek var sen kızılcahamamın gelır gıderı gec benım maasımdan kesılen vergıler nereye gıdıyor onun hesabını ver bana bize herkeze? Guneydogudakıler elektrık su telefon parası odemesınler benım senın maasımdan kesılen vergılerle onlara yardım etsınler. Haram zıkkım olsun bogazlarında kalsın hakkımızı helal etmıyoruz bu dunyanın obur tarafıda var ıkı elım yakalarındadır. %50 nın eseri suan bu ulkenın halı yazıkki ne yazık

 • adnan dursun    04-04-2013 08:21

  bütceyı kım inceledı kı kendı kendı lerıne ınceledıler açıkmı çıkaçak sankı kabulmü kabül kaldır lelını ındır elını muhalefet neden retettı kı acaba on lara ıncelet tılemı bubütcede yol lara döşenen taşlar kaç şirket deyıştı onun kıbı neler var acaba sordularmı başkana bındıgı arabanın plakası neden deyişmıyor mnt den gelen para ları kım soruyor muhalefet soruyormu ...............

Diğer Haberler
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

ANKET

YENİ HUKÜMETİ HANGİ PARTİLER KURMALI

Tüm Anketleri Görmek ve Oy Kullanmak İçin Tıklayın